Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Usž-993/17-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanjem rješenja tuženika kao i rješenja kojim je naložen povratak dozvole za rad, pobliže označeni u izreci presude tog suda.

2
Usž 166/2017-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-05/15-01/536, urbroj: 513-04/16-2, od 11. ožujka 2016. Protiv osporene presude tužitel ...

3
Usž 1970/2016-2; 10.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda 1. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-217-02/13-06/144, urbroj: 317-13-2 od 20. rujna 2013. te je 2. odbijen zahtjev žalitelja za naknadu troškova upravnog spora kao neosnovan. Tim rješenjem tuženika odb...

4
Usž-1249/16-2; 28.4.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda, odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da sud uvaži tužbu, poništi rješenje tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Prvog povjerenstva za žalbe, klasa: UP/II-217-02/15-06/9, urbroj: 317-15-2 od 30. siječnja 2015. a ko...

5
Usž-1852/15-4; 6.4.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, broj: 511-01-204-UP/I-3934/4-2011 od 17. listopada 2013. kojim tužiteljici prestaje stalni boravak u Republici Hrvatskoj, jer je utvrđeno da je u inozemstvu boravila neprekidno duže od godinu dana.

6
Usž 390/2016-2; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-219-02/13-06/189, urbroj: 317-13-2 od 5. prosinca 2013. i rješenja Policijske uprave s.-d., Policijske postaje M., broj: 511-12-29-05-UP/I-1/68-13 od 23. ...

7
Usž-388/16-2; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Splitu od 9. studenoga 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika od 20. siječnja 2015., rješenja prvostupanjskog tijela od 18. kolovoza 2014., te odobravanja privremenog boravka (sve detaljno u izreci pobijane presude) na temelju odredbe čl...

8
Usž 132/2016-3; 10.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se poništi rješenje tuženika, broj: 511-01-204-UP/I-1709/9-2012 od 29. svibnja 2015. Ovim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za povrat u prijašnje stanje u predmetu prestanka stalnog boravka zbog propuštanja roka za ...

9
Usž-1634/15-2; 15.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-204-UP/I-2327/4-12 od 19. veljače 2013., a kojim je odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za stalni boravak koji je tužitelj podni...

10
Usž-1140/15-2; 30.9.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-217-02/13-06/231, urbroj: 317-13-2 od 14. ožujka 2014. Navedenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje I.G. ...

11
Usž-206/15-2; 30.4.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Rijeci, posl.broj: UsI-17/14-21 od 30. siječnja 2015., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-204-UP/I-3673/8-2013 od 18. studenoga 2013., te izdavanje odobrenja tužitelju za stalni boravak u Repub...

12
Us-10515/2011-7; 20.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Policijske uprave P.-g., R., Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zašite, broj: 511-09-19/4-UP/I-890/12-2010. od 1. travnja 2011. kojim je odbačen prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje u...

13
Us-10479/2008-4; 21.7.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužiteljice za odobrenje stalnog boravka u Republici Hrvatskoj u svrhu spajanja obitelji jer nema neprekidno odobreni privremeni boravak u trajanju od pet godina na području Republike Hrvatske.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a