Poredano po:

Broj dokumenata: 11315

1
Us II 85/2024-6; 23.5.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja protiv odluke o odabiru od 1. veljače 2024. kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova žalbenog postupka. 2.              Tužitelj podnosi tužbu u kojoj u bitnom ističe da je naručitelj (Zavod, Z.) u dokumentaciji o nadmetan...

2
Us II 101/2024-2; 21.5.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Tužitelj je dana 14. svibnja 2024., putem e-komunikacije, podnio tužbu protiv odluke Vlade Republike Hrvatske o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene - sportske luke Š., klasa: UP/I-022-03/24-04/04, urbroj: 50301-05/20-24-2 od 15. travn...

3
Usž 1121/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA:UP/II 140-02/23-03/03900838558, URBROJ:341-99-06/2-23-3588 od 20. srpnja 2023. i za poništavanje rješenja Hrvatskog ...

4
Usž 1217/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj UsI-1077/2023-5 od 17. siječnja 2024. odbijen je zahtjev tužiteljice za poništenjem rješenja Državnog inspektorata, Područnog ureda Rijeka, Ispostave u Pazinu, Službe građevinske inspekcije KLASA: UP/I-362-02/23-02/370, URBROJ: 443-02-04...

5
Usž 1258/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-08/23-01/99, URBROJ: 338-01-06-05-23-04 od 9. svibnja 2023. 2.              Osporavanim rješenjem tuženika odbi...

6
Usž 3242/2023-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za oglašavanje ništavim, podredno za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/21-01/292,  URBROJ: 338-01-06-05-21-03 od 26. svibnja 2021. i rješenja Hrvatskog zav...

7
Us II 71/2024-6; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanom odlukom tuženika točkom 1. izreke, proglašava se nezakonitom 15. sjednica Općinskog vijeća Općine V. održana 20. prosinca 2023. U točki 2. izreke proglašavaju se ništavima odluke donesene na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine V. održane dana 20. prosinca 2023. Prema toč...

8
Usž 1304/2024-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/19-01/1069, URBROJ: 338-01-06-05-20-03 od 31. siječnja 2020. Točkom II. izreke presude poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstve...

9
Usž 2769/2023-3; 23.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbacuje se tužba tužitelja, koju je podnio jer tuženik nije odlučio o njegovom prijedlogu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti radi suzbijanja tržišnog kartela u djelatnosti upravljanja nekretninama na području Republike Hrva...

10
Usž 1250/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-141-02/18-01/03399028190, URBROJ: 341-99-05/3-18-009128 od 27. veljače 2019. i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., KLASA: UP/I-141-02/18-01/03399028190, URBROJ: ...

11
Usž 1001/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-410-07/22-01/41, urbroj: 2198-12-03/1-23-6 od 15. veljače 2023. (točka I. izreke) te je odbijen tužiteljičin zahtjev za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke). 2.       ...

12
Usž 1087/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika broj: 511-02-06-UP/I-5/17-2022 od 3. studenog 2022. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporenim rješenjem tuženika tužitelju se uskraćuje pravo na podn...

13
Usž 1182/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-410-14/21-01/309, urbroj: 513-04-22-3 od 13. listopada 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva financija...

14
Usž 1316/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom prvostupanjskom presudom daje se suglasnost Ravnateljstvu policije, Upravi za granicu za pokretanje postupka zbog teže povrede službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o policiji, opisane kao "neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno...

15
Usž 222/2024-3; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika broj: 511-12-33-UP/I-10/21-2022 od 25. listopada 2022. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporenim rješenjem tuženika, tužitelju se ukida i oduzima vo...

16
Usž 2147/2023-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-02/22-1/178, URBROJ: 513-04-22-2 od 31. svibnja 2022. Navedenim rješenjem je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Ministarstva financija...

17
Usž 3254/2023-4; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-561-05/22-03/41, urbroj: 522-4/1-1-2-22-7 od 17. studenoga 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. županije, Upravnog ...

18
Usž 2806/2023-3; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-415-01/22-01/116, URBROJ: 513-04-22-2 od 30. prosinca 2022., rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Š., KLASA: UP/I-415-02/2022-001/00335, URBROJ: 513...

19
Usž 1112/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 Usl-1601/2023-7 od 21. veljače 2024. odbijen je tužbeni radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Uprave za službenički sustav, Sektora za službeničke odnose, Službe za državni ispit, klasa:...

20
Usž 1161/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 10 UsI-846/2023-9 od 18. prosinca 2023. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Drugos...

21
Usž 440/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 18 UsI-405/2023-6 od 9. listopada 2023. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Drugostupanj...

22
Usž 443/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Drugostupanjskog disciplinskog suda, klasa: UP/II-114-04/22-02/121, urbroj: 511-01-...

23
Usž 1231/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4257/23-11 od 25. siječnja 2024. daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi l.-s. za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. točke 7. Zakona o polici...

24
Usž 2650/2023-2; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje točke III. rješenja tuženika klasa: UP/II-471-02/16-01/108, urbroj: 513-04/18-3 od 31. listopada 2018. i rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda I., h. p., G. k. i L., klasa: UP/I-471-02/1...

25
Usž 582/2023-2; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika klasa: UP/II-471-02/15-01/364, urbroj: 513-04/18-2 od 30. studenog 2018. u dijelu u kojem je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja prvostupanjskog poreznog tijela klasa: UP/I-471-02/15-01/48, urbroj: 513-07-28...

26
Usž 2061/2023-4; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda usvojen je tužbeni zahtjev i poništena dozvola za gospodarenje otpadom tuženika, KLASA: UP/I-351-02/17-11/31, URBROJ: 517-05-2-1-21-19 od 30. lipnja 2021. te odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog ...

27
Usž 2973/2023-3; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-932-07/22-07/00560, URBROJ: 541-11/4-22-2 od 6. studenog 2022., a rješenjem, istog poslovnog broja i datuma, odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova s...

28
Usž 1979/2023-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda pod točkom I. izreke poništena je točka II. izreke rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-02/14-01/373, URBROJ: 513-04/17-08 od 31. svibnja 2017. te točke I.5., I.6., ...

29
Usž 3570/2023-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-02/22-01/237, URBROJ: 513-04-23-2 od 13. siječnja 2023. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, ...

30
Usž 3036/2023-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtijev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/I-471-01/23-07/31, URBROJ: 513-02-6002/10-23-2 od 16. ožujka 2023. kojim je tužitelju utvrđena posebna naknada za nezakonito obavljanje djelatnosti bez konc...

31
Usž 583/2024-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-224-04/21-01/45, URBROJ: 511-01-203-22-6 od 26. srpnja 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Policijske uprave o.-b. broj: 511...

32
Usž 3158/2023-2; 28.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-18/22-01/207, URBROJ: 513-04-23-4 od 2. veljače 2023. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezn...

33
Usž 2321/2023-2; 28.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja, te je poništeno rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-20/21-01/215, urbroj: 513-04-22-2 od 9. studenog 2022, kao i rješenje Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostava C., klasa: UP/I-410-20/2016-001/20316, urbroj: 5...

34
Usž 3129/2022-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-03/20-01/673, urbroj: 338-01-06-05-20-03 od 6. studenog 2020. i zahtjev tužiteljice za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporav...

35
Usž 800/2024-5; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa, UP/II-551-06/23-08/68, ur.broj: 524-11-02/6-23-2 od 29. lipnja 2023. te vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjav...

36
Usž 1166/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja gradonačelnika G. Z., klasa: UP/II-112-02/22-09/8, urbroj: 251-02-01-22-2 od 1. srpnja 2022. i rješenja G. Z., Ureda gradonačelnika, klasa: UP/I-112-02/22-09/13, urbroj: 251-02-02/003-22-1 od 10. svi...

37
Usž 1365/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje dopunskog rješenja tuženika Centra za restrukturiranje i prodaju klasa: UP/I-943-06/19-01/6, urbroj: 360-04-03/05-2022-35 od 26. travnja 2022. godine i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Pr...

38
Usž 1545/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/20-01/131, urbroj: 513-04/21-2 od 28. srpnja 2021. 2.              Osp...

39
Usž 1610/2023-3; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/21-01/677, urbroj: 376-08-21-4 od 30. rujna 2021. Točkom II. izreke nalaže se tužitelju da nadoknadi zainteresi...

40
Usž 1663/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/22-01/146, urbroj: 513-04-22-2 od 22. rujna 2022. i rješenja Carinske uprave,...

41
Usž 2159/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje tuženikovog rješenja, klasa: NK-UP/II-114-04/22-02/105, urbroj: 511-01-158-22-5 od 20. listopada 2022. (točka I. izreke). U točki II. izreke te presude se odbija zahtjev tužitelja za naknadu tro...

42
Usž 2935/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-14-21-01/198, urbroj: 513-04-22-2 od 12. prosinca 2022. i...

43
Usž 3294/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/17-01/113, urbroj: 513-04-19-2 od 16. rujna 2019. i poreznog rješenja Ministars...

44
Usž 3336/2023-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev za poništenjem rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/21-01/510, urbroj: 513-04-22-2 od 28. srpnja 2022. i rješenja Ministarstva financija, Porezne up...

45
Usž 699/2024-3; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 14 Usl-701/23-9 od 30. listopada 2023. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je zatražila da se poništi rješenje tuženika Gradonačelnika Grada Splita, klasa: UP/II-112-07/22-01/7, urbroj: 2181/01-09-03/2-22-1 od 23....

46
Usž 721/2024-3; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 1 UsI-801/2023-5 od 13. prosinca 2023. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zatražio poništenje rješenja tuženika, Višeg službeničkog suda Republike Hrvatske, klasa: UP/II-114-02/22-01/54, urbroj: 514-31/02-22-03 od 7. srpnja 20...

47
Usž 801/2024-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom poništena je Odluka o razrješenju intendanta H. n. k. I. p. Z. R., klasa: 024-01/22-01/108, urbroj: 2170-1-16-00-22-10 od 22. rujna 2022. (točka I. izreke) te se nalaže tuženiku da nadoknadi tužitelju troškove ovog upravnog spora u iznosu od 250,00 ...

48
Usž 833/2024-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-410-14/22-01/83, urbroj: 513-04-23-3 od 5. srpnja 2023. i rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave K., klasa: UP/I-410-23/2022-013/000...

49
Usž 919/2024-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-340-03/23-05/2723, urbroj: 530-08-1-2-23-2 od 3. srpnja 2023. (točka I. izreke) te je odbijen tužiteljičin zahtjev za naknadu troška upravnog spora (točka II. izreke). 2.            ...

50
Usž 3409/2023-3; 26.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-942-01/19-01/250, URBROJ: 514-04-02-01-01/08-22-02 od 16. studenog 2022., kojim je, povodom žalbe K. M., poništen zaključak Ureda državne uprave u S.-m. županiji, Službe z...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a