Poredano po:

Broj dokumenata: 40

1
U-VIIR/2180/2022; 16.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor 11. travnja 2022., dostavio je Ustavnom sudu Odluku u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Organizacijskog odbora Građanske inicijative "Odlučujmo zajedno!" (u daljnjem tekstu: zahtjev Organizacijskog odbora), klasa: 013-02/22-01/0 ....

2
U-VIIR/2181/2022; 16.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor 11. travnja 2022. dostavio je Ustavnom sudu Odluku u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Organizacijskog odbora Građanske inicijative "Dosta je stožerokracije" (u daljnjem tekstu: zahtjev Organizacijskog odbora) klasa: 013-02/22-0 ....

3
U-II/6278/2021; 12.4.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o organizaciji i rasporedu rada izabranih doktora obiteljske (opće) medicine u mreži javne zdravstvene službe radi provođenja cijepljenja pacijenata protiv bolesti COVID-19, klasa: 011-02/21-01/569, urbroj: 534-07/1-21-1 (u daljnjem tekstu: Odluka), donio ....

4
U-II/7149/2021; 15.2.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društa ....

5
U-I/7388/2021; 15.2.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donio je 5. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. srpnja 2007., proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske Odlukom od 18. srpnja 2007., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 79 od 30. srpnja 2007. te ....

6
U-II/5417/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 i Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere ob ....

7
U-II/5571/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata donio je 28. rujna 2021. Stožer civilne zaštite Repub ....

8
U-II/5781/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donio je 5. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. srpnja 2007., proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske Odlukom od 18. srpnja 2007., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 79 od 30. srpnja 2007., te ....

9
U-II/6004/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde donijela je na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj ....

10
U-II/6187/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (u daljnjem tekstu: Odluka) donio je 5. studenoga 2021. Stožer civilne zaštite ....

11
U-II/2591/2021; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 131/20.) donio je 27. studenoga 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u dalj...

12
U-I/2592/2021; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015., donio je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 20. srpnja 2015., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 85 od 1. kolovoza 2015. Stupio je na s ......

13
U-II/3012/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Arna Šebalj iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 19. svibnja 2021. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 klasa: 011-02/20-01/143, ur. broj: 534-02-01-2/6-20-0...

14
U-II/3013/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20.) donio je 10. srpnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sto ......

15
U-II/5708/2020; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 131/20.) donio je 27. studenoga 2020. Stožer civilne ....

16
U-II/1024/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 143/20.; u daljnjem tekstu: Odluka) donio je 22. prosinca 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) na temel ....

17
U-II/1800/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Velimir Ponoš iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 29. ožujka 2021. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 klasa: 011-02/20-01/143, ur. broj: 534-02-01-2/6-20-01 od ...

18
U-I/263/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donio je 5. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. srpnja 2007., proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske Odlukom od 18. srpnja 2007., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 79 od 30. srpnja 2007. te ....

19
U-II/5709/2020; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 131/20.) donio je 27. studenoga 2020. Stožer civilne ....

20
U-II/6087/2020; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 131/20.) donio je 27. studenoga 2020. Stožer civilne ....

21
U-II/364/2021; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20.) donio je 18. prosinca 2020. Stožer na temel ....

22
U-II/4784/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 30. lipnja 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakon...

23
U-I-5918/2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sustavu civilne zaštite donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 15. srpnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 82 od 24. srpnja 2015. i stupio je na sn ....

24
U-II-5920-2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 25. listopada 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.; u daljnjem tekstu: ZZP) u vezi s člankom 18. Zakona o...

25
U-II-6136/2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 18. prosinca 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zak...

26
U-I/1372/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sustavu civilne zaštite donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 15. srpnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 82 od 24. srpnja 2015. i stupio je na sn ....

Broj odluke: U-I/1372/2020

27
U-II/1373/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 19. ožujka 2020., na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.; u daljnjem tekstu: ZSCZ), Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini...

Broj odluke: U-II/1373/2020

28
U-II/2027/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 19. ožujka 2020. na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.; u daljnjem tekstu: ZSCZ), Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republ...

29
U-I/2162/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015., donio je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: ZUD). Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 20. srpnja 2015., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 85 od 1. kolovoza ....

30
U-II/2379/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer), na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.; u daljnjem tekstu ZZP), u vezi s člankom 18. Za ....

31
U-II/3170/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20.) donio je 10. srpnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) ....

Broj odluke: U-II/3170/2020

32
U-VII/2980/2020; 3.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Peđa Grbin, kandidat na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati 5. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), Ustavnom sudu podnio je 1. srpnja 2020. zahtjev za provođenje postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću uputa i preporuka Državnog izbornog povjerenstva (...

33
U-I/1625/2019; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti donio je 9. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 31. listopada 2018. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 5. studenoga 2018. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 100 od 14. studenoga 2018., a stupio j ....

34
U-III/2959/2019; 12.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Gordan Lozo i Vanessa Cvjetan Lozo, oboje iz Kostrene (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka u Rijeci Ustavna tu ......

35
U-II/6032/2012; 26.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar zdravstva (tada: ministar zdravlja) donio je 10. rujna 2012. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda klasa: 011-02/11-06/81, ur. broj: 534-10-1-1-1/2-12-01, koji je objavlje ....

36
U-III/3347/2016; 13.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Prekršajnog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Prekršajni sud) broj: 77. Pp G-5474/15 od 23. svibnja 2016. Tom je presudom podnositeljica proglašena krivom što kao majka mldb. muškog djeteta rođenog 19. svibnja 2015. ......

37
U-III/2006/2015; 15.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Dalibor Cvitan iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Stipanka Mandac, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Prekršajnog suda u Zagrebu broj: 48. PpG-4325/14 od 16. ožujk ....

38
U-III/7725/2014; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Prekršajnog suda u Varaždinu (u daljnjem tekstu: Prekršajni sud) broj: 8 G-5557/13 od 3. listopada 2014. Tom je presudom podnositeljica proglašena krivom što se, kao majka mldb. Vide Čubra iz Novog Marofa 29. kolovoza ...

39
U-III/2729/2015; 2.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijeli su Đurđica Lepir (oštećenica/tužiteljica u provedenom parničnom postupku radi naknade štete) i njezini roditelji Radmila i Nedjeljko Lepir, (također tužitelji u provedenom parničnom postupku) svi iz Kloštar Ivanića (u daljnjem tekstu: podnositelji)

40
U-I/5418/2008; 30.1.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici od 13. srpnja 2007. donio Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 79 od 30. srpnja 2007., a stupio je na snagu 7. kolovoza 2007. (u daljnjem tekstu: ZoZPZB/07).

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a