Poredano po:

Broj dokumenata: 213992

1
Rev 954/2022-2; 25.1.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "Nalaže se tuženiku E. o. d.d., OIB:..., Z., platiti tužitelju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, OIB:..., Z., ... iznos od 63.020,73 kn ( šezdeset tri tisuće d...

2
Revd 4645/2021-9; 17.1.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-7467/2019-4 od 9. lipnja 2021. kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-609/17 od 26. studenoga 2019., i...

3
Revd 4909/2022-2; 3.1.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž- 2686/2022-2 od 13. rujna 2022., kojom je dijelom preinačena, a dijelom potvrđena presuda Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu poslovni broj P-202/2021-28 od 21. ožujka 2022. i to u dijelu u kojem je...

4
Rev 1300/2021-2; 7.12.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je iza pok. Ante Jerkovića pok. I. iz A3 , OIB: B1 , rođ. X1 1952 god. a umrlog X2 2016. god., ostala pronađena imovina: NEKRETNINE: 1. 2. suvlasnički dio: 8/100 Etažno vlasništvo (E-2) na k.č.br. 81 ...

5
I Kž SODO 5/2022-3; 29.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Odlukom DOV-a od 15. srpnja 2022. broj DOVO-6/2021-223 utvrđena je stegovna odgovornost zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, D. J. za stegovno djelo iz članka 85. stavka 2. točke 7. ZoDOV-a te mu je, na temelju članka 86. stavka 1. točke 4. ZoDOV-a, kao stegovna ka...

6
Su-IV-33/2022-17; 21.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH
7
Rev 476/2021-3; 16.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskim rješenjem je potvrđeno prvostupanjsko rješenje ovršnog suda kojim je odbijen kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja radi ovrhe na nekretnini ovršenika. 2. Vrhovni sud Republike Hrvatske je rješenjem poslovni broj Revd-2009/2020-2 od 23. rujna 2020. dopustio podnošenje revizije ....

8
Rev 195/2022-2; 15.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženici da tužitelju plati iznos od 79.184,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. siječnja 2000., pa do isplate, po stopi preciznije navedenoj u toj presudi, u roku 15 dana, te je u točki II. izreke tuženica obvezana platiti tužitelju tr...

9
I Kž JB 1/2022-6; 8.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom javnobilježničkog stegovnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu stegovno optuženi Z. J. proglašen je stegovno odgovornim zbog počinjenja stegovnog prijestupa iz članka 145. stavka 3. točke 2. ZJB-16. 1.1. Na temelju članka 147. stavka 1. ZBJ-16. stegovno optuženom Z. J. izrečena...

10
Revd 2915/2022-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-1093/22-2 od 30. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-130/2021-41 od 30. prosinca 2021., u dijelu u kojemu nije uspio u žalbe...

11
Rev 345/2019-2; 25.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Međupresudom suda prvog stupnja Općinskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Ivancu poslovni broj P-497/14-39 od 22. veljače 2016., utvrđeno je da je tuženik C. H. d.d. X1 A2 , OIB B2 isključivo ...

12
VSRH Rev 936/2021-3; 19.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženika potražuje isplatu iznosa od 738.000,00 kuna po osnovi posebne naknade, uvećano za zatezne kamate. II Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženika potražuje ...

Broj odluke: Rev 936/2021-3

13
Revd 975/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj i tuženik su podnijeli prijedloge za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici broj Gž-1424/2021-2 od 25. studenoga 2021. kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-3040/2017...

14
Revt 416/2017-3; 18.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je I tuženiku da tužitelju isplati 615.328,80 USD sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 24. siječnja 2006. pa do isplate (toč. I izreke). Naloženo je II tuženiku da tužitelju isplati 66.534,08 USAD sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 24. Siječnja 2006. ...

15
III Kr 121/2022-3; 13.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 5. srpnja 2021. broj K-36/2020 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 5. srpnja 2022. broj I Kž-287/2021-10, I. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u ...

16
Kž-rz 8/2020-4; 6.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. D. P., kojemu je suđeno u odsutnosti, proglašen je krivima zbog dva kaznena djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH za koja su mu utvrđene pojedinačne kazne zatvora, u trajanju od jedanaest godina za djelo iz toč. 1. izreke i trinaest godina za djel...

17
Kzz 2/2022-3; 6.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem donesenim u tijeku kaznenog postupka protiv okr. K. B. zbog kaznenog djela iz čl. 325. st. 1. KZ/11, izdvojeni su kao nezakoniti dokazi: snimke pohranjene na USB sticku oduzetom od novinara V. M. i D. na kojem je snimka pohranjena, DVD s audio snimkom presni...

18
I Kž Us 111/2019-7; 5.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 452. točke 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.- dalje: ZKP/08.-17.) odbijena je optužba pro...

19
Revd 2825/2022-2; 4.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku br. Gž-137/22-2 od 23. veljače 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Metkoviću br. P-54/21-52 od 31. prosinca 2021. 2. Na prijedlog za dopuštenje revizije nije odgovoreno. 3. Prijedlog z...

20
Rev 379/2022-3; 30.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podneskom od 11. travnja 2022., a koji je dostavljen ovom sudu 20. travnja 2022. odustao od podnesene revizije u ovom predmetu. 2. Budući da o podnesenoj reviziji nije donesena odluka na temelju odredbe čl. 392.a st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 9...

21
Revd 2782/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik-protutužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Pž-453/20-3 od 3. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj Povrv- 1341/18-17 od 18. studenog 2019. 2. Odgovor na prije ...

22
Revd 2584/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv drugostupanjske presude naznačene u uvodu ovog rješenja prijedlog za dopuštenje revizije podnio je tužitelj. 2. U odgovoru na prijedlog tužitelja tuženik osporava osnovanost prijedloga te predlaže prijedlog za dopuštenje revizije odbiti. 3. Prijedlog nije dopušten. 4. Tužitelj je podnio...

23
Revd 2994/2021-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku broj Gž-7/2019-2 od 11. prosinca 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-3870/10-22 od 30. listopada 2019. 2. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizije nije podn...

24
Rev 668/2022-4; 27.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem određen je upis promjene članova društva, članova uprave, izmjena odredbi Društvenog ugovora i upis elektronske pošte u društvu G. d.o.o. …, OIB:... 2. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba s. B. E. E. E. T. S. S. V. T. A. S. (u nastavku: revident) i potvrđeno je...

25
III Kr 83/2022-5; 22.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 28. veljače 2018. broj K-1459/17-31 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 25. rujna 2018. broj Kž-526/2018-3 M. P. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju dvije godine zbog tri kaznena djela teške krađe iz čl....

26
I Kž 19/2022-4; 22.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO), „radi kaznenog progona stranca S. (S.) S., sina D. ...

27
Rev 1213/2020-2; 20.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim je 1. tužitelj zahtijevao isplatu iznosa od 42.946,81 kn s osnova imovinske štete, te 1. tužitelj i 2. tužiteljica isplatu iznosa od po 220.000,00 kn s osnova neimovinske štete, sve sa zateznim kamatama i troškovima parničnog postupka (...

28
I Kž 10/2022-6; 15.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), oslobođen je optužbe...

29
Rev 1231/2021-7; 14.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u sudski registar upisane su promjene članova uprave i odredbi društvenog ugovora za subjekt upisa G. d.o.o. za energetiku i graditeljstvo iz A1 , OIB B1 . 2. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba sudionika i njezina ...

30
Rev 327/2022-2; 14.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom prihvaćen je zahtjev tužitelja da mu tuženik isplati 23.097,33 kn s pripadajućom zateznom kamatom tekućom na svaki pojedini iznos od dospijeća pa do isplate, kako je to pobliže navedeno u toč. I. izreke. Naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak 7.906,26 kn...

31
Revd 2898/2022-2; 14.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž-430/2022-3 od 1. travnja 2022., je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Trogiru poslovni broj P-537/2020-13 od 24. siječnja 2022. 2. Protiv drugostupanjske presude prijedlog za dopuštenje revizije podnio je tužitelj, a iz ...

32
Rev 3807/2018-2; 13.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da mu tuženik na ime naknade štete isplati iznos od 411.556.000,00 kn, zajedno sa zateznom kamatom tekućom na pojedinačne iznose kako je to navedeno u izreci prvostupanjske presude (toč. I.). Naloženo je tužitelju ...

33
Rev 3126/2019-2; 13.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se utvrdi nedopuštenom Odluka tuženika o izvanrednom otkazu od 28. kolovoza 2012., kojom je tužitelju otkazan Ugovor o radu sklopljen 9. travnja 2009. i odgovor na zahtjev za zaštitu prava tuženika...

34
Su IV 33/2022-14; 8.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa pete sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (5/22) održane 8. rujna 2022.

35
III Kr 107/2022-3; 8.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vinkovcima od 23. travnja 2021. broj K-258/2020-44 i presuda Županijskog suda u Splitu od 5. travnja 2022. broj Kž-403/2021-10 P. S. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci zbog kaznenog djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11. 2. P...

36
III Kr 90/2022-5; 8.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Osijeku od 15. srpnja 2021. broj K-455/2021-7 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 3. ožujka 2022. broj Kž-288/2021-4 A. V. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci zbog kaznenog djela iz čl. 243. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/1...

37
III Kr 70/2022-5; 7.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 1. srpnja 2021. br. Kzd-1/2021-36 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 11. studenog 2021. br. I Kžzd-26/2021-8 osuđen je Z. B. zbog kaznenog djela iz čl. 166. st. 2. u vezi čl. 158. st. 5. KZ/11. na kaznu zatvor...

38
III Kr 88/2022-5; 7.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 14. siječnja 2021. br. K-287/2019 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 25. siječnja 2022. br. Kž-485/2021-8, osuđen je N. R. zbog kaznenih djela iz čl. 235. st. 1. KZ/11. i dr. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od seda...

39
Revd 964/2022-2; 7.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj Gž - 2139/2021-2 od 3. kolovoza 2021., kojim je odbačena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu broj P - 1109/2019-63 od 28. travnja 2021. 2. U odgovoru na prije...

40
Revd 3010/2022-2; 7.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž - 678/21-5 od 19. listopada 2021. odbačena je žalba tužiteljice protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž - 678/21-2 od 4. svibnja 2021. 2. Protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž - 678/2...

41
Revd 3043/2022-2; 7.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj Gž R - 680/2021-3 od 22. travnja 2022., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Splitu broj Pr - 2452/2021 od 11. svibnja 2021. 2. Na prijedlog nije odg...

42
Rev 26/2018-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor nasljednice N. Č. rođ. M. protiv rješenja kojeg je kao povjerenik suda donio javni bilježnik J. D. S. iz A2 broj O-2077/13, UPP/OS-226/13 od 12. prosinca 2013. Pod toč. II. održan ...

43
Rev 899/2022-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja utvrđeno je da se tužba smatra povučenom (toč. I.). Ujedno je naloženo tužiteljicama, te umješaču na strani tužiteljica da solidarno naknade troškove postupka tuženici u iznosu od 72.235,00 kn (toč. II.). 2. Rješenjem suda drugoga stupnja prihvaćena je žalba tužitel...

44
Rev 197/2022-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke tuženik je obvezan isplatiti tužiteljici bruto iznos od 4.864,20 kn bruto sa zakonskim zateznim kamatama za razdoblje i po stopi kako je to navedeno u presudi, osim dijela koji se odnosi na isplatu zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza p...

45
Revd 2707/2022-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-1120/2021-3 od 1. ožujka 2022., kojom je preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3381/2016 od 18. prosinca 2020. u toč. I. i III. izreke. 2. Pos...

46
Rev 2610/2018-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.794.742,76 kuna, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose kako je navedeno u izreci presude suda prvog stupnja (toč. I.). Ujedno je tužitelj obv...

47
Rev 3060/2018-7; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Vukovaru rješenjem o osiguranju poslovni broj Ovr-2212/2015-4 od 27. studenog 2015. odredio je, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 11.162.311,30 kuna, privremenu mjeru zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina protivnika osiguranja koje su opisan...

48
Revd 2837/2022-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-535/2022-2 od 1. ožujka 2022., kojim je potvrđena odluka o trošku u presudi na temelju priznanja Općinskog suda u Osijeku broj Pr-1534/2020-6 od 13. siječnja 2022. 2. Postupajući suklad...

49
Revd 2937/2022-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedloga za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Splitu broj Gž R-271/2022-2 od 24. ožujka 2022., kojim je potvrđena toč. II. izreke presude na temelju priznanja Općinskog suda u Osijeku broj Pr-1564/2020-7 od 7. veljače 2022. 2. Postupajući sukladno odredb...

50
Revd 2978/2022-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj Gž-2627/2021-2 od 25. travnja 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Rovinju-Rovigno broj P-699/2020-20 od 1. listopada 2021. 2. Postupajući sukladno odred...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a