Poredano po:

Broj dokumenata: 225848

1
III Kr 82/2024-3; 18.6.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 12. travnja 2023. broj K-145/2022-9 i presuda Županijskog suda u Puli-Pola od 26. listopada 2023. broj Kž-297/2023 proglašen je krivim N. J. zbog počinjenja kaznenog djela krađe iz članka 228. stavka 1. KZ/11. te je osuđen na ka...

2
III Kr 80/2024-3; 12.6.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Pazinu od 6. veljače 2023. broj K-183/2019-112 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 7. studenog 2023. broj Kž-458/2023-12 osuđen je D. T. (ranije D. S.) zbog počinjenog kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom u pokušaju iz članka 22...

3
III Kr 28/2024-5; 6.6.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 9. veljače 2023., broj K-165/2022-242, i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 9. svibnja 2023., broj Kž-337/2023-12, I. M. i P. L. su, pored ostalih optuženika, proglašeni krivima zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja lju...

4
III Kr 50/2024-6; 6.6.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Pazinu od 15. ožujka 2023. broj K-329/2022-281 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 17. listopada 2023. broj Kž-570/2023-8, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.-pro...

5
III Kr 69/2024-3; 5.6.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 3. studenog 2023. broj K-1773/22-13 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 15. veljače 2024. broj Kž-32/2024-4 osuđen je B. Š. zbog počinjenog kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točke ...

6
III Kr 34/2024-5; 23.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Osijeku od 10. studenoga 2022. broj K-800/2020-56, potvrđena presudom Županijskog suda u Osijeku od 12. listopada 2023. broj Kž-266/2023-9, F. C. V. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 247. st. 2. KZ/11 te osuđen na kaznu zatvora...

7
III Kr 70/2024-3; 23.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Sisku broj K-232/18- 41 od 3. prosinca 2021., preinačena presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Kž-615/2022-3 od 26. srpnja  2022., osuđena je N. Ž. zbog kaznenog djela iz čl. 247. st. 1. i 2. KZ/11. na kaznu zatvora od jedne godine, a t...

8
III Kr 55/2024-3; 23.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Zagrebu od 16. svibnja 2023. broj Kzd-12/2022. i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 14. prosinca 2023. broj I Kžzd-35/2023-9, F. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja ...

9
III Kr 62/2024-3; 22.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 29. ožujka 2023. broj K-185/2022 i presuda Županijskog suda u Splitu od 12. prosinca 2023. broj Kž-646/2023-10 I. B. osuđen je zbog počinjenog kaznenog djela protiv imovine - krađom iz članka 216. stavka 1. KZ/97. na kaznu zatvora u...

10
I Kž 14/2024-6; 22.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Županijski sud u Splitu je pod toč. I. izreke, na temelju čl. 56. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ br. 178/04 - dalje: ZOMPO), utvrdio da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje M. M. (koji se prije zvao S. B.), drža...

11
III Kr 64/2024-3; 22.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine uvodno citirane presude osuđeni D. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 274. st. 4. u vezi st. 1. KZ/11 te je na temelju čl. 227. st. 4. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine...

12
III Kr 59/2024-3; 14.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Splitu od 10. studenog 2021. broj K-462/2020. i presuda Županijskog suda u Puli - Pola od 12. rujna 2023. broj Kž-305/2022-9 osuđenik I. R. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavka 2. KZ/11 za koje...

13
III Kr 1/2024-3; 9.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 15. lipnja 2023. broj Kzd-1/2023-35 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 7. rujna 2023. broj I Kžzd-34/2023-4 Z. Đ. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju trinaest godina zbog dva kaznena djela iz čl....

14
III Kr 49/2024-5; 9.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Splitu od 23. listopada 2023. broj K-966/2023-11, preinačena presudom Županijskog suda u Puli-Pola od 19. siječnja 2024. broj Kž-602/2023-8, osuđen je J. B. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi-neovlaštene proizvodnje i prometa drogama...

15
III Kr 54/2024-3; 9.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, temeljem čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 80/2...

16
III Kr 21/2024-3; 9.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci od 17. siječnja 2018. broj K-745/17-50 A. B. je proglašen krivim zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz čl. 118. st. 1 KZ/11 i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Presudom Županijskog suda u Dubrovniku od 22. ožujka 2023. broj Kž-10/2019-6, ...

17
III Kr 43/2024-5; 9.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu, kao prvostupanjskog suda, od 9. ožujka 2022., broj K-50/2020-69, L. B. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1. i 4. KZ/11. (točka 1. izreke), za koje mu j...

18
III Kr 51/2024-3; 8.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Varaždinu od 11. travnja 2023. broj Kzd-5/2022-68 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 23. studenog 2023. broj I Kžzd-30/2023-11 optužena N. A. proglašena je krivom zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela - p...

19
III Kr 56/2024-3; 8.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 22. ožujka 2023. broj K-97/2023-13 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 18. siječnja 2024. broj Kž-180/2023-4 M. M. osuđen je zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela - teške tjelesne ozljede iz članka 11...

20
III Kr 48/2024-3; 8.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno navedenim presudama Županijskog suda u Osijeku i Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske M. D. je zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina u koju mu je na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH uračuna...

21
III Kr 53/2024-3; 8.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Vinkovcima od 25. kolovoza 2023., broj K-470/2022-22, potvrđenoj presudom Županijskog suda u Zagrebu od 28. studenog 2023., broj Kž-750/2023-3, osuđenom D. L. je zbog jednog kaznenog djela nametljivog ponašanja iz čl. 140. st. 1. i 2. KZ/11 počinjenog na štetu M. S. utvr...

22
Rev 443/2024-2; 7.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici isplatiti prvotužiteljici iznos od 17.289,10 kuna bruto sa zateznim kamatama tekućim na pojedinačne iznose kako je to pobliže opisano u točki I. izreke prvostupanjske presude izuzev na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na d...

23
Rev 562/2024-2; 7.5.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 7.830, 65 EUR / 59.000,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 29. rujna 2015. do isplate, a odbijen je tužbeni zahtjev u iznosu od 7.830, 65 eura/ 59.000,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 29. ...

24
Kzz 4/2024-3; 25.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Šibeniku od 9. siječnja 2020. broj Kž-115/2019-4, preinačena je osuđujuća presuda Općinskog suda u Zlataru od 7. ožujka 2019. broj K-16/18-93, na način da je na temelju čl. 452. toč. 6. ZKP/08. odbijena optužba protiv okr. M. P. (i okr. M. K. G.) zbog kaznenog djela iz...

25
Gr1 272/2022-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu rješenjem poslovni broj Ovr-330/2022-5 od 11. travnja 2022. te je spis po pravomoćnosti rješenja dostavio Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obrazloživši to time da je podneskom zaprimljenim...

26
I Kž 13/2024-4; 25.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 33. i čl. 34. st. 1. i 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“, broj 178/04 - dalje: ZOMPO), utvrđeno je postojanje pretpostavki za izručenje sudbenim vlastima Bosne i Hercegovine, Osnovnom sudu u Tuzli, izručenika R. F. Ut...

27
II 8 Kr 3/2024-4; 24.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici od 11. travnja 2024. broj Kv I-28/2024-16 odbijena je molba Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za izručenje A. M. radi njegove predaje Okružnom sudu u Banjaluci u Republici Srpskoj, a u svrhu vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog ...

28
I Kž 12/2024-4; 24.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 2. veljače 2024. broj Kv II-219/2024-3 (Kir-39/2024) pod točkom I. izreke, na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“, broj 178/2004. - dalje: ZOMPO), odobreno je izručenje Republici ...

29
Gr1 183/2024-2; 24.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Zadru je dopisom od 12. travnja 2024. u predmetu poslovni broj R1-85/2024 zatražio da se za postupanje u navedenom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud, navodeći kao razlog činjenicu da je 1-protustranka M. B. ovlašteni zemljišnoknjižni referent u Zemljišnoknjižnom odjelu Opć...

30
III Kr 27/2024-6; 24.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine uvodno citirane presude osuđenik I. J. proglašen je krivim zbog jednog kaznenog djela zlostavljanja djeteta iz čl. 177. st. 2. KZ/11 za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i jednog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. KZ/11 za koja mu...

31
Revd 1605/2024-2; 24.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-1457/2019-9 od 6. rujna 2023., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Splitu poslovni broj P-2430/18 od 25. travnja 2019. postavljajući četiri...

32
Revd 578/2023-2; 23.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola broj Gž-50/22-2 od 16. svibnja 2022., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-4169/20-240 od 28. listopada 2021. 2. Odgovor na prijedlog...

33
Gr1 8/2024-2; 16.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Dopisom poslovni broj Z-1/2009/4471-14 od 6. prosinca 2023. Općinski sud u Rijeci zatražio je od ovoga suda da odredi drugi stvarno nadležni sud za odlučivanje u ovome predmetu. 2. Općinski sud u Rijeci je rješenjem broj Z-1/2009/4471 i Z-1/2009/7058 od 5. prosinca 2023., na temelju odredbe čl. 6...

34
Kzz 2/2024-3; 11.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom pravomoćnom presudom, okrivljena I. M. je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz čl. 229. st. 3. ZSPC-a te joj je, na temelju čl. 229. st. 7. ZSPC-a, uz primjenu čl. 37. PZ-a, izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 kuna / 265,45 eura. 2. Glavni državni odvjetnik Republike...

35
III Kr 30/2024-5; 11.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine Općinskog suda u Rijeci od 16. veljače 2018. broj K-146/2014-133 i Županijskog suda u Zadru od 1. lipnja 2023. broj Kž-128/2023-6, I. P. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i četiri mjeseca, zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. KZ/11. 2. Osuđenik j...

36
Gr1 64/2024-2; 11.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici je dopisom broj Pr-171/2022-29 od 5. veljače 2024. zatražio da se za postupanje u navedenom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud. 2. Rješenjem prvostupanjskog suda poslovni broj Pr-171/2022-28 od 5. veljače 2024. prihvaćen je prijedlog ...

37
III Kr 40/2024-5; 11.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Županijskog suda u Rijeci od 28. studenog 2022., broj K-3/2022-148, preinačena presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 12. rujna 2023. broj I Kž-83/2023-12, osuđen je E. Š. zbog dva teška kaznena djela protiv spolne slobode iz čl. 154. st. 1. t...

38
I Kž 10/2024-4; 11.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, pod toč. I. izreke, utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“, broj 178/04. - dalje: ZOMPO) te je odobreno izručenje Repub...

39
III Kr 127/2023-6; 11.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 7. ožujka 2023., broj K-575/2022, i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 4. srpnja 2023., broj Kž-366/2023-6, D. Š. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. u svezi sa st. 1. KZ/11., pa je na temelju citirane zak...

40
III Kr 42/2024-3; 10.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 9. prosinca 2022. broj K-287/22-76 i presuda Županijskog suda u Splitu od 11. travnja 2023. broj Kž-140/2023-5 osuđen je A. Š. zbog kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točke 1. u vezi članka 228. s...

41
Rev 291/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Utvrđuje se da je tužiteljica J. M. r. A. , OIB: B1 , iz A1 , ranije iz A3 , suvlasnica nekretnine upisana u zk.ul.br. B5 K.O. A5 i to kčbr. B3 u naravi kuća br. 5f i dvorište u A6 , površine ...

42
Revd 1189/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je prijedlogom za dopuštenje revizije (pogrešno nazvanim revizijom) predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Vukovaru poslovni broj Gž-448/2021-6 od 23. studenog 2023. kojom je preinačena presuda Općinskog suda u Vinkovcima poslovni b...

43
III Kr 3/2024-6; 9.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.               Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vukovaru od 13. svibnja 2022. broj K-561/2018-39 i presuda Županijskog suda u Karlovcu od 4. travnja 2023. broj Kž-323/2022-3 proglašen je krivim D. P. zbog počinjenja kaznenog djela prijevare iz članka 236. stavka 1. KZ/11. te...

44
Revd 3688/2022-2; 9.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru br. Gž-119/22-2 od 23. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. P-6447/15-117 od 8. srpnja 2021. 2. Na prijedlog za dopuštenje revizije nije odgovoreno. 3. Prijedlog ...

45
Revd 4011/2022-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu br. Gž R-3337/21-3 od 7. lipnja 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu br. Pr-1434/15-115 od 28. listopada 2021. 2. Na prijedlog za dopuštenje revizije nije odgovoreno. 3...

46
Revd 1210/2023-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu br. Gž R-3448/21-2 od 20. travnja 2022., kojom je djelomično potvrđena, te djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Šibeniku br. Pr-104/17 od 20. listopada 2021. 2. Tužitelj u odgovoru na prijed...

47
Revd 1478/2024-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv dijela presude Županijskog suda u Puli-Pola broj Gž-876/2023-2 od 17. listopada 2023., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Novoj Gradiški broj P-151/2021-31 ...

48
Revd 1550/2024-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv dijela presude Županijskog suda u Rijeci broj Gž-652/2023-3 od 18. listopada 2023., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu broj Pn-31/2022-57 od 21. travnja 2023. 2. Tužitelj nije dost...

49
III Kr 35/2024-3; 3.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 26. siječnja 2022. broj K-31/15 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 31. kolovoza 2023. broj I Kž-225/2022-11 osuđen je O. K. zbog počinjenog kaznenog djela protiv opće sigurnosti - dovođenjem u opasnost života i...

50
Revd 4369/2023-2; 3.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-955/2022-2 od 12. srpnja 2023. zbog pravnog pitanja navedenog u prijedlogu. 2. Tužiteljica nije odgovorila na prijedlog za dopuštenje revizije. 3. Postupajući po odredbi čl. 387. Zakona...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a