Poredano po:

Broj dokumenata: 203

1
Revd 1728/2021-2; 20.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. K. G., kao nasljednica iz pok. M. V., je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Puli-Pola poslovni broj Gž 894/2020-2 od 15. rujna 2020., kojim je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Zadru poslovni broj O-1709/2009-13 od 29. lipnja 2020., a kojim je u cijelo...

2
Revd 212/2020-3; 7.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž-1556/2019-2 od 12. rujna 2019., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Starom Hvaru, poslovni broj P-4199/15 od 16. s...

3
Rev 2357/2019-2; 23.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I Nalaže se tuženicama da tužiteljima solidarno isplate iznos od 437.945,46 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 10. veljače 2005. godine pa do 31. prosinca 2007. godine po stopi od 15% godišnje, od 1. siječnja 2008. godine pa do 31. srpnja 2015. godi...

4
Rev 730/2016-2; 9.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da u ostavinsku masu iza pok. R. V., umrlog … ulazi i dar izvršen prema tuženoj u iznosu od 28.120,00 eura (toč. I.), dok je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja u preostalom dijelu do ukupnog iznosa od 56.240,00 eura (toč. II.). Ujedno je odlučeno da svaka stran...

5
Su-IV-16/2021-5; 1.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa druge sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (2/21) održane 1. ožujka 2021

6
Revd 38/2021-2; 17.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Varaždinu - Stalne službe u Koprivnici poslovni broj Gž-603/2019-2 od 16. srpnja 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Dubrovniku, Stalne službe u Korčuli poslovni broj P-686/2018 od 28. prosinca 2...

7
Rev 1605/2017-3; 2.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da su tužitelji na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju sklopljenog dana 29. studenog 2005. između V. N., kao primatelja uzdržavanja, te S. R. i V. R., kao davatelja uzdržavanja, ovjerenog po javnom bilježniku M. J. u Z., broj O...

8
Rev 2873/2017-3; 26.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Novom Zagrebu presudom poslovni broj P-2953/2015-38 od 30. listopada 2015. utvrdio je da darovanjem stana u Z., temeljem ugovora o darovanju od 02. studenog 1993. i dodatkom ugovora o darovanju od 17. svibnja 1999. sklopljenim između sada pok. M. B. kao darovatelja i tužiteljice kao d...

9
Gr1 128/2020-2; 11.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru se rješenjem poslovni broj Pu O-1806/15 (ranije O-62/09) od 21. prosinca 2018. oglasio mjesno nenadležnim i odlučio da će se spis nakon pravomoćnosti rješenja ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. U obrazloženju rješenja navodi da je sukladno č...

10
Rev 2614/2015-2; 10.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda u stavku I izreke odbačena je tužba od 19. veljače 2014. kao nedopuštena, dok je u stavku II izreke naloženo tužiteljici naknaditi tuženicima trošak parničnog postupka u iznosu od 3.125,00 kuna. Drugostupanjskim rješenjem u stavku I izreke odbijena je žalba tužiteljic...

11
Rev 365/2017-2; 10.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja pod 1) i 2) koji glasi: "1. Utvrđuje se da iznos od 1.685.174,61 kuna čini ostavinsku masu ostaviteljice V. P. 2. Nalaže se tuženiku da tužitelju u roku 8 dana naknadi trošak ovog parničnog postupka sa zakonskom kamatom ob...

12
Rev 3190/2015-2; 14.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru poslovni broj P-223/13 od 25. kolovoza 2014., suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da u ostavinsku imovinu ostavitelja A. B. pok. I. ne ulazi kat. čest. ... k.o. P. izmjere odnosno kat. čest. ... k.o. Ž. izmjere što je tuž...

13
Rev 1201/2018-2; 13.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužitelj u odnosu na tuženicu vlasnik u 880/13903 dijela nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Supetru u zk.ul. 1032 k.č. 224/12 pa da se ovlašćuje tužitelj temeljem presude suda prvog stupnja zatražiti i post...

14
Rev 1569/2017-3; 30.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena ja žalba tuženika kao neosnovana te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je naloženo tuženiku platiti tužiteljici 71.297,17 kn, u roku od 15 dana, a ujedno je naloženo tuženiku naknaditi tužiteljici trošak parničnog postupka u iznosu 2.120,00 kn. Također je od...

15
Rev 556/2015-2; 15.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 406.312,16 kn sa zateznim kamatama od presuđenja pa do isplate, a na ime stečenog bez osnove. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za određivanje privremene mjere zabranom protivniku osiguranja da otuđi ili optereti nekretninu...

16
Revd 1528/2020-2; 21.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: - pod točkom I. izreke, utvrđeno da su tužiteljice, kao zakonske nasljednice iza smrti sada pok. B. V., suvlasnice nekretnina - i to svaka u 1/6 dijela k.č.br. 529/G - kuća, k.č.br. 5890...

17
Revd 1539/2020-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba Z. C. kao neosnovana te je potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojim je odbijen prigovor Z. C. kao neosnovan te je u cijelosti održano na snazi rješenje vršitelja dužnosti javnog bilježnika Ž. P. iz Z. Protiv tog rješenja Z. C. podnijela je prijedlog za do...

18
Rev 539/2016-2; 1.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu kao nepodoban za postupanje. Rješenjem suda drugog stupnja odbijena je žalba ovrhovoditelja kao neosnovana i potvrđeno rješenje suda prvog stupnja. Protiv navedenog rješenja suda drugog stupnja ovrhovoditelj je podnio reviziju pozivom na o...

19
Gr1 430/2019-2; 5.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Velikoj Gorici se rješenjem poslovni broj O-590/19-4 od 21. kolovoza 2019. oglasio mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti tog rješenja spis dostavio Općinskom sudu u Sesvetama, pozivajući se u obrazloženju na odredbu čl. 177. st. 1. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine", broj 48/...

20
Rev 2145/2019-3; 3.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Utvrđuje se da nasljednicima E. B., Š., i M. B., T., kao zakonskim nasljednicima, zbog nedostojnosti ne pripada pravo na nužni dio iz ostavine njihovog oca pok. Z. M. B. u ostavinskom postupku kod Općinskog suda u Šibeniku posl. br. O-67/13. 2. Dužni su tuže...

21
Rev 2315/2016-2; 13.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „ I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev  tužiteljica koji glasi: I. Utvrđuje se da zajedničku imovinu F. V. iz I.-G., rođene ... a umrle ... i I. V., sina M., iz I.-G., rođenog ..., a umrlog ... u suvlasničkim omje...

22
Rev 2734/2017-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana te je potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu u kojem je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tuženica nedostojna za nasljeđivanje iza smrti pok. M. B.-K. N., koji je preminuo 23. listopada 2012. Protiv drugostupanjske pre...

23
Rev 145/2020-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijene su žalbe tužitelja i tuženice kao neosnovane te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odlučeno: „I. Utvrđuje se da je u času smrti M. B.-K. N., rođenog 10. studenog 1969. godine, a umrlog 23. listopada 2012. godine postojala vlastoručna oporuka, koju je pok...

24
Revd 624/2020-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije zbog pravnog pitanja pobliže označenog u izreci ove odluke, protiv rješenja Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž-1211/2018-2 od 15. studenoga 2019., kojim je ukinuta presuda Općinskog suda u Karlovcu poslovni broj P-304/2017-13 od 4. pr...

25
Gr1 419/2019-2; 24.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Velikoj Gorici, rješenjem poslovni broj O-482/19-2 od 8. srpnja 2019., oglasio se mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja spis dostavio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, kao mjesno nadležnom. Navodi kako je uvidom u smrtovnicu utvrđeno da je ostavitelj u trenutku smrti i...

26
Rev x 100/2018-2; 26.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji  glasi: "I. Nalaže se I-tuženoj M. V., ..., Lj. te II-tuženom, mldb. A. V., ..., Lj. solidarno isplatiti tužitelju A. Z. d.d. ..., Z., OIB:... iznos od 28.100,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od - 12....

27
Rev 2937/2015-2; 18.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da su tužiteljice vlasnice k.č. br. 141 zgr. u naravi zgrada površine 154 m2, upisane u zk. ul. 2975 k.o. M., svaka s udjelom od 1/4 na tuženikovom dijelu od 1/2 nekretnine, pa je tuženik dužan dozvoliti im upis prava vlasništva svakoj u 1/2 dijela i izdati im...

28
Rev 1483/2015-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u toč. I. naloženo je tuženiku P. Z. d.d. tužiteljici K. S. isplatiti sve štedne, tekuće ili druge depozite koji glase na ime sada pok. A. K., a svakako iznos od 6.311,50 EUR-a s redovnog deviznog računa broj 20209026567, iznos od 109.662,25 EUR-a s računa broj 20209134280,...

29
Rev 956/2014-5; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je pravno nevaljana oporuka koju su 1. srpnja 1983. sačinili P. i M. T., proglašena 24. listopada 1994. u ostavinskom predmetu O-5737/94, a kojom se za slučaj obostrane smrti ostavitelja sva njihova imovina ostavl...

30
Rev 2821/2014-2; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odlučeno: " I. Raskidaju se Ugovori, nazvani Ugovori o darovanju nekretnina upisanih u zk.ul.612 k.o. A., ZK odjela Općinskog suda u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu, č.k.br.589 kuća i dvorište u selu u površini od 6718 m2, a koji su zaključeni dana 22. prosinca 200...

31
Rev 2256/2013-8; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je u času smrti ostavitelja sada pok. M. B. pok. M. postojala vlastoručna oporuka napisana po njemu kao oporučitelju kojom je tužitelja priznao za izvanbračnog sina te mu za slučaj svoje smrti ostavio svu svoju pokretnu i nepokretnu...

32
Rev 2844/2016-3; 29.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Ukida se Rješenje o nasljeđivanju posl.br. O-5739/14, UPP/OS-71/14 od 30. siječnja 2015. godine koje je donio javni bilježnik B. R. iz Z. kao povjerenik suda u ostavinskom postupku iza pok. M. J., koje je postalo p...

33
Rev 3275/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da je sudska oporuka koju je sačinio pok. C. M., dana 25.03.2002.g. opozvana sukladno čl. 64. Zakona o nasljeđivanju, te da se stoga ostavina iza ostavitelja ima rasporediti na tužitelje. 2. Utv...

34
Rev 2383/2016-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 297.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama s pripadajućim kamatama, kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka. Naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak od 2.500,00 kn. Drugostupanjskom presudom odbijena je ž...

35
Rev 2332/2015-2; 7.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj P-2609/112-37 od 28. veljače 2014. odbijen je tužbeni zahtjev na isplatu tužiteljici iznosa od 667.259,80 kn sa zateznim kamatama i troškovima postupka (točka I. izreke). Ujedno je tužiteljici naloženo da naknadi tuženiku parnične troškove ...

36
Rev 2286/2016-3; 17.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev na utvrđenje da je pravno valjana usmena oporuka pok. I. P. pok. M. iz P., rođenog … a umrlog …, OIB: …, proglašena pred Općinskim sudom u Puli - Pola u postupku pod brojem R2 - 27/10....

37
Rev 3338/2018-2; 16.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljice I. V. J. iz R. Kanade, ... II. A. S. iz R. Kanade, ... i III. K. C. iz R. Kanade, ... vlasnice nekretnina i to dvoiposobnog stana br. 100 na V. katu površine 54,45 m2 u stambenoj zgradi u Z., ..., sagrađene na kčbr. 4363/2, sv...

38
VSRH Rev 2347/2018-2; 12.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu broj P-2667/2015-58 od 8. prosinca 2016. utvrđeno je da pisana oporuka pred svjedocima pokojne Z. B. sačinjena 3. ožujka 2005. u Z., proglašena na zapisniku javnog bilježnika D. A. broj O-7221/05 od. 3. veljače 2006. nije istinita ni pravno valjana, te je nalo...

Broj odluke: Rev 2347/2018-2

39
Rev 13/2015-2; 27.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u stavku I izreke utvrđeno je da usmena oporuka ostavitelja R. B., sačinjena pred svjedocima A. D. B. i S. M., 16. siječnja 2004., nije pravno valjana. U stavku II izreke naloženo je tuženici naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 15.531,75 kuna. Presudom suda d...

40
VSRH Rev x 728/2017-2; 29.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je u točki I. izreke presude djelomično održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrv. 1848/03 od 10. veljače 2003. temeljem odredbi čl. 210. ZOO/91 i čl. 219. ZOO/91, za iznos od 12.636,00 kuna, sa zakonskom zatezno...

Broj odluke: Rev x 728/2017-2

41
Rev 1612/2018-2; 15.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da je sudska oporuka koju je sačinio pok. C. M., dana 25.03.2002.g. opozvana sukladno čl. 64. Zakona o nasljeđivanju, te da se stoga ostavina iza ostavitelja ima rasporediti na tužitelje. 2. Utv...

42
Rev x 287/2017-2; 19.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zaključenog 4. prosinca 2003. između M. K. (prednice tužitelja) kao primateljice uzdržavanja i M. S. kao davateljice uzdržavanja i uspostavu zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo prije provedbe upisa na te...

43
VSRH Rev 558/2016-2; 5.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „I/ Poništava se rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Bujama br. O-370/02 od 9. siječnja 2003. godine, te se nasljednicima iza pok. M. B. i L. B. u odnosu na nekretninu pod oznakom k.č.br. 395 upisan...

Broj odluke: Rev 558/2016-2

44
VSRH Rev 2367/2015-2; 4.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje ništavosti i pravne nevaljanosti oporuke pok. F. G. ud. J. sačinjene 17. studenoga 2005. te da se ostavine pok. F. G. rođene R. ima rasporediti na zakonske nasljednike (toč. I. izreke), kao i zahtjev tužitelja za naknadu parn...

Broj odluke: Rev 2367/2015-2

45
Rev 528/2015-2; 28.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-3508/2014 od 2. listopada 2014. odbijena je žalba I. i II. tuženice kao neosnovana i potvrđena presuda Općinskog suda u Đakovu, poslovni broj P-316/1315 od 2. lipnja 2014. u dijelu koji se odnosi na odluku o glavnoj stvari, tj. u dijelu kojim je u...

46
VSRH Rev 326/2018-3; 14.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja koji glase: "1. U ostavinsku imovinu iza pok. M. J. vraća se dar učinjen M. B. pravnom predniku M. A.2, temeljem ugovora o darovanju zaključenog 15.veljače 1988.g., između M. J. i M. B., radi namirenja nužnog dijela M. A.1 i to u ¼ ...

Broj odluke: Rev 326/2018-3

47
VSRH Rev 1006/2017-3; 2.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da se tuženica J. S. iz M. nije nalazila u izvanbračnoj zajednici sa sada pokojnim ostaviteljem K. K. niti je ista izvanbračna supruga pokojnog ostavitelja, te joj ne pripada prava nasljednika u ...

Broj odluke: Rev 1006/2017-3

48
VSRH Rev 914/2016-4; 5.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži od suda da se utvrdi da je stekao pravo vlasništva nekretnina, pobliže označenih u izreci presude, a „što je tuženik dužan priznati tužitelju“ i izdati mu ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva ili će istu zamijeniti ...

Broj odluke: Rev 914/2016-4

49
Rev 958/2015-2; 22.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je tužena nedostojna naslijediti ostaviteljicu sada pokojnu S. T. umrlu ..., kako na temelju zakona, tako i na temelju oporuke u ostavinskom postupku Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl. br. O-3095/...

50
Rev 1324/2014-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj R. P. vlasnik nekretnina označenih kao k.č. br. 7357, 7358, 7359, 7740, 7741, 7879, 8106, 8675, 8929, 8931, 9613, 9731, 9851, 9861 upisanih u zk. ul. br. 904 k.o. L., pa su I. tuženica S. P., II. tuženik D. M., III. tuženik V. M., I...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a