Poredano po:

Broj dokumenata: 144

1
Pž 3704/2016-3; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Splitu je ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. Š. iz Splita, poslovni broj Ovrv-357/15 od 30. srpnja 2015. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 13.489,44 kn i trošak ovršnog postupka u iznosu od 780,30 kn sve s ......

2
Pž 4750/2018-2; 11.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, u točki I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika mr.sc. J. R. , poslovni broj Ovrv-30815/15 od 15. prosinca 2015. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužiteljima iznos od 60.333,30 kn sa zakonskim zateznim k ......

3
Pž 5309/2017-2; 12.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u pobijanoj točki II. njegove izreke, Trgovački sud u Zagrebu dopustio je preinaku tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva za ukupan iznos od 89.612,74 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća više pojedinačnih iznosa od dospijeća svakog iznosa do isplate. I ....

4
Pž 6227/2016-8; 4.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1405/2015 od 8. lipnja 2016. tužbeni zahtjev radi izdavanja tabularne isprave koja glasi: „Na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog 30. lipnja 2000. između T. d.d. kao prodavatelja i M.B. A. d.o.o. kao kupca, Aneksa Ugovora o kupoprod...

5
Pž 2913/2015-3; 10.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-554/2014 od 26. veljače 2015. presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku B. p. zadruga D. OIB:…, sa sjedištem u S., da u roku od 8 dana isplati tužiteljici Republika Hrvatska, Državni ured za upravljanje državnom imovinom OIB:…, Z., iznos od 93.700,53 kn ...

6
Pž 2836/2019-2; 5.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je presudom poslovni broj P-3160/2011-23 od 7. ožujka 2014. odbio tužbeni zahtjev za povrat pokretnine - asfaltne baze Amman TM-4123 i naknadu parničnih troškova (točka I. izreke) i obvezao tužitelja na naknadu parničnih troškova u iznosu od 18.755,00 kn (točka II. izreke). ...

7
Pž 419/2015-8; 4.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-873/2013 od 12. prosinca 2014. u točkama 1. i 2. njene izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Nalaže se tuženiku da u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužitelju iznos od 2.526.317,16 kn sa zateznim kamatama po eskontnoj stopi ...

8
Pž 5388/2017-3; 30.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i proglašena nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-5826/11 od 16. studenoga 2011. na nekretnini (stanu) pobliže opisanoj u točki I. njezine izreke, a odbijen tužbeni zahtjev u dijelu ...

9
Pž 4401/2018-2; 9.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-91/2017-21 od 11. lipnja 2018. u točki 1. izreke utvrđeno je da je tužitelj na temelju Ugovora broj 57/2005 od 17. travnja 2005. između E.-m. d.o.o. kao naručitelja usluge i P. biro N. d.o.o. kao izvršitelja usluge, te Ugovora o prodaji nekretnina...

10
Pž 3245/2018-5; 5.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2307/2016 od 27. ožujka 2017. ispravljenom rješenjem od 7. travnja 2017. održan je na snazi platni nalog sadržan u europskom platnom nalogu Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-eu-67/2016 od 15. lipnja 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku...

11
Pž 1028/2015-3; 25.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Karlovcu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj Povrv-1112/2014 od 5. prosinca 2014. ispravljenom rješenjem od 10. prosinca 2014. ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice Dubravke Grladinović iz Zagreba poslovni broj Ovrv-696/13 od 16. rujna 2013...

12
Pž 1738/2017-3; 24.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-806/2015-31 od 20. siječnja 2017. naloženo je tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 4.026,62 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose glavnice od dospijeća do isplate, koje se obračunavaju do 31. prosinca 20...

13
Pž 5810/2015-2; 21.3.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl. br. Ovrv-85/14-2 od 12. ožujka 2014. god. donesenom po javnom bilježniku Gordani Legović iz Rijeke, Rudolfa Strohala 3, u dijelu kojim je tuženiku naloženo plaćanje ...

14
Pž 6679/2017-2; 13.2.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-440/2012-11 od 9. lipnja 2014. prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi na utvrđenje da je tužiteljica vlasnica stana u kući sagrađenoj na kčbr. … kuća br. 154 E i dvorište površine 828 m2 upisano u zk. ul. br. … k.o. G. V., upisano kao etažno vlas...

15
Pž 6269/2014-3; 10.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom tuženiku je naloženo platiti tužitelju iznos od 4.663,28 EUR s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odlukom iz točke II. izreke presude, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 88.392,97 EUR s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. ...

16
Pž 7842/2014-3; 5.7.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3564/13 od 11. srpnja 2014., odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je založno pravo koje je tuženik stekao rješenje Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama posl.br.: Z-1961/07 od 13.06.2007. o ...

17
Pž-4601/2014-3; 25.5.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim dijelom presude je održan na snazi u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice G. L. iz R., R. S. 3 poslovni broj Ovrv-354/11 od 4. travnja 2011. kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju novčanu tražbinu u iznosu od 4.753,38 kn zajedno sa zateznim kamatama po s...

18
Pž 7822/2013-2; 17.5.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Osijeku ukinuo je platni nalog izdan rješenjem Općinskog suda u Valpovu poslovni broj Pl-139/08 od 27. listopada 2008. i odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 1.484,88 kn s pripadajućim zateznim kamatama (točka I. izreke), o...

19
Pž 8457/2015-4; 2.5.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ilinke Lisonek u Zagrebu poslovni broj Ovrv-279/15 od 5. ožujka 2015. (točka I. izreke). Naloženo je tuženici isplatiti tužitelju u roku od osam dana iznos od 9.621,75 kn sa zakonskim zateznim...

20
Pž 6887/2013-2; 24.1.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku poslovni broj P-34/12 od 10. prosinca 2012. djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i tuženiku je naloženo tužitelju, na ime bespravnog korištenja poslovnog prostora u Z. na adresi M. K. 2, platiti iznos od 67.243,75 kn sa zakonskom zateznom...

21
Pž-4291/14-7; 5.4.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1339/12 od 3. travnja 2014. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe određenom rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-723/10 od 10. ožujka 2010. (točka I. izreke), naloženo je prvotužitelju na...

22
Pž 1394/2014-5; 4.11.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci presudom poslovni broj P-468/13-27 od 20. prosinca 2013. obvezao je tuženika isplatiti tužitelju iznos od 1,309.808,00 kn i naknaditi mu parnični trošak u iznosu od 52.806,25 kn. Iz obrazloženja presude proizlazi da tužitelj u tužbi tvrdi da je imatelj 98.726 dionica serije ....

23
Pž 7321/2014-3; 15.9.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba u predmetnoj pravnoj stvari (točka I. izreke) te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 6.250,00 kn (točka II. izreke). Prema obrazloženju, tužitelj je u predmetnom postupku podnio tužbu radi namirenja novčanog potraživanja iz z ....

24
Pž 10014/2014-3; 27.4.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj St-394/13-53 od 24. studenoga 2014. M. P. nije priznat položaj razlučnog vjerovnika u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom A. - B. d.o.o. u stečaju. U obrazloženju rješenja sud navodi da je vjerovnik M. P., prije početka druge javne dražbe, ....

25
Pž 7122/2010-3; 27.4.2011 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je na temelju ovršnih isprava - bjanko zadužnica radi naplate novčane tražbine u iznosu 5.344.482,72 kn i troškova postupka sve s pripadajućim zateznim kamatama, odredio ovrhu na dvije ovršenikove nekretnine (točka I. izreke), povjerio provedbu ovrhe Općinskom ...

26
Pž 6796/08-3; 10.3.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXV Pž-6796/08-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednika vijeća, te Lidije Tomljenović i Branke Vučaj, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja KOMOGRAD d.d. u stečaju, Zagreb, Nova cesta 194, kojeg zastupa punomoćnik .....

27
Pž 2719/05-6; 18.2.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: II Pž-2719/05-6 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Nenada Šepića, predsjednika vijeća, te Ljiljane Hrastinski Jurčec i Marine Veljak, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja SUNACRO d.o.o., Zagreb, Stubička 54a, koga zastupa punomoćnik...

28
Pž 6158/06-3; 10.2.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: VIII Pž-6158/06-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, predsjednika vijeća, te mr. sc. Borislava Blaževića i Kamelije Parać, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja CROATIA OSIGURANJE d.d. Podružnica Čakovec, kojeg zastupa p...

29
Pž 2257/06-3; 4.2.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: I Pž-2257/06-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Ljiljane Hrastinski Jurčec, predsjednice vijeća te mr. sc. Nenada Šepića i Marine Veljak, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja OPĆINA BREZNIČKI HUM, zastupanog po odvjetnici Lidiji Belcar-Pr ....

30
Pž 6022/04-6; 17.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXIV Pž-6022/04-6 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, predsjednika vijeća, te Kamelije Parać i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja GRAD KARLOVAC, Karlovac, kojeg zastupa punomoćnik Zvonko Žaja, ...

31
Pž 4040/06-3; 9.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: X Pž-4040/06-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednika vijeća, te Zdravka Junačka i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja OPĆINA KONAVLE, zastupanog po punomoćniku Terezi Đuratović, od ...

32
Pž 3862/07-8; 2.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LI Pž-3862/07-8 P R E S U D A I R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Igora Periše, predsjednika vijeća, te Jagode Crnokrak i Branke Stilinović Petrović, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Berislavićev ....

33
Pž 7047/06-3; 25.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: X Pž-7047/06-3 P R E S U D A I R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednice vijeća, te Zdravka Junačka i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja STEČAJNA MASA PIK ĐAKOVO RATARSTVO PIŠKOREVCI ...

34
Pž 6007/05-3; 21.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIV Pž-6007/05-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Jagodi Crnokrak, u pravnoj stvari tužitelja TERRA JASKA d.o.o. Jastrebarsko, Trešnjevka 22, kojeg zastupa punomoćnik Mirko Vujičić, odvjetnik u Zagrebu, protiv tuženika Z.T.P. INVEST d.o.o. Zagreb, Frankopan ....

35
Pž 4979/08-3; 18.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LIX Pž-4979/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Šimića, predsjednika vijeća, te Dubravke Matas i Branke Šabarić Zovko, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja OMNICO GmbH Waren Export-Import, Beč, Republika Austrija, kojega zastupa ...

36
Pž 5811/06-3; 11.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: X Pž-5811/06-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednice vijeća, te Zdravka Junačka i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužiteljice MAGDALENE GRGOVIĆ iz Đakova, P. Preradovića 31, zastupan ...

37
Pž 3514/08-3; 21.10.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LII Pž-3514/08-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vesne Buljan, predsjednice vijeća, Raoula Dubravca i Željka Oreškovića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja DIONA d.d. u stečaju, Zagreb, protiv tuženika DAMIRA GRGIĆA iz Sesveta, I. Šimu ....

38
Pž 7367/05-3; 7.10.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIV Pž-7367/05-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Radojice Sremca, predsjednika vijeća, te Jagode Crnokrak i Igora Periše, članova vijeća, u pravnoj stvari prvotužitelja ROBERTA BENVENUTIA iz Rovinja, Mate Balote 1 i drugotužiteljice NORE CRNO ....

39
Pž 5319/06-4; 17.9.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LIV Pž-5319/06-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Mariu Vukeliću, u pravnoj stvari tužitelja SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE LIČKA 1C, VODICE, koje zastupa upravitelj BIRO-STAN UPRAVLJANJE d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 55, a njega punomoćnik Zoran Petković, od...

40
Pž 2912/05-6; 9.7.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVII Pž-2912/05-6 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, predsjednice vijeća, Viktorije Lovrić i Maria Vukelića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja RUBIK d.o.o u stečaju, Zagreb, Hegedušićeva bb, kojeg zastupa punomoćnik Mil ....

41
Pž 1624/05-6; 8.7.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXVIII Pž-1624/05-6 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vesne Buljan, predsjednice vijeća, te Alice Pelicarić i Raoula Dubravca, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja BRODOKOMERC d.d. u stečaju, Rijeka, kojeg zastupaju punomoćnice Jasenka Pe ....

42
Pž 2112/05-4; 24.6.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXVIII Pž-2112/05-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Alici Pelicarić u pravnoj stvari tužitelja VELKOM d.o.o. u stečaju, Velika Gorica, koga zastupa punomoćnik Miroslav Šumanović, odvjetnik u Zagrebu, protiv tuženika ZDRAVKA i ZLATE IVANKOVIĆ, iz Velike Gor ....

43
Pž 4670/06-4; 11.6.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LIV Pž-4670/06-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Branke Ćiraković, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja BADEL-BAP d.d. u stečaju, Zagreb, Borongajska bb, protiv tuženika ČAZMATRA ....

44
Pž 6223/05-3; 16.4.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LII Pž-6223/05-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednice vijeća, Lidije Tomljenović i Žarka Perića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja MEĐIMURJE TRGOVINA d.o.o., Čakovec, kojeg zastupa punomoćnica Sanja Š ...

45
Pž 1738/08-3; 26.3.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLVI Pž-1738/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Željku Šimiću, u pravnoj stvari tužitelja 1. VINOGRADAR d.d. u stečaju Vis, Dubrovačka 6, i RADE RADIŠIĆA iz Visa, Vukovarska 69, oba zastupana po punomoćniku Mihaelu Acalinoviću, odvjetniku iz Visa, V. Nazo...

46
Pž 4361/05-3; 25.3.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXVIII Pž-4361/05-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Vesni Buljan, u pravnoj stvari tužitelja MIROSLAVA NOVOSELA, vl. DOM iz Ozlja, Kurilovac 18, kojeg zastupa punomoćnica Renata Dozet Daskal, odvjetnica u Karlovcu, Sarajevska 2a, protiv tu ....

47
Pž 5820/05-3; 18.3.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXIV Pž-5820/05-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Matas, u parničnom postupku tužitelja RIJEKA STAN d.o.o. Rijeka, kojeg zastupa punomoćnica Danica Mirković Vejvoda, odvjetnica u Rijeci, protiv tuženika LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, radi isplate iznosa ....

48
Pž 3368/05-3; 20.2.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: VI Pž-3368/05-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, predsjednice vijeća, te Viktorije Lovrić i Marine Veljak, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja ŠIME VELA iz Splita, Duvanjska 2, zastupanog po punomo ....

49
Pž 1923/07-3; 6.2.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: IV Pž-1923/07-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Igora Periše, predsjednika vijeća, te Branke Stilinović-Petrović i Dubravke Matas, članova vijeća, u stečajnom postupku nad dužnikom RAZVITAK d.d. za trgovinu, u stečaju Našice, protiv tuženika O...

50
Pž 165/05-3; 22.1.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: VI Pž-165/05-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Viktorija Lovrić, u parničnom predmetu tužitelja BUDNOST TOMASOVIĆ-MIMICA-BEUS-TAFRA k.d. Omiš, Put Skalica 11. zastupanog po punomoćniku mr. sc. Mati Vučica, odvjetniku iz Splita, Lička 23. protiv tuženika KOT...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a