Poredano po:

Broj dokumenata: 210927

1
III Kž 2/2021-18; 28.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, odbijena je kao neosnovana žalba opt. J. M. i potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 4. lipnja 2020., br. K-10/2014. 2. U tom je kaznenom predmetu, Županijski sud u Velikoj Gorici kao p...

2
I Kž SODO 2/2022-2; 26.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom, na temelju članka 97. stavka 2. alineja 3. i 4. Zakona o državnoodvjetničkom vijeću (,,Narodne novine“, broj 67/18. i 126/19. - dalje: ZDOV), D. J., zamjeniku Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske produljeno je privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnos...

3
Kzz 10/2022-3; 23.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim rješenjem koje čine rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 21. travnja 2016. br. Pp J-1047/15 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2016. Jž-1229/2016, odbijen je zahtjev okr. M. G. za naknadu troškova obrane u iznosu od 2.187...

4
I Kž SODO 1/2022-6; 21.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Odlukom DOV-a od 7. prosinca 2021. broj DOVO-6/2021-157 utvrđena je stegovna odgovornost zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, D. J. za stegovno djelo iz članka 85. stavka 2. točke 7. ZoDOV-a te mu je, na temelju članka 86. stavka 1. točke 4. ZoDOV-a, kao stegovna k...

5
II Kž 2/2022-4; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Na sjednici drugostupanjskog vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske na kojoj su razmatrane žalbe državnog odvjetnika i optuženog M. H. izjavljene protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru od 23. rujna 2019. broj K-10/2019-13, ta je presuda prihvaćanjem žalbe državnog odvjetnika preinačena u od...

6
Kzz 7/2022-3; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prekršajni sud u Zagrebu pravomoćnom presudom od 19. listopada 2021., broj Pp-12932/2021 proglasio je krivim okr. M. K. zbog prekršaja iz čl. 43. st. 2. ZOSPC-a i izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kn. 2. Protiv ove pravomoćne odluke Glavni državni odvjetnik je podnio zahtjev za z...

7
Rev 112/2018-2; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I/ Utvrđuje se ništetnom odredba članka 10. stavak 2. Ugovora o kreditu broj 9010721851 sklopljen između tuženika P. b. Z. d.d. A3 i tužitelja G. M. iz A4 , d ...

8
III Kr 134/2021-3; 3.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Metkoviću od 25. svibnja 2021., broj K-69/2021, i presuda Županijskog suda u Puli-Pola od 16. kolovoza 2021., broj Kž-337/2021-6, S. P. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11., kaznenog djela i...

9
III Kr 143/2021-3; 3.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Općinskog suda u Šibeniku, V. Ž. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 218. st. 1. KZ/97., pa je na temelju citirane zakonske odredbe i čl. 57. st. 2. toč. b. KZ/97., osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Na temelju čl. 67. KZ/97., prvostupanjski sud je p...

10
I Kž 45/2021-6; 24.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom opt. I. F. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 4. KZ/11., pa je na temelju citirane zakonske odredbe u svezi s čl. 48. st. 2. i čl. 49. st. 1. toč. 3. KZ/11., osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci. Primjenom odredbe čl. 57. st. 1. KZ...

11
I Kž 404/2017-14; 23.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi, od 24. siječnja 2017. broj K-4/11 proglašeni su krivima optuženi V. Z. i Đ. Z. (ranije K.) što su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. i član...

12
I Kž-Us 19/2019-8; 22.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 16. listopada 2018. broj K-Us-29/2015. optuženik I. S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. KZ/11. u vezi s člankom 7. stavkom 1. i člankom 3. točkom 9. ZoNKD-RPiPP, činjenično opisano...

13
III Kr 127/2021-3; 17.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Varaždinu od 9. ožujka 2021., broj K-425/2016-80, i presuda Županijskog suda u Osijeku od 27. svibnja 2021., broj Kž-249/2021-6, J. M. je proglašen krivim zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 2. KZ/11., te je primjenom...

14
III Kž 7/2021-16; 15.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Vrhovni sud Republike Hrvatske, presudom od 18. veljače 2021. broj I Kž-493/2020., odbio je žalbu opt. S. S. i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Vukovaru od 18. lipnja 2020. broj K-37/2019-42 kojom je u cijelosti ostavljena na snazi presuda Županijskog suda u Vukovaru od 28. trav...

15
Revd 1429/2021-3; 15.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4542/2018-7 od 24. rujna 2020., kojom je preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P- 1533/2013 od 6. lipnja 2018. 2. Tuženici su u odgovoru na prijedlo ....

16
III Kr 99/2021-4; 10.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čini presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 28. siječnja 2021., broj K-407/15-147, i presuda Županijskog suda u Puli-Pola od 19. svibnja 2021., broj Kž-170/2021-7, H. S. i M. Š. proglašeni su krivima, i to H. S. zbog dva kaznena djela iz čl. 293. st. 2. ...

17
Kžzd 3/2020-6; 10.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom proglašen je krivim optuženi S. M. zbog kaznenog djela silovanja iz čl. 153. st. 1. u vezi čl. 152. st. 1. KZ/11 te je osuđen na kaznu zatvora od dvije godine. Temeljem čl. 54. KZ/11, optuženiku je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 20. studenog...

18
I Kž 35/2021-12; 8.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju sporazuma stranaka Županijskog suda u Sisku, proglašen je krivim optuženik N. O. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva, poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 1. u vezi s člankom 37. KZ/11., za koje mu je utvrđena kazna z...

19
III Kž 2/2020-6; 8.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu od 9. srpnja 2019. broj Kzd-23/2018 optuženi I. S. je na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14.,7...

20
Kzz 5/2022-3; 8.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Vukovaru od 22. studenog 2021. broj Pp P-451/2019. proglašen je krivim okrivljenik M. M. i to: pod točkom a) izreke zbog prekršaja iz 43. stavaka 1. i 2. ZOSPC, pod točkom b) izreke zbog prekršaja iz članka 238. stavka 1. ZOSPC i pod točkom c) izreke zbog pre...

21
I Kž 3/2022-4; 3.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom je rješenjem, na temelju čl. 33. i čl. 34. st. 1. i 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO), utvrđeno postojanje pretpostavki za izručenje pravosudnim tijelima Republike Crne Gore, izručenika D. M., radi izd...

22
III Kr 146/2021-5; 3.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Varaždinu od 20. srpnja 2021. Broj K-195/2021-46 i presuda Županijskog suda u velikoj Gorici od 14. listopada 2021. broj Kž-351/2021-6 os. N. K. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci  zbog kaznenog djela iz čl. 1...

23
I Kž 21/2019-4; 3.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom oslobođen je optužbe opt. J. R. da bi počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, iz čl. 215. st. 1.  KZ/11, činjenično i pravno opisano u izreci te presude. 2. Temeljem čl. 149. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne nov...

24
Kž-rz 7/2019-6; 3.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženi M. Ć., optuženi M. M. i optuženi M. B. proglašeni su, u odsutnosti, krivima za počinjenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH i na temelju te zakonske o...

25
II 8 Kr 1/2022-4; 2.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Županijski sud u Dubrovniku je rješenjem od 11. siječnja 2022. broj Kv II-192/2021 (Kir-446/2021) odbio izručenje Ruskoj Federaciji stranca S. T., s osobnim podacima kao u rješenju, radi vođenja kaznenog postupka zbog četiri kaznena djela prijevare iz članka 159. stavka 4. Kaznenog zakonika Ruske...

26
I Kž Us 24/2017-7; 2.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Splitu od 25. listopada 2016., broj K-Us-5/16 proglašeni su krivima optuženici I. B., J. K. i Z. G. zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ/11. Na temelju članka 190. stavka 2. KZ/11. optužen...

27
I Kž 57/2019-7; 1.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Rijeci optuženik D. L. je proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva u prekoračenju granica nužne obrane iz članka 110. u vezi s člankom 21. stavkom 3. KZ/11. te je, uz primjenu članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1....

28
I Kž 20/2019-6; 1.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) optuženi A. D., optuženi I. L., optužena D. K., optužena pravna o...

29
I Kž 12/2021-6; 1.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optužena M. Ž. proglašena je krivom zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 190. stavka 3. KZ/11. Na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 48. stavka 2. i 49. stavka 1. točke 3. KZ/11. optuženica je osuđena na kaznu zatvora dvije godine i sedam mjeseci, a na temelju...

30
I Kž Us 14/2021-6; 27.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom opt. D. M. proglašen je krivim zbog dva kaznena djela iz čl. 347. st. 2. KZ/97., opisana pod točkama 1. i 2. izreke. Za kazneno djelo opisano pod točkom 1., utvrđena je kazna zatvora u trajanju jedne godine i deset mjeseci, a za kazneno djelo pod točkom 2., utvrđen...

31
I Kž 207/2019-5; 27.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom oslobođen je optužbe opt. Ž. C. da bi počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi čl. 34. st. 1. KZ/11, činjenično i pravno opisano u izreci te presude. 2. Temeljem čl. 149. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - ...

32
I Kž Us 10/2019-9; 26.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu na temelju čl. 453. toč. 3. ZKP/08 oslobodio je od optužbe opt. M. B. zbog dva kaznena djela protiv službene dužnosti, jednog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11 i jednog kaznenog djela trgovanja utjecajem...

33
Revd 29/2022-2; 25.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljice su podnijele prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-357/2019-4 od 8. rujna 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo poslovni broj P-1644/17-44 od 21. prosinca 2018. 2. Postupajući ...

34
I Kž Us 86/2019-8; 25.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, optuženik M. J. proglašen je krivim zbog kaznenog djela zločinačkog udruženja iz članka 328. stavka 1. KZ/11., za koje mu je utvrđena kazna zatvora od jedne godine, te kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udru...

35
Kzz 42/2021-3; 25.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima od 1. travnja 2020. broj Pp P-524/2019-27 okrivljena pravna osoba E. T. d.o.o., OIB: … proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 270. stavka 1., a kažnjivog po članku 270. stavku 8. ZOSPC-a za koji joj je, na temelju ...

36
II 4 Kr 29/2021-4; 20.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Predsjednik Županijskog suda u Splitu, u smislu čl. 33. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ("Narodne novine" broj 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17. - dalje: ZUSKOK) stavio je prijedlog Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da se za suđenje u ...

37
III Kž 6/2021-4; 20.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, prihvaćena je žalba državnog odvjetnika i preinačena, u odluci o kazni, prvostupanjska presuda Županijskog suda u Varaždinu od 18. siječnja 2021., broj Kzd-4/2020. Prvostupanjska presuda je preinačena na način da je optužen...

38
I Kž Us 73/2019-9; 20.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženici su proglašeni krivima zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u vezi čl. 190. st. 2. KZ/11 pa su opt. M. Z. i N. H. osuđeni svaki na kaznu zatvora od tri godine, dok je opt. M...

39
III Kr 141/2021-5; 19.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presude Općinskog suda u Zadru od 7. lipnja 2021. broj K-280/2021. i Županijskog suda u Osijeku od 6. kolovoza 2021. broj Kž-384/2021.-4 osuđen je D. B. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. KZ/11. na kaznu zatvora u ...

40
Kzz 1/2022-3; 19.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom od 21. rujna 2021. broj Pp-13747/2021 Općinski prekršajni sud u Zagrebu na temelju članka 244. stavka 2. PZ-a prihvatio je prigovor okrivljenog M. M. te je preinačio obavezni prekršajni nalog G. Z., G. ureda z. p. u., i. G., g., k. p. i p., S. z. k. i p. r., Klasa: 363-04/19-...

41
I Kž 1/2022-4; 18.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim je rješenjem Županijski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi na temelju članka 54. stavka 1., 6. i 7. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) utvrdio da je udovoljeno pretpostavkama za izručenje u Republiku Srbiju...

42
II 4 Kr 1/2022-3; 18.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske je, na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19...

43
I Kž Us 2/2019-6; 18.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 12. studenog 2018. broj K-Us-29/2018. optuženik T. V. proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. KZ/11., činjenično opisanog u izreci presude te je, na temelju citiranog članka, osuđen na ka...

44
I Kž 255/2018-4; 18.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Bjelovaru, optuženik S. A. je proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, teškog ubojstva u pokušaju iz članka 91. točke 8. u vezi s članom 33. KZ/97. te je, uz primjenu članka 57. stavka 1. i stavka 4. točke e KZ/97. osuđen na kaz...

45
Kžzd 19/2020-6; 13.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. D. T. je proglašen krivim zbog tri kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, iz čl. 158. st. 5. KZ/11. za koje je utvrđena kazna zatvora u trajanju tri godine, iz čl. 158. st. 6. KZ/11. za koje je utvrđena kazna zatvora ...

46
Kžzd 5/2021-7; 13.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu opt. E. R. je proglašen krivim zbog kaznenog djela silovanja iz čl. 153. st. 1. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine, u koju se, na temelju čl. 54. KZ/11. uračunava vrijeme lišenja slobode od 17. lipnja 2018. do 20. srpnja...

47
Kzz 43/2021-3; 13.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              U postupku tzv. neprave obnove kaznenog postupka, na temelju čl. 498. st. 1. toč. 4. u svezi st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.-pročišćeni tekst, 91/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., ...

48
III Kr 3/2022-3; 13.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru br. K-731/2007 od 8. rujna 2020. i presuda Županijskog suda u Zadru br. Kž-22/2021 od 18. ožujka 2021., I. P. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 224. st. 1. u vezi st. 4. KZ/97. te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od o...

49
Kzz 13/2020-3; 13.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem djelomično je dosuđena naknada troškova kaznenog postupka branitelju D. M. u iznosu od 66.875,00 kuna te je naloženo računovodstvu suda da taj iznos isplati na njegov bankovni račun. 2. Pobijano rješenje doneseno je temeljem pravomoćne presude Općinskog sud...

50
I Kž 137/2021-4; 13.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pod toč. I. izreke pobijanog rješenja, na temelju čl. 33. i 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04 - dalje: ZOMP), utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama te je odobreno izručenje stranca L. S. Republici Sjevernoj Makedoniji radi v...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a