Poredano po:

Broj dokumenata: 65

1
UsII-15/18-9; 15.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja VIPnet d.o.o. (sada A1 Hrvatska d.o.o.), Z....

2
Usž 15/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Z. poslovni broj UsI-3039/18-7 od 24. rujna 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Uprave za tržište rada i zapošljavanje, Sektora za tržište rada klasa: UP/II-415-07/18-01/110, urbroj: 52...

3
UsII-412/18-6; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić predsjednice vijeća, Biserke Kalauz i Mire Kovačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa I. B.,...

4
UsII-186/19-5; 12.12.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Gordane Marušić Babić, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petković, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa...

5
UsII 338/2019-9; 27.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika točkom I. izreke utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na županijskim i lokalnim cestama na području K.-z. županije navedenim u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, 103/18.) koja je sastavni dio ovog rješenja, koje ceste s...

6
UsII 273/2019-11; 27.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika točkom I. izreke utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na županijskim lokalnim cestama na području Međimurske županije navedenim u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine« 103/17. i 17/18.) Ministarstva mora, prometa i infrastr...

7
UsII 159/2019-6; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je pod točkom I. izreke utvrđeno da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine P. prema evidenciji Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižnog odjela Š. dostupnoj...

8
UsII-187/19-8; 19.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. izreke osporavanog rješenja tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije, navedenima u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, 103/17. i 17/18.) koja je sastani dio toga rješen...

9
UsII-511/18-8; 6.2.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Slunja, prema evidenciji Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižnog odjela Slunj, dostu...

10
Usž 2543/2018-3; 30.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/17-03/0037, urbroj: 2181/1-10/03-17-0002 od 26. travnja 2017. i prvostupanjskog rješenja Grada K., Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko - pravne ...

11
UsII-278/18-7; 20.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Pule te da ima pravo puta na nerazvrstanim cestama u vlasništvu Grada Pule.

12
UsII-101/18-8; 19.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja za naplatu mjesečnih naknada virtualnog kanala za nadzor od VIPnet-a Zagreb za razdoblje od prosinca 2013. do lipnja 2016. godine.

13
UsII-408/18-8; 6.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim djelomičnim rješenjem tuženik je utvrdio da je, ovdje tužitelj, Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog djelomičnog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine prema evidenciji Općinskog suda u Dubrov...

14
UsII-242/18-9; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog djelomičnog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Zagorska Sela prema evidenciji Zemljišnoknjižnog odjela Klanjec dostupno...

15
Usž 1160/2018-2; 8.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/17-13/57, urbroj: 531-05-2-2-17-2 od 10. svibnja 2017., kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, ...

16
Usž 2328/2018-2; 17.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika klasa: UP/II-215-01/15-01/08, urbroj: 513-04/17-2 od 30. lipnja 2017. godine i rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., klasa: UP/I-215-02/10-01/18, urbroj: 513-07-08/14-34 ...

17
UsII-31/18-7; 20.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Navedenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Gunja, koje su vlasništvo Općine Gunja. Točkom II. je utvrđeno da elektron...

18
Usž 1050/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/14-01/672, urbroj: 513-04/15-3, od 19. kolovoza 2015. i poreznog rješenja Ministarstva financij...

19
Usž 2411/2016-2; 26.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-336-02/14-01/06, urbroj: 526-12-01-01-01/1-14-2 od 8. rujna 2014. i rješenja Uprave za inspekcijske poslove u gospodarstvu, Područne jedinice - Službe inspekcijskog nadzora u ...

20
Usž 3637/2016-2; 15.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, Povjerenstva za žalbe, klasa: UP/II-336-01/14-01/02, urbroj: 526-12-01-01-01/2-14-2 od 9. travnja 2014. (točka I. izreke), odbijen je zahtjev tužitelja za naknado...

21
Usž 2275/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/13-26/96, urbroj: 531-05-2-2-1-13-3 od 25. rujna 2013. i rješenja L.-s. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsj...

22
Usž 4030/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-415-02/13-01/541, urbroj: 513-04/15-2 od 7. srpnja 2015. godine. Tim je rješenjem odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda V., Ispostave V. ...

23
Usž 2435/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-363-01/14-01/41, urbroj: 2133/1-05/08-14-1 od 8. rujna 2011., kojim je poništeno rješenje o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Općine J. klasa: UP/I-415-01/13-01/02, urbroj: 2133/13-02-13-...

24
Usž-1054/16-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Rijeci protiv koje je podnijeta ova žalba odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Povjerenstva za žalbe, Inspektorata rada, klasa: UP/II-116-01/14-01/20, urbroj: 524-10-01-14-04 od 15. travnja 2014. godine i rješen...

25
Usoz-8/16-7; 13.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj Europlakat d.o.o. iz Zagreba podnio je putem pošte preporučeno dana 20. siječnja 2016. zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 6., članka 7. i članka 29. Odluke o uvjetima i kriterijima određivanja naknade za reklamne predmete i natpise na području Grada Vodnjana - Dignano (»Služben...

26
UsII-82/13-5; 19.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je Hrvatski Telekom (dalje u tekstu: HT) u neopravdano naplaćivao naknadu Primatelu, za uslugu terminiranja prometa prema nacionalnim pokretnim mrežama (AT4) iz Aneksa 4-Dodatak 2. Ugovora o međusobnom povezivanju u iznosu koji je veći od naknade za usluge...

27
Usž 1453/2016-2; 18.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/11-01/3120, urbroj: 513-04/13-2, od 13. veljače 2013. Tužitelji su prot ...

28
UsII-50/13-11; 3.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika utvrđuje se da je trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, prekršilo regulatornu obvezu nadzora maloprodajnih cijena usluga na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike te na tržištu javno do...

29
UsII-52/2013-10; 3.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savska cesta 32, određuje se operaterom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji (točka I izreke odluke), trgovačkom društvu H...

30
Usž 588/2016-2; 10.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/14-01/18, urbroj: 2189/1-08/02-14-2 od 30. prosinca 2014. i rješenja o ovrsi Grada V., Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo, klasa: UP/I-363-03/14-03/69, urbroj: 21...

31
Usž 314/2016-2; 17.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za poništenja rješenja S.-d. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, klasa: UP/II-363-03/13-02/273, urbroj: 2181/1-10-13-2 od 29. kolovoza 2013. Prema podacima spi ...

32
UsII-51/13-14; 28.11.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, Sanje Štefan i Blanše Turić, članica vijeća, te Biserke Cerovski, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, kojeg zas...

33
UsII-81/13-10; 19.11.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika točkom I. određen je tužitelj trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savka cesta 32 operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog širokog pojasnog pristupa. Radi toga je točkom II. izreke osporenog rješenja tužitelju određen niz obveza i to: obv...

34
UsII-80/13-12; 28.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Savska cesta 32 određuje se operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni i potpuni pristup izdvojenoj lokalnoj petlji) na fiksnoj lokaciji...

35
UsII-71/14-6; 22.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da zainteresirana osoba (H1 Telekom d.d.) ima pravo na naknadu za zakašnjenje tužitelja (Hrvatskog telekoma d.d.) u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokog pojasnog pristupa za 46 korisnika i specifikacije Hrvatskog telekoma d.d. od 23. sv...

36
UsII-110/14-7; 21.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, točkom I. izreke, utvrđuje se da VIPnet d.o.o. Zagreb ima pravo na naknadu za zakašnjenje Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u razdoblju od studenog 2013. do travnja 2014. za sve korisnike iz spec...

37
UsII-105/13-6; 27.8.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem u točki I. izreke utvrđuje se da H1 Telekom d.d. ima pravo na naknadu:

38
UsII-35/13-17; 8.7.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da H1 Telekom d.d. ima pravo na naknadu:

39
UsII-104/13-4; 8.7.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da H1 Telekom d.d. ima pravo na naknadu:

40
UsII-31/12-10; 29.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je osporio uvodno navedenu odluku Vijeća kojim mu je naloženo da u roku od osam dana od primitka odluke izmijeni svoje opće uvjete poslovanja tako što će u njima navesti načine plaćanja računa za pruženu elektroničku komunikacijsku uslugu, a ukoliko je plaćanje računa moguće na prodajnim mj...

41
UsII-121/13-6; 10.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je pod točkom I. rješenja da Metronet telekomunikacije d.d. ima pravo na naknadu: a) za zakašnjenje u realizaciji usluge pojedinačnog f zičkog voda prema popisu korisnika i za razdoblje i specif kacije dostavljene uz očitovanje Hrvatskog Telekoma d.d. od 15. lis...

42
UsII-54/14-7; 10.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom rješenjem točkom I. odbija se zahtjev tužitelja VIPnet d.o.o za isplatom naknada za zakašnjenje u realizaciji te naknada za zakašnjenje u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu širokopojasnog pristupa internetu i uslugu najma korisničke linije za srpanj, kolovoz i rujan.

43
UsII-68/13-8; 3.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđuje se da VIPnet d.o.o ima pravo na naknadu i to:

44
UsII-106/13-8; 3.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđuje se da H1 Telekom d.d. ima pravo na naknadu:

45
UsII-25/13-8; 2.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela pod točkom 1. utvrđuje se da Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savska cesta 32 nije u potpunosti postupio po točki 2. rješenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/13-03/01, urbroj: 376-04/DM-13-30 od 28. veljače 2013. kojim je nalo...

46
UsII-16/2013-22; 2.6.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim djelomičnim i privremenim rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđuje se da je Hrvatski telekom d.d. dužan H1 Telekomu d.d. iznos od 5.049.864,22 kn na ime naknade za kašnjenje u isporuci reguliranih veleprodajnih usluga i naknade za otklanjanje smetnji i kvarova u isporuci reguliranih velep...

47
Us-10973/2011-4; 13.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Financijske policije, Postaje S. 15. travnja 2011. godine kojim rješenjem je tužitelju naloženo uplatiti dužne iznose s naslova obračunatih kamata zbog nepravovremeno uplaćene naknade za eksploataciju mineralni...

48
Usoz-1/2013-11; 26.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: Ustavni sud) 6. prosinca 2012. zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 9. i članka 51. Registracijskog pravilnika Hrvatskog vaterpolskog saveza od 21. siječnja 2007., 16. prosinca 2007. i 16. studenoga 2008. (dalje Registracijski p...

49
Usž 640/2013-4; 11.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke presude poništava se rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/10-01/1753, urbroj: 513-04/12-2 od 6. lipnja 2012. Istom presudom u točki II. izreke presude poni...

50
Usž 740/2013-4; 11.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/10-01/2910, urbroj: 513-04/12-2 od 12. srpnja 2012. (točka I.), rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. za n...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a