Poredano po:

Broj dokumenata: 83

1
Usoz 8/22-68; 5.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Ovaj je Sud zaprimio osam obavijesti o nezakonitosti Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, KLASA: 021-05/21-01/513, URBROJ: 251-01-03-21-8 od 9. prosinca 2021. („Službeni glasnik Grada Zagreba“, 29/21.; u daljnjem tekstu: Odluka) te je formirano osam sudskih spisa ...

2
Usž 4335/2019-3; 14.10.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi oglašavanja ništavom odluke tuženika, broj: 711-1-409-P-337-16/1810-11 od 21. ožujka 2018. godine. Pod točkom II. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja točke I. izreke ...

3
Usoz-38/20-6; 22.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga Suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zakonito...

4
Usoz-116/20-3; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Biserke Kalauz, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zako...

5
Usoz-109/19-8; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

6
Usoz-28/19-7; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Lidije Vukićević i Dijane Vidović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom ...

7
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

8
Usoz-86/19-6; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

9
Usž 3368/2020-2; 25.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba kao nedopuštena, jer se ne radi o upravnom aktu u smislu odredbe članka 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje: ZUS). Pri tome se prvostupanjski sud pozvao na odredbu članka 2...

10
Usoz-31/20-6; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić-Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Maje Novosel, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitost...

11
Usoz-11/19-7; 28.6.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva navodi da je svojom odlukom klasa: 023-05/19-01/8, urbroj. 515-05-02-02/1-19-2 od 29. siječnja 2019. obustavio od primjene Odluku o plaći općinskog načelnika Općine N. V., klasa: 120-01/17-01/02, urbroj: 2137/22-17-1 - dalje: Odluka, koju je Općinsko vijeće Općine N. V. don...

12
Usoz-68/18-4; 19.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je Upravnom sudu u Splitu podnio tužbu kojom osporava zakonitost Odluke Općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/16, urbroj: 2198/13-02/1-17-1 od 27. prosinca 2017. Budući da je odredbom članka 83. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 9...

13
UsII-150/18-6; 30.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Divojevići, k.o. Kladnjice, k.o. Lećevica, sve k.o. Radošić, koje su u vl...

14
Usoz-44/18-4; 29.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci podnio je ovome Sudu zahtjev sukladno članku 83. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje: ZUS) radi pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

15
Usž 2950/2017-2; 15.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R. poništeno je rješenje Općine L. - L., Općinske načelnice, klasa: UP/I-022-06/15-01/02, urbroj: 2168/03-01-15-1 od 11. rujna 2015. godine, te se obustavlja upravni postupak u kojem je doneseno navedeno rješenje. Točkom II. presude naloženo je tuženiku da tužitelju nadoknad...

16
Usoz-6/18-5; 28.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Nikolina Kalinka podnijela je ovom Sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita za mještane Općine Čeminac (»Službeni glasnik Općine Čeminac«, broj 9/17.) koji je zaprimljen u ovom Sudu te riješen pod brojem: Usoz-111/17.

17
Usoz-90/17-7; 30.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Lenko Salečić, Viljan Didović i Marela Baničević podnijeli su ovom Sudu obavijest da na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o mjerili...

18
Usoz-88/17-9; 30.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Lenko Salečić, Viljan Didović i Marela Baničević podnijeli su ovom Sudu obavijest da na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o mjerili...

19
Usoz-89/17-5; 21.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ukida se članak 7. Odluke o nabavi obveznih školskih udžbenika za učenike 1. do 8. razreda Osnovne škole Smokvica (»Službeni glasnik Općine Smokvica«, broj 1/17.).

20
UsII-99/17-6; 18.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama navedenim u točki I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, te se i...

21
UsII-91/17-7; 22.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama navedenim u točki I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Hum na Sutli te se infrastrukturno...

22
UsII-14/17-7; 22.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama navedenim točkom I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Lukač te se infrastrukturom operatoru za...

23
UsII-63/17-6; 7.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačnom određenim nekretninama navedenim točkom I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Drenje te mu se za te nekretnine izdaje...

24
UsII-114/17-7; 7.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačnom određenim nekretninama navedenim točkom I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Grada Klanjca te mu se za te nekretnine izdaje...

25
UsII-80/17-5; 31.8.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem se utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Butkovec, k.o. Šćepanje i k.o. Viničino, koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Breznički Hum te mu se za te nekretnine...

26
UsII-82/17-7; 31.8.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se tužitelj infrastrukturnim operatorom za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama u k.o. Duga Rijeka, k.o. Gorica, k.o. Koledinec, k.o. Kuzminec, k.o. Prkos, k.o.Rasinja, k.o. Subotica Podravska, k.o. Veliki Grabičani, ...

27
UsII-125/17-5; 31.8.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem se utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Bukevje, k.o. Drnek, k.o. Ruča i k.o. Velševec, koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Orle te mu se za te nekretnine i...

28
UsII-46/17-7; 18.8.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama navedenim točkom I. izreke rješenja, koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Lipovljani te mu se za te nekretnine ...

29
UsII-12/17-11; 12.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno navedenim nekretninama u k.o. Antunovac i dr. koje je vlasništvo, odnosno pod upravom Grada Lipika te se tužitelju kao infrastrukturom operatoru za ...

30
UsII-47/17-6; 28.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem se utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Vodnjan koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Grada Vodnjana, te mu se za te nekretnine izdaje potvrda o pravu puta (točka I....

31
Usž 243/2017-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Višeg službeničkog suda, klasa: UP/II-114-04/16-01/19, urbroj: 515-04-02/1-16-2, od 21. ožujka 2016. te radi vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. Tužitelj je protiv osporene presude podnio žal ...

32
Usž 2888/2016-2; 10.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/15-01/82, urbroj: 2178/1-03-16-2 od 18. veljače 2016., kojim je odbijena žalba protiv rješenja Grada S. B., Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno gospodarstvo, kl...

33
Usoz-132/16-5; 30.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je zatražio ocjenu zakonitosti Odluke o poništavanju Odluke o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (»Službeni glasnik Općine Čeminac«, broj 6/16. - dalje u tekstu: Odluka), koju je donije...

34
Usž 3762/2016-3; 16.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za poništenjem akta gradonačelnice Grada K., klasa: 110-01/14-01/01, urbroj: 2190/02-02-14-09 od 21. listopada 2014. Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu. U navedenoj žalbi ponavlja sve tužbene navode te predlaže da ovaj Sud uvaži ža ...

35
Usoz-120/16-5; 28.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Dražena Dević podnijela je ovom sudu obavijest na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, dalje: ZUS) da po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o ob...

36
Usoz-125/16-5; 28.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Udruženje obrtnika Pula, Ceh graditeljstva podnijelo je ovom Sudu obavijest na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, dalje: ZUS), radi pokretanja po službenoj dužnosti ocje...

37
Usoz-25/16-5; 21.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je 26. veljače 2016. podnio zahtjev za ocjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 1/16.) kojim osporava ovaj Pravilnik u cijelosti, a osobito u dijelu članka 1. kojim se mij...

38
Usoz-86/16-5; 21.12.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva navodi da je Općina Vir, Zadarska županija, Trg svetog Jurja 1, 23234 Vir donijela rješenje, klasa: UP/I-363-04/16-01/66, urbroj: 2198/12-04/16-5 od 4. kolovoza 2016. godine, koje rješenje je pojedinačna odluka, a njom je naloženo podnositelju zahtjeva da sa zemljišta njegovog v...

39
Usoz-87/16-5; 25.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U obavijesti zaprimljenoj kod Suda dana 8. rujna 2016. podnositelj navodi da je člankom 17. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Gline klasa: 023-05/16-01/11, urbroj: 2176/20-01-16-1 od 26. travnja 2016. propisano da isti stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Gline, unato...

40
Usoz-95/16-3; 28.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Odlučujući u ovosudnom spisu, poslovni broj: Usž-1523/16, o žalbi žalitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba protiv presude Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 8 UsI-281/14-13 od 28. siječnja 2016., ovaj Sud je utvrdio da je odluka u predmetnoj stvari utemeljena na odredbama Pravilnika o mjerilim...

41
Usoz-167/15-10; 28.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je 9. prosinca 2015. podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 1. i 2. Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Jasenice (Glasnik općine Jasenice broj: 4/13. i 6/13.) nakon što je zaprimio rješenje Upravnog odj...

42
Usoz-33/16-6; 14.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev ovom Sudu za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske od 15. veljače 2016. godine (»Glasnik Grada Makarske« 1/16.), koji je zaprimljen kod ovog Suda pod poslovnim brojem: Usoz-33/16 te zahtjev za ocjenu zakonitosti istog Pravilnika k...

43
Usoz-35/16-5; 13.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske podnijelo je ovom Sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 44a. stavka 2. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (»Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 3/14. - dalje u tekst...

44
Usoz-36/16-5; 13.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o uređenju prometa u Gradu Puli (»Službene novine«, broj 5/97. i 9/02.) i Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule (»Službene novine«, broj 7/10.).

45
Usoz-39/2016-5; 13.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je dana 30. ožujka 2016. (putem pošte preporučeno) podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 10. stavka 1. i članka 81. stavka 3. Odluke o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 15/06., 2/07., 3/08., 6/09. i »Službeni glasnik Grada Slavonskog B...

46
Usoz-8/16-7; 13.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj Europlakat d.o.o. iz Zagreba podnio je putem pošte preporučeno dana 20. siječnja 2016. zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 6., članka 7. i članka 29. Odluke o uvjetima i kriterijima određivanja naknade za reklamne predmete i natpise na području Grada Vodnjana - Dignano (»Služben...

47
Usž 495/2015-2; 31.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/14-01/72, urbroj: 2178/1-03/15-2 od 14. siječnja 2015. Ovim rješenjem poništeno je rješenje tužitelja, klasa: UP/I-363-01/12-01/13, urbroj: 2178/15-05-01-14-34 od 19. ...

48
Usoz-135/15-5; 22.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske podnijelo je dana 19. kolovoza 2015. godine zahtjev Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu zakonitosti Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, klasa: 021-04/2014-03/49, urbroj: 238-31-1...

49
UsII-11/16-8; 17.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pri ovom Sudu dana 25. siječnja 2016. primljena je tužba tužitelja Ivana Božikova (upućena poštom preporučeno 22. siječnja 2016., ispravak tužbe od 12. veljače 2016. primljen pri Sudu dana 15. veljače 2016.) protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine ...

50
Usoz-116/15-10; 26.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (Glasnik općine Marina, br. 9/15), smatrajući da je donesen u nezakonitoj proceduri, što ga čini nezakonitim. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-da...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a