Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Pž 3502/2018-2; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev za povlačenje s naplate bjanko zadužnica preciziranih u izreci presude i njihovo vraćanje tužiteljima, zahtjev za vraćanje bjanko akceptiranih mjenica i zahtjev za izdavanje isprava kojim se dopušta uknjižba brisanja založnog prava na n...

2
Pž 6632/2017-10; 14.6.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poslovni broj P-1401/12 od 4. srpnja 2013. Trgovački sud u Zagrebu je utvrdio da su prvotuženik Z.B. d.d. (dalje u tekstu: Z.B. u razdoblju od 1. travnja 2005. do 31. prosinca 2008., drugotuženik P.B.Z. d.d. (dalje u tekstu: PBZ) u razdoblj ...

3
Pž-1900/13-4; 21.10.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom poslovni broj P-2217/09 od 27. rujna 2012. Trgovački sud u Zagrebu, naložio je trećetuženiku R. N. da solidarno s prvotuženikom i drugotuženikom plati tužitelju iznos od 16.899,84 EUR sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 16. ožujka 2005. do 31. prosinca 2005. po stopi koju Zagrebačka ba...

4
Pž-7129/13-4; 13.6.2014 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja P. - H. S. U. Z. Z. P. za utvrđenje da su prvotuženik Z.B. d.d. u razdoblju od 1. travnja 2005. do 31. prosinca 2008., drugotuženik P.B.Z. d.d. u razdoblju od 1. studenog 2004. do 31. prosinca 2008., trećetuženik E.S.B. d.d. u razdoblju od 1. travnja...

5
Pž 3885/08-3; 19.6.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVIII Pž-3885/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec, u ovršnoj pravnoj stvari ovrhovoditelja KÖGL & PLAVEC d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 53a, kojeg zastupa punomoćnik mr. Mirko Ramušćak, odvjetnik iz Varaždina, Vatroslava Lisinsk...

6
Pž 4549/04-4; 9.10.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXVIII Pž-4549/04-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Bariše Gašpara, kao predsjednika vijeća, te Vesne Buljan i Željka Oreškovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. iz Zagreba, Račkog 6, kao prav ....

7
Pž 5537/04-3; 3.7.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LII Pž-5537/04-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Igora Periše, predsjednika vijeća, Lidije Tomljenović i Branke Vučaj, članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice ĐURĐICE POMPER, iz Vinične 62, koju zastupa Zoran Vidović odvjetnik u V ...

8
Pž 3382/04-3; 13.6.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXIV Pž-3382/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću stavljenom od sudaca Zdravka Junačka, predsjednika vijeća, te Kamelije Parać i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja DANIJELA BENCEKA iz Viničnog 13, zastupanog po punomoćniku Zoranu ....

9
Pž 6087/06-3; 29.11.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLVI Pž-6087/06-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda mr. sc. Borislavu Blaževiću, sucu pojedincu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja HEP TOPLINARSTVO d.o.o. Zagreb, Miševačka 15a, kojeg zastupaju punomoćnici Marko Dumančić, Zdravko Dumančić, Adela Klanac-Kapša i ...

10
Pž 3727/03-3; 21.12.2005 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: II Pž-3727/03-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Stilinović-Petrović, predsjednice vijeća, te Ljiljane Hrastinski Jurčec i Viktorije Lovrić, članova vijeća u ovršnoj stvari ovrhovoditelja DIONA, d.d. u stečaju, Zagreb, Donje Svetice 127,...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a