Poredano po:

Broj dokumenata: 148

1
Usž 2209/2019-2; 8.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-034-02/18-13/24, urbroj: 529-06-01-02-01/1-18-2 od 7. lipnja 2018. i rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za gospodarstvo, Ispostave Rab, klasa: UP/I-335-0...

2
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

3
Usoz-1/20-5; 25.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu zahtjeva Z. J. i...

4
Usž 791/2020-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja kao nedopuštena, na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 6. (ispravno 7.) Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.- dalje ZUS). Protiv pobijanog rješenja tužitelj je (dalje: žalitelj) izjavio žalbu ...

5
UsII-223/18-5; 4.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Gordane Marušić Babić, članica vijeća, te sudske savjetnice Vlatke Petak Vučetić, zapisničarka, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa op...

6
Usoz-38/19-9; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić Zaninović članica vijeća, te sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu zahtjeva V. V. iz N., i ...

7
UsII-308/18-8; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović-Marković, članica vijeća, te sudske savjetnice Alme Beganović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d. iz Z., k...

8
UsII-517/18-9; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te sudske savjetnice Alme Beganović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg...

9
UsII-55/18-6; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Dijane Vidović, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. Z,, kojeg zastupa I. B. di...

10
UsII-186/19-5; 12.12.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Gordane Marušić Babić, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petković, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa...

11
Usoz-26/19-7; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Mirjane Juričić, Lidije Vukičević i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u povodu zah...

12
Usoz-32/19-7; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Mirjane Juričić, Lidije Vukičević i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović zapisničarke, u povodu zaht...

13
Usoz-27/19-7; 27.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelji zahtjeva, su suvlasnici nekretnine naznačene u izreci ove presude te su, pravovremeno, protiv predmetne Odluke o proglašenju svojstva javnog dobra, pokrenuti subjektivni upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu.

14
UsII 309/2018-9; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator te da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja ovog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada S., prema evidenciji Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnog odjela S., dostupno...

15
UsII 159/2019-6; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je pod točkom I. izreke utvrđeno da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine P. prema evidenciji Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižnog odjela Š. dostupnoj...

16
UsII-187/19-8; 19.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. izreke osporavanog rješenja tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije, navedenima u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, 103/17. i 17/18.) koja je sastani dio toga rješen...

17
Usž 1212/2019-2; 5.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika klasa: UP/II-361-03/18-02/21, urbroj: 531-05-2-2-2-18-3 od 19. veljače 2018., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv građevinske dozvole Z. županije, Upravnog odjela za provođenje dokume...

18
Usoz-53/19-4; 25.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: B. M. iz D. podnio je ovom Sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene za...

19
Usoz-91/18-5; 29.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica je podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/03, urbroj: 2198/13-3-17-1 od 21. travnja 2017.

20
Usž 2518/2018-3; 6.2.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/14-03/170, urbroj: 531-05-2-2-14-3 od 9. rujna 2014., kojim je u točki I. ispravljeno rješenje o uvjetima građenja S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje...

21
UsII-511/18-8; 6.2.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Slunja, prema evidenciji Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižnog odjela Slunj, dostu...

22
Usoz-68/18-4; 19.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je Upravnom sudu u Splitu podnio tužbu kojom osporava zakonitost Odluke Općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/16, urbroj: 2198/13-02/1-17-1 od 27. prosinca 2017. Budući da je odredbom članka 83. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 9...

23
UsII-408/18-8; 6.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim djelomičnim rješenjem tuženik je utvrdio da je, ovdje tužitelj, Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog djelomičnog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine prema evidenciji Općinskog suda u Dubrov...

24
UsII-242/18-9; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog djelomičnog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Zagorska Sela prema evidenciji Zemljišnoknjižnog odjela Klanjec dostupno...

25
UsII-150/18-6; 30.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Divojevići, k.o. Kladnjice, k.o. Lećevica, sve k.o. Radošić, koje su u vl...

26
UsII-49/17-5; 15.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Andraševec, Donja Stubica, Mokrice, Oroslavje, i Stubička Slatina, koje su u vlasništvu odnosno p...

27
UsII-81/17-5; 15.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Baćin Dol, Banićevac, Cernik, Giletinci, Opatovac, Podvrško, Šagovina Cernička i Šumetlica, koje ...

28
Usoz-23/18-6; 30.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ivo Puhalović i Emil Puhalović iz Kožina, Kožino XIX, Ulica 9, podnijeli su ovom Sudu putem punomoćnika odvjetničkog društva Gluić Ninčević Mrkić d.o.o. iz Zadra, Špire Brusine 16, zahtjev sukladno članku 83. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/...

29
Usoz-125/17-5; 4.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Miran Zorica iz Zadra podnio je ovom Sudu obavijest sukladno članku 83. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) radi pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

30
UsII-31/18-7; 20.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Navedenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Gunja, koje su vlasništvo Općine Gunja. Točkom II. je utvrđeno da elektron...

31
USII-30/18-7; 6.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturi operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama. Točkom II. je navedeno da elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu iz to...

32
UsII-298/17-6; 3.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izrađenu na nekretninama koje se navode sve k.o. Vratišinec a koje su vlasništvo Općine Vratišinec (točka I. izreke rj...

33
UsII-37/17-6; 22.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama u k.o. Legrad, k.o. Veliki Otok, k.o. Zablatje, k.o. Selnica Podravska k.o. Kutnjak, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Legrad te se...

34
UsII-74/17-5; 15.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama navedenim u točki I izreke, sve u k.o. Bale, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Bale te se za te nekretnine izdaje potvrda o pravu p...

35
UsII-92/17-8; 15.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Bogdanovići, k.o. Labin, k.o. Prgomet, k.o. Sitno i k.o. Trolokve, u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Pr...

36
UsII-97/17-6; 25.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Hercegovac, k.o. Ilovski Klokočevac, k.o. Ladislav, k.o. Palešnik i k.o. Velika Trn...

37
UsII-6/17-10; 25.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Cere, k.o. Labin-Presika k.o. Novi Labin, k.o. Prkušnica, k.o. Rabac, k.o. Ripenda i k.o. Trget, a koje su u v...

38
UsII-4/17-9; 17.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Borovac, k.o. Brestača Jazavica, k.o. Kozarice, k.o. Rajić Gornji, k.o. Roždanik, k.o. Stari Grabovac i k.o. voćarica, koje su vl...

39
UsII-96/17-7; 11.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Općine Đurmanec, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Đurmanec, k.o. Hlevnica, k.o. Jesenje, k.o. Krapina i k...

40
UsII-132/17-6; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Općine Lećevica, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Divojevići, k.o. Kladnjice, k.o. Lećevica i k.o. Radoši...

41
UsII-88/17-9; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Grada Buje, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Brdo, k.o. Buje, k.o. Kaštel, k.o. Krasica, k.o. Kršete, k.o...

42
UsII-90/17-6; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Grada Orahovice, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Dolci, k.o. Donja Pištana, k.o. Duzluk, k.o. Nova Jošav...

43
UsII-8/17-5; 22.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Gornje Predrijevo, k.o. Gornji Miholjac, k.o. Kapinci, k.o. Medinci, k.o. Novaki, k.o. Sopje i k.o. Vaška, u ...

44
UsII-110/17-6; 22.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Brist, k.o. Drvenik, k.o. Gradac, k.o. Podaca i k.o. Zaostrog, u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Grada...

45
UsII-56/17-5; 15.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama navedenim u točki I izreke osporenog rješenja koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Stupnik, te se infrastrukturnom operatoru za te nekre...

46
UsII-94/17-5; 9.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Veliko Trgovišće, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Veliko Trgovišće te se infrastrukturnom operato...

47
UsII-202/16-9; 26.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Općine Vuka, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Vuka, a koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom zainteres...

48
UsII-55/17-5; 18.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama navedenim u točki I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Donji Lapac te mu se za te nekretnine i...

49
UsII-99/17-6; 18.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama navedenim u točki I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, te se i...

50
UsII-154/17-5; 28.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim čestima u k.o. Zvjerinac, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Biskupija, te se infrastrukturnom operatoru za te n...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a