Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Usž 698/2020-2; 13.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 10 UsI-1183/19-10 od 18. studenog 2019. odbijen je tužbeni za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/17-01/1258, urbroj: 513-04-19-2 od 10. srpnj...

2
Usž 954/2017-2; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-371-01/14-01/749, urbroj: 510-04-01-01/10-15-04 od 29. svibnja 2015., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Z. ž., Službe z...

3
Usž 3095/2016-3; 23.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. povodom tužbe Grada Š. u točki I. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-944-07/14-01/23, urbroj: 514-04/01-14-02 od 21. srpnja 2014., u točki II. je poništeno rješenje Ureda državne uprave u Š.-k. ž., Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, klasa: UP/I-943...

4
Usž 3563/2016-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/12-01/3102, urbroj: 513-04/13-2, od 29. svibnja 2013. i porezno rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne ...

5
Us-12559/2011-8; 5.12.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-04/97-01/1658, ur. broj: 2181-05-03-09-9 od 14. svibnja 2009. kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za utvrđivanje naknade za oduzeto zeml...

6
Us-9923/2011-9; 12.6.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u P.-g. ž., Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-05/02-01/122, urbroj: 2170-77-03-08-7 od 15. svibnja 2008., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu odnosno povrat nekretnina i to ½ ...

7
Us-361/2006-6; 19.2.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Djelomičnim rješenjem Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove G. Z., Odjela za upravnopravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-01/916, ur.broj: 251-18-02/103-00-23 od 20. listopada 2000. godine u točki 1. izreke tužiteljici se daje u vlasništvo (vraća) odgovarajući suvlasnič...

8
Us-8486/2005-8; 9.1.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u P-g županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, klasa: UPI-942-05/97-01/695, ur.broj: 2170-77-03-02-10 od 27. rujna 2002., kojim se odbija z...

Broj odluke: Us-8486/2005-8

9
Us-2014/2005-5; 21.11.2008 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Broj: Us-2014/2005-5 Upravni sud Republike Hrvatske, u upravnom sporu tužitelja D.O. iz Z., protiv rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: UP/II-942-01/02-01/316, ur.broj: 514-03-03/5-05-2 od 15. siječnja 2005., radi na

10
Us-4396/2004-5; 21.2.2008 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:           Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljica izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, Odjela za upravno-pravne poslove, Središnjeg odsjeka Z., klasa: UP/I-942-01/97-01/713, ur.broj: 251-18-02/105-00-5 od 12.rujna 2000. Tim rješenjem je odbi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a