Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
U-III/2390/2019; 17.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 29. svibnja 2019. Slavica Garac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica). 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: IS-5/16-65 od 28. veljače 2 ......

2
U-I/1007/2012; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o strancima (u daljnjem tekstu: ZoS/11) donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava šesti (6.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 28. listopada 2011. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 4. studenoga 2011. Objavljen je u "N ....

3
U-I/3345/2018; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor donio je Zakon o Državnom sudbenom vijeću (u daljnjem tekstu: ZoDSV) na sjednici održanoj 1. listopada 2010. ZoDSV je objavljen u "Narodnim novinama" broj 116 od 13. listopada 2010., a stupio je na snagu 21. listopada 2010., osim članaka 51. i 56. ....

4
U-III/1709/2018; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: O b r a z l o ž e n j e I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 2. svibnja 2018. Slavica Garac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica). 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu odluka Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: ...

5
U-I/3684/2015; 25.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Državnom sudbenom vijeću (u daljnjem tekstu: ZoDSV) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 1. listopada 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 116/10., a stupio je na snagu 21. listopada 2010. (izuzev članaka 51. i 56. koji su stupili na sn ....

6
U-III/2086/2016; 13.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba podnositelja i potvrđena presuda Upravnog suda u Osijeku broj: UsI-979/15-7 od 27. listopada 2015. (u daljnjem tekstu: prvostupanjska presuda). Tom je presudom odbijena tužba podnositelja kojom je tražio poništenje rješenja Ureda vijeća za nacionalnu sigur...

7
U-I/1067/2017; 19.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Džemal Smlatić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) zastupan po Albinu Hotiću, odvjetniku iz Zagreba, podnio je 28. veljače 2017. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 5. stavka 2. Zakona o strancima ("Narodne novine" broj 130/11., 74/13. i 69/17.) i čla...

8
U-I/5735/2014; 12.8.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Na temelju ovlaštenja propisanog člankom 38. stavkom 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ('Narodne novine” broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom:

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a