Poredano po:

Broj dokumenata: 1545

1
Usž 1029/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda, klasa: UP/II-112- 01/21-01/18, urbroj: 2170/01-07-21-5 od 6. svibnja 2021. godine. 2. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog pogrešne primjene materija ...

2
Usž 2350/2021-2; 28.1.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je djelomično poništeno rješenje tuženika, u dijelu kojim je tužitelju naloženo uklanjanje konstrukcije šetnice dužine 200 m, širine 1,80m (točka 1. izreke), dok je u preostalom dijelu (točka 2. izreke) tužbeni zahtjev za poništenje tog rješenja tuženika odbijen. 2. Ujed ...

3
Usž 3941/2021-2; 12.1.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 4 UsI-573/2021-10 od 22. rujna 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja G. S. nskog Broda, gradonačelnika klasa: UP/II 112-01/21-01/14, urbroj: 2178/01-07-21-4 od 29. travnja 20121. i rješenja G. S. ...

4
Usž 5156/2019-4; 2.12.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/I-910-04/19-02/7, urbroj: 538-05-2-2-1/155-19-7 od 21. lipnja 2019., te je u točki II. odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. Rješenjem tuženika od 21. lipnja 2019. u točki I. odbij...

5
Usž 2588/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda obustavljen je upravni spor koji je tužitelj inicirao zbog propuštanja postupanja tuženika po njegovom zahtjevu za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Spor je obustavljen jer je 21. siječnja 2021. tuženik obavijestio sud da je odlučio o ...

6
Usž 1135/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-20/17-01/1459, urbroj: 513-04-19-2 od 22. srpnja 2019. i rješenje M. f. P. , klasa: UP/I-410-20/2015-001/00853, urbroj: 513 ...

7
Usž 1188/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje Ministarstva obrane, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II 805-07/18-05/3, urbroj: 512M-0201-18-2 od 19. veljače 2018. i predmet vraćen na ponovni postupak te je tuženiku nalože...

8
Usž 852/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-01/17-01/28, urbroj: 513-04/18-02 od 31. listopada 2018. kao i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2. Rješenjem tuženika od 31. listopada 2018. odbijena je tu ...

9
Usž 1178/2021-2; 31.8.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Samostalne službe za drugostupanjski postupak, KLASA:UP/II 551-07/20-01/485, URBROJ:519-08/14-20-3 od 21. srpnja 2020. 2. Rješenj ...

10
Usž 1406/2021-2; 19.8.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-561-01/20-01/348, urbroj: 512M-0201-20-2 od 3. rujna 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Uprave za ljudske potencijale, Sek...

11
UsII-16/21-8; 24.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d., Z., kojeg zastupa B...

12
UsII-369/20-9; 23.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika - specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. Z., zastup...

13
UsII-262/20-2; 23.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te sudskog savjetnika-specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., zastupan po ...

14
Usoz-2/21-12; 22.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić Zaninović predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu prijedloga J. Š. Ć...

15
Usž 179/2020-9; 1.12.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UPII 140-02/19-01/03401669743, urbroj: 341-99-05/3-19-002569 od 23. travnja 2019. i naknadu štete u iznosu od po 10.000,00 kuna za svaku godinu u razdoblju od 7. travnja 1995. do 28. ožujka 2001. Navedenim rješenje ...

16
Usž 183/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev, za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-140-02/18-01/OB, URBROJ: 341-99-05/3-18-009056 od 31. svibnja 2019. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u O., KLASA: UP/I-141-02/17-01/OB, URBROJ: 341-12...

17
Usž 300/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/19-01/222, URBROJ: 512M-0201-19-9 od 23. srpnja 2019. i rješenja Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove ...

18
Usž 352/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije klasa: UP/II-502-03/17-01/77, urbroj: 338-01-21-17-02 od 10. ožujka 2017. Točkom II. izreke presude odbijen je zahtjev tužiteljice za n...

19
UsII-415/18-6; 17.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Biserke Kalauz predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika - specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Ro...

20
Usž 3692/2019-2; 13.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, KLASA: 052-02/18-01/1, URBROJ: 380-59-10103-18-370/2 od 27. veljače 2018. i rješenja prodekana za nastavu Sveučilišta u Z., M. fakulteta, KLASA: 602-04/18-54/1, URBROJ: 380-59-10103-18-370/1 od 31. ...

21
Usž 3691/2019-2; 12.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/15-01/344, urbroj: 514-05-02-01-02-18-09 od 16. veljače 2018. kojim je poništeno djelomično rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Sektora za upravno-...

22
UsII-361/20-8; 11.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članice vijeća, te više sudske savjetnice Biserke Špoljar, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., koji zastupa ...

23
Usž 3225/2019-2; 6.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA:UP/I-940-01/18-01/97, URBROJ:514-05-02-18-02 od 23. ožujka 2018. (točka I. izreke) i odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke). Navedenim rješenjem tuženika odbačen je tuži...

24
Usž 470/2020-2; 4.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-415-02/14-01/98, URBROJ: 513-04/18-2 od 30. studenoga 2016. kojim je odbijena njegova žalba protiv prvostupanjskog rješenja o ovrsi kojim je tužitelju naloženo na ime poreznog ...

25
Usž 247/2020-2; 4.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom pesudom je odbijen tužbeni zahtjev za poništavanje tuženikovog rješenja broj: 511-15-06/2-UP/I-212-238/3-2018 od 31. kolovoza 2018. kojim je tužitelju odjavljeno prebivalište s adrese K. F. 4., K. te mu se nalaže u roku od osam dana vratiti osobnu iskaznicu. Označenu presudu pobija ...

26
Usž 436/2019-2; 4.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje kojim je tužitelj izabran na radno mjesto voditelj Odjela za sigurnost cestovnog prometa u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, Službi...

27
Usž 459/2020-2; 4.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 17. svibnja 2019. te zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanj ...

28
Usž 2669/2018-3; 2.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-342-01/13-01/61, urbroj: 530-03-2-1-1-15-15 od 3. srpnja 2015., odluke klasa: 021-04/15-01/2, urbroj: 2170/1-01-01/5-15-51 od 26. ožujka 2015. Županijsk...

29
Usž 1530/2020-2; 29.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Uvodno naznačenom prvostupanjskom presudom odbija se tužbeni zahtjev za poništenje točke II. izreke tuženikovog rješenja, klasa: UP/II-112-01/19-01/13, urbroj: 2178/01-01-19-3 od 15. svibnja 2019. i rješenja G. S. B. , Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, klasa: UP/I ...

30
Usž 198/2020-2; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenje tuženika, KLASA:  140-10/18-04/OB, URBROJ: 341-99-11/2-18-1796, od 15. ožujka 2018. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., KLASA: 140-10/17-04/03389259025, URBROJ: 341-25-11/2-17-163797 od 9. ve...

31
UsII-380/18-7; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., kojeg zastup...

32
UsII-513/18-7; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom (HT), d.d., Z., kojega z...

33
Usoz-88/20-6; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić Zanininović i Biserke Kalauz, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u post...

34
Usž 422/2019-4; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 4 UsI-1170/16-20 od 23. listopada 2018., poništeno je rješenje tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: 141-02/16-03/OB, URBROJ:341-99-06/2-16/685 od 6. srpnja 2016. (točka I. izreke) i poništeno je rješenje Hrvatskog ...

35
Usž 584/2019-3; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-03/17-01/712, urbroj: 338-01-21-17-04 od 12. listopada 2017. Pobijanim rješenjem tuženika od 12. listopada 2017. odbijene su žalbe tuži ...

36
Usž 453/2019-2; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-02/16-01/03266019296, urbroj: 341-99-05/3-16-007763 od 19. lipnja 2018., te je predmet vraćen tuženiku na ponovni postupak (točka I. izreke). Točkom II. izreke odlučeno je da svaka...

37
Usž 454/2019-2; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-02/15-01/03266019296, urbroj: 341-99-05/3-15-010766 od 20. lipnja 2018., te je predmet vraćen tuženiku na ponovni postupak (točka I. izreke). Točkom II. izreke odlučeno je da svaka...

38
Usž 4079/2020-2; 23.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba kao nedopuštena, jer je sud zaključio da se ne radi o upravnom aktu u smislu odredbe članka 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje: ZUS). Pri tome se prvostupanjski sud pozvao...

39
Usž 908/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-217-03/17-06/1018, urbroj: 511-01-204-18-11 od 10. kolovoza 2018. (točka I.) te je tužitelju odobrena besplatna pravna pomoć u predmetnom sporu i naloženo tuženiku da njegovom opunomoćeniku isplati iznos od 3.1...

40
Usž 388/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II 140-03/19-01/03132371411, URBROJ: 341- 99-05/3-19-2381 broj spisa: 724756 od 29. travnja 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja prvostupanjskog javnoprav ...

41
Usž 250/2020-2; 14.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: 141-02/17-03/OB URBROJ:341-99-06/2-17/4264 od 30. lipnja 2017. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješ ...

42
UsII-463/19-7; 8.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Sanje Štefan i Ante Galića, članova vijeća te više sudske savjetnice Lane Štok, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d., Z., kojeg zastupa M. D., mag. i...

43
UsII-608/19-3; 7.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća te sudske savjetnice Matee Milolože, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., zastupan po odvjetnic...

44
Usž 157/2020-2; 7.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z., točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje točke 2. rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Drugostupanjskog disciplinskog suda, klasa: UP/II-114-04/18-...

45
Usž 668/2020-2; 7.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužiteljev prijedlog za prekidom ovog upravnog spora. Protiv označenog rješenja tužitelj je podnio žalbu iz svih žalbeni razloga (članak 66. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine", 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - d ...

46
Usž 3808/2020-2; 1.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/19-26/1056, urbroj: 531-09-2-19-2 od 20. prosinca 2019. i rješenja S.-d. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostave S., klasa: UP/I-361-02/13-02/4483, urbroj: 2181/...

47
Usž 182/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II 140-02/19-01/03404761676, urbroj: 341-99-05/3-19-5023, broj spisa: 319416 od 15. srpnja 2019., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Područnog ureda u P. klasa: UP/I 140-02/19-01/0340476...

48
Usoz-28/19-7; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Lidije Vukićević i Dijane Vidović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom ...

49
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

50
Usoz-86/19-6; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a