Poredano po:

Broj dokumenata: 279

1
I Kž 353/2020-4; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog Kaznionice u G. za uvjetni otpust zatvorenika podnesen po službenoj dužnosti, dok je pod točkom II. izreke odbijen kao neosnovan prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika koji je zatvorenik podnio osob...

2
I Kž 333/2020-4; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odbijen prijedlog Zatvora u Š. za uvjetni otpust zatvorenika s izdržavanja kazne, podnesen po službenoj dužnosti Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik I. P., osobno, bez izrijekom navedene žalbene osnove, u kojoj predlaže uvažiti žalbi i "... dati mu priliku da okren...

3
I Kž 29/2020-5; 28.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku od 16. prosinca 2019. broj Ik I-667/2019-10, na temelju članka 59. stavka 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18 - dalje: KZ/11), članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kaz...

4
I Kž 1/2020-4; 23.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Na temelju čl. 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11.-odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/11.-Kazneni zakon, 56/13., 150/13. i 98/1...

5
I Kž 689/2019-4; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 9. prosinca 2019. broj Ik I-434/2019-12 na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. -ispravak 101/17. i 118/18. - dalje u tekstu: KZ/11.-18, u vezi članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavan...

6
I Kž 615/2019-4; 5.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 159. st. 3. ZIKZ-a, u vezi s čl. 59. KZ/11. - II., odbijen je prijedlog zatvorenika za uvjetni otpust s izdržavanja kazne. Protiv tog rješenja žalbu je, bez posebno istaknutih žalbenih osnova, podnio zatvorenik M. D. osobno, u kojoj predlaže "… priliku za novi po...

7
I Kž 583/2019-4; 6.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Velikoj Gorici, rješenjem od 14. listopada 2019. godine br.  Ik I-559/2019-9 je na temelju čl. 157. st. 1. i čl. 158. st. 1. ZIKZ-a u vezi s čl. 59. KZ/11.-18 odbio kao neosnovan prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika M. C.. Protiv tog rješenja žali se zatvorenik osobno i predlaže...

8
I Kž 567/2019-5; 5.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku od 1. listopada 2019. broj Ik-I-68/2019-33, na temelju članka 158.b točke 2. u svezi članka 158. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 - pročišćeni tekst: 76/07,...

9
I Kž 547/2019-5; 30.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola od 16. listopada 2019. godine broj Ik I-301/2019-16, na temelju članka 59. („Narodne novine“ broj125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18 - dalje u tekstu: KZ/11-18) i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novin...

10
I Kž 556/2019-4; 29.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, je na temelju čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvat...

11
I Kž 445/2019-8; 23.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola od 22. srpnja 2019. broj Ik I-165/2019-13, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/1...

12
I Kž 534/2019-4; 23.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici od 27. kolovoza 2019. broj Ik I-325/2019-7 (Ik I-402/2019), na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159. a točke 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03 - pročišćeni te...

13
I Kž 536/2019-4; 23.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem vijeća za uvjetne otpuste (pogrešno navedeno suca izvršenja) Županijskog suda u Splitu od 30. rujna 2019. broj Ik I-277/2019, na temelju članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - proči...

14
I Kž 535/2019-4; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku od 23. rujna 2019. broj Ik I-143/2019-12, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.) u svezi članka 157. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne no...

15
Rev 1320/2016-2; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici naknaditi tužitelju 25.000,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom. Odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 25.000,00 kn, kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka. Određeno je da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. Drugostupanjskom p...

16
I Kž 514/2019-7; 16.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Bjelovaru, na temelju članka 59. stavka Kaznenog zakona (,,Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.) i članka 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00.,...

17
I Kž 526/2019-4; 16.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda, na temelju članka 59. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18.- dalje: KZ/11.-18.) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99...

18
I Kž 527/2019-4; 16.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Varaždinu rješenjem od 8. kolovoza 2019. broj Ik I-417/2019-8, odbio je kao neosnovan prijedlog Kaznionice u Lepoglavi, podnijet po službenoj dužnosti, za uvjetni otpust zatvorenika D. J., s izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci po pravomoćnoj presudi Žup...

19
Rev 800/2016-2; 15.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena presuda suda prvog stupnja kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu naknade štete u iznosu od 320.000,00 kn sa zatraženim zateznim kamatama i troškovima parničnog postupka te naloženo tužitelju da tuženici nadok...

20
I Kž 512/2019-4; 9.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku, odbijen je kao neosnovan prijedlog Zatvora u Š. za uvjetni otpust zatvorenika M. F., podnesen po službenoj dužnosti u smislu članka 158.a Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01....

21
I Kž 516/2019-4; 9.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru, na temelju članka 59. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.-18.) i članka 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., ...

22
I Kž 518/2019-4; 9.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, na temelju članka 157. stavka 1., članka 159. stavka 3. i članka 159.a točaka 2. i 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., ...

23
I Kž 506/2019-4; 1.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku od 2. rujna 2019. broj Ik I-414/2018-14, na temelju članka 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18., - dalje: KZ/11.) u svezi članka 157. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne no...

24
I Kž 484/2019-4; 26.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159.a točke 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11....

25
I Kž 472/2019-4; 17.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 23. srpnja 2019. broj Ik I-238/2019. pod točkom I. izreke, na temelju članka 159.a stavaka 2. i 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 7...

26
I Kž 476/2019-4; 12.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku, odbijen je prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika Z. T. podnesen po službenoj dužnosti po Zatvoru u Š. Zatvorenik se nalazi u Zatvoru u Š. na izdržavanju jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 10 (deset) mjeseci na koju je ...

27
I Kž 459/2019-4; 28.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, odbijen je prijedlog Kaznionice u L. podnesen po službenoj dužnosti, u skladu s odredbom članka 158.a stavka 1. ZIKZ-a, za uvjetni otpust zatvorenika S. U. s izdržavanja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina na koju je os...

28
I Kž 454/2019-4; 21.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 157. stavka 1. u vezi s člankom 159. stavkom 3. ZIKZ-a i člankom 59. stavkom 2. KZ/11.-11 odbijen je prijedlog zatvorenika K. P. za uvjetni otpust. Zatvorenik se trenutno nalazi u Kaznionici u G. na izdržavanju kazne zatvora u tra...

29
I Kž 451/2019-4; 21.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, na temelju članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - Odluka i rješenje Ustavno...

30
VSRH I Kž 430/2019-4; 7.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Splitu je, na temelju članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - odluka i rješenje Ustavnog s...

Broj odluke: I Kž 430/2019-4

31
VSRH I Kž 420/2019-4; 31.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Velikoj Gorici je pod točkom I. izreke, na temelju članka 159.a točke 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. -...

Broj odluke: I Kž 420/2019-4

32
VSRH I Kž 402/2019-4; 16.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku, pod točkom 1/ izreke, na temelju čl. 59. st. 1. KZ/11. u vezi s čl. 157. st. 1. i čl. 158. b toč. 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., ...

Broj odluke: I Kž 402/2019-4

33
I Kž 348/2019-4; 3.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Velikoj Gorici rješenjem od 10. svibnja 2019. broj Ik I-213/2019-9 na temelju čl. 159. toč. 3. i čl. 159.a toč. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09.,...

34
VSRH I Kž 374/2019-4; 2.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, na temelju čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11. - Kazneni zakon, 56/13. i 150/...

Broj odluke: I Kž 374/2019-4

35
VSRH I Kž 358/2019-4; 18.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Varaždinu je, na temelju članka 157. u vezi s člankom 158. stavcima 1. i 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11...

Broj odluke: I Kž 358/2019-4

36
I Kž 308/2019-4; 14.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18. - dalje u tekstu: KZ/11.) u vezi s čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99., 55/00....

37
I Kž 344/2019-4; 14.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Splitu, na temelju čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - odluka i rješenje Ustavnog suda Republik...

38
VSRH I Kž 336/2019-4; 11.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 21. svibnja 2019. broj Ik-I-158/2019., na temelju članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11...

Broj odluke: I Kž 336/2019-4

39
VSRH I Kž 341/2019-4; 11.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu odbijen je prijedlog zatvorenika N. B. za uvjetni otpust s izdržavanja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 14 godina po pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Bjelovaru broj Kv-82/2016. od 1. prosinca 2016. godine. Protiv tog rješenja žalbu je po...

Broj odluke: I Kž 341/2019-4

40
I Kž 320/2019-4; 11.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku od 6. svibnja 2019. broj IK I-592/2018-11, na temelju članka 59. stavka 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.) i članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavan...

41
I Kž 332/2019-4; 4.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 12/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. - dalje u tekstu: KZ/11.) u vezi članka 157. stavak 1. i članka 159. stavak 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., ...

42
VSRH I Kž 311/2019-5; 30.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Velikoj Gorici je pod točkom I. izreke, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine” broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18., dalje: KZ/11.), članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zat...

Broj odluke: I Kž 311/2019-5

43
Rev 922/2016-2; 29.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtjev tužitelja da mu tuženica po osnovi neimovinske štete isplati 206.600,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom, kao i zahtjev tužitelja za na...

44
VSRH I Kž 296/2019-4; 23.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine” broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11....

Broj odluke: I Kž 296/2019-4

45
I Kž 278/2019-4; 15.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 17. travnja 2019. broj Ik I-57/2019-14 na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.) te članka 157 stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora...

46
I Kž 252/2019-4; 8.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 1. travnja 2019. broj Ik I-26/2019-13 na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.) te članka 157 stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ...

47
I Kž 266/2019-4; 8.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 25. ožujka 2019. broj Ik I-604/2018-12, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18. - dalje u tekstu: KZ/11.) u vezi čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne ...

48
VSRH Rev 1744/2014-2; 3.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom odbijena tužiteljeva žalba kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtjev za isplatu 272.700,00 kn sa zateznim kamatama i naloženo tužitelju da tuženiku nadoknadi parnične troškove u iznosu od 10.000,00 kn. Protiv dru...

Broj odluke: Rev 1744/2014-2

49
VSRH I Kž 120/2019-4; 14.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, na temelju čl. 158. u vezi čl. 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11. - Kazneni zakon,...

Broj odluke: I Kž 120/2019-4

50
I Kž 148/2019-4; 6.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Sisku, na temelju članka 59. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje u tekstu: KZ/11.-18.) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a