Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Us-544/2011-4; 25.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu inspekciju, Službe županijske sanitarne inspekcije, Odjela za I. i P., Odsjeka za p.-g. ž., klasa: UP/I-540-02/10-05/1666, urbroj: 534-08-3-4...

2
Us-11779/2010-2; 16.3.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužiteljica je podnijela tužbu ovome Sudu protiv dopisa Z. h., Podružnice G. g. Z., oznake 610-6-191/09 od 28. rujna 2010. kojim je odgovoreno na njen prigovor protiv dopisa tuženog pod istom oznakom od 23. srpnja 2010. Tim je dopisom odgovoreno na zahtjev tužiteljice kojim je zatražila ekshuma...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a