Poredano po:

Broj dokumenata: 52

1
U-III/5821/2021; 20.4.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Danijel Tolić iz Novog Marofa (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Veljko Miljević, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Miljević i partneri j. t. d. u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu bro ....

2
U-I/3982/2021; 15.2.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 27. ožujka 2021. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 11. stavaka 3. i 5. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03., 163/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.; u daljnjem te...

3
U-III/3150/2021; 20.10.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Puli - Pola broj: Gž-218/2021-2 od 9. ožujka 2021. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositeljici povrijeđena ustavna prava zajamčena člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novi ....

4
U-III/13/2019; 30.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Ilić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Silvano Radobuljac, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 27. prosinca 2018. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-2282/2017-2 od 3. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: dru ....

5
U-III/1871/2021; 14.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Danijela Antončić iz Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Tomislav Bilobrk, odvjetnik u Umagu, podnijela je 29. ožujka 2021. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike ....

6
U-I/2624/2020; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 15. lipnja 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 11. stavaka 3. i 5. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03., 163/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.; u daljnjem te...

7
U-I/3451/2019; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: ZoMO/13). Objavljen je u "Narodnim novinama" broj ...

8
U-III/2145/2019; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Damir Košuljandić iz Dramlja (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Kazimir Ferenčić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Kazimir Ferenčić i Barbara Liebhardt iz Crikven ....

9
U-III/3709/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Fadila Jordanić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 6. ožujka 2015. ustavnu tužbu s prijedlogom za donošenje rješenja o odgodi ovrhe, u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-3835/2014 od 15. siječnja 2015. Ustavna tužba zap ......

10
U-III/1060/2019; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. M. N. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-2297/18-2 od 14. siječnja 2019., kojom je odbijena podnositeljeva žalba i potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P ....

11
U-III/5040/2016; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marija Kolev, Ferdinand Kolev, Dijana Kolev i Nikolina Kolev, svi iz Biograda na Moru, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Franko Kotlar, Ana Vidov & partneri sa sjedištem u Zadru, podnijeli su ustavnu tužbu u povodu p ....

12
U-III/4073/2018; 1.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnijeli su Leon Turković (u daljnjem tekstu: prvopodnositelj) i Nevenka Turković (u daljnjem tekstu: drugopodnositeljica), oboje iz Splita, koje zastupa Olivera Radoš Šaponja, odvjetnica u Splitu. Prvopodnositelj je 14. listopada 2015. podni ...

13
U-III/1612/2015; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. G. G. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u ostavinskom postupku pravomoćno okončanom rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-494/14-2 od 20. siječnja 2015. (u daljnjem tekstu: osporeno rješen ....

14
U-III/2598/2015; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Jadranka Orešković iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Jelić, odvjetnik u Slavonskom Brodu. Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da su jo ......

15
U-I/2458/2019; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 11. stavka 3. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03., 168/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.), smatrajući navedenu odredbu nesugla...

16
U-I/4941/2019; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 12. stavka 2. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03., 168/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.). 1.1. Predlagatelj smatra da ospo ....

17
U-III/5678/2012; 15.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Sisku broj: Gž-1450/12 od 7. rujna 2012. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenom presudom podnositeljici povrijeđena ustavna prava sadržana u člancima 14. stavku 2., 29. stavku 1. i 48. ....

18
U-I/3569/2019; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Đuro Japarić iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu 29. srpnja 2019. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03., 163/03., 35/05., 127/1., 33/15. i 14/19; u daljnjem tekstu: ZN). 2. ....

19
U-III/2554/2017; 3.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Peko Bašić iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Vrkić, odvjetnik u Benkovcu, podnio je 5. lipnja 2017. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-1235/201 ....

20
U-III/2669/2019; 30.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-7396/15-2 od 24. travnja 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da je osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđeno ustavno pravo zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br ....

21
U-III/4440/2018; 18.9.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Hrvoje Pretković i Suzana Novaković iz Zagreba te Andrijana Lehner iz Belpa, Švicarska (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Igor Svilar, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu pre ......

22
U-III/3596/2017; 4.9.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Anka Sokolić iz Selca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u ostavinskom postupku pravomoćno okončanom rješenjem Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-1766/16-2 od 27. lipnja 2017. Riječ je o sljedećim od ......

23
U-III/1233/2017; 10.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Mirjana Šimičić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vinko Dizdar, odvjetnik u Novskoj. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda ......

24
U-I/1375/2019; 7.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03., 168/03., 35/05., 127/1., 33/15. i 14/19; u daljnjem tekstu: ZN) donio je, na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 2. stavku 4. alineji 1. Ustava, Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. Na temelju članka 88. Ustava, Predsjednik Re...

25
U-III/4174/2017; 28.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Nada Župan iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4169/16-3 od 12. travnja 2017. (u daljnjem tekstu: ospore ......

26
U-III/2182/2018; 11.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Adela Bistričić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), nasljednica pok. majke koja je stekla pravo na obnovu obiteljske kuće u Vukovaru. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Re ......

27
U-III/1532/2018; 19.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Branka Trzun-Makek iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Zvjezdana Znidarčić-Begović, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zadru (u daljnj ......

28
U-III/662/2015; 12.7.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelji su podnijeli ustavnu tužbu povodom rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1370/14-2 od 9. srpnja 2014., kojim je kao neosnovana odbijena revizija podnositelja (predlagatelja osiguranja u ovršnom postupku) glede pitanja je li pravo na činidbu novca (novčanu tražbinu) imov...

29
U-III/1237/2018; 12.7.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Đ. A. i I. Š., oboje iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dejan Španović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Rep ......

30
U-III/4645/2017; 21.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Aviva Adam iz Izraela (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Tomislav Rigler, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republi ......

31
U-III/842/2017; 1.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene i upravne vlasti, kojima je odlučeno u postupku vođenom radi naplate poreza na nasljedstva i darove, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 1 ....

32
U-II/639/2014; 28.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 11. veljače 2014. prijedlog za ocjenu suglasnosti dijela članka 4. Pravilnika o državnoj nagradi za šport "Franjo Bučar" ("Narodne novine" broj 30/07., u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji gl ....

33
U-III/4152/2015; 9.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-2932/2013 od 27. kolovoza 2015. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena podnositeljeva žalba te je potvrđena presuda Općinskog suda u Bjelovaru broj: P-739/2012-15 od 3. srpnja 2013. (u daljnjem t...

34
U-III/468/2014; 5.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Splitu broj: Usl-2642/12-8 od 20. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: osporena presuda).

35
U-III/6416/2012; 27.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog upravnog tijela podnositelju je utvrđena osnovica poreza na nasljedstva i darove u iznosu od 957.670,08 kuna i obveza uplate poreza u iznosu od 47.883,50 kuna jer je navedeni iznos (na računima kod Zagrebačke banke d. d. i potraživanja prema Sunce osiguranju d. d. po osnovi...

36
U-III/6080/2012; 11.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-12007/2010-4 od 4. listopada 2012. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), a kojom je odbijena njezina tužba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike ...

37
U-III/1553/2014; 4.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-2488/12-11 od 6. ožujka 2014., a kojom je odbijena njezina tužba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija), Samostalnog s...

38
U-III/4804/2013; 4.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je pravodobnom i dopuštenom ustavnom tužbom koju je podnijela Ljiljana Renić iz Kloštar Ivanića (u daljnjem tekstu: podnositeljica), a koju u ustavnosudskom postupku zastupaju Nataša Owens, Tihomir Houška, Ana Lovrić Škunca, ....

39
U-III/1981/2015; 13.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Edo Kucelin iz Zadra, kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Kotlar & Vidov d.o.o. u Zadru, (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv rješenja Županijskog suda u Zadru (u daljnjem tekstu: Županijski sud) broj: Gž-2064/14-4 od 12. ....

40
U-III/3034/2012; 21.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vojslav Peyrek iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mislav Penjak, odvjetnik iz Splita. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republik ......

41
U-I/6148/2012; 7.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Antun Vrček iz Osijeka podnio je 5. prosinca 2012. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 39. stavka 2. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj 48/03.,163/03. i 35/05.; u daljnjem tekstu: ZoN.). Predlagatelj smatra da je osporeni članak 39. stavak 2. ZoN- ....

42
U-I/4300/2012; 8.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 6. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine" broj 22/11.).

43
U-III/3683/2015; 13.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 38 Gž-4479/14-2 od 21. travnja 2015., kojom je odbijena njezina žalba te je potvrđena presuda Općinskog suda u Sesvetama broj: 2-P-1302/13 od 20. ožujka 2014., kojom je odbijen podnositeljičin tužbeni zahtjev za utvrđenje pra...

44
U-III/4835/2012; 7.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda kojom je odbijena žalba podnositeljice te je potvrđena presuda Općinskog suda. Tom je presudom odbijen podnositeljičin zahtjev za isplatu određenog novčanog iznosa.

Broj odluke: U-III/4835/2012

45
U-III/5924/2013; 10.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je Marija Klara Burić iz Poreča (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Stanko Ferenčić, odvjetnik u Poreču.

46
U-III/4876/2012; 2.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavno pravo na pravično suđenje iz članka 29. stavka 1. Ustava ograničeno je na jamstva pravičnog suđenja. Zbog toga, Ustavni sud, ocjenjujući navode ustavne tužbe sa stajališta tog ustavnog prava, ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga, sa...

47
U-III/800/2012; 7.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Tamara Crnković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Silvana Smodlaka Vraneković, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Silvane Smodlake Vraneković i Ane Čule u Ivanić Gradu, podnijela je 6. veljače 2012. ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske br...

48
U-III/2468/2011; 30.10.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je Jasna Uršić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Maro Mihočević, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mihočević & Bajs sa sjedištem u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

49
U-III/5045/2011; 6.6.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ostavitelj Petar Farčić i njegova supruga Milka Farčić su darovnim ugovorom sastavljenim 25. travnja 1960. te ovjerenim kod Kotarskog suda u Korčuli raspolagali dijelom svojih nekretnina u korist kćeri Jake Prižmić.

50
U-I/2403/2009; 25.2.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupovne odredbe ovoga Zakona primjenjivat će se na sve slučajeve nasljeđivanja o kojima nije do časa primjene ovoga Zakona doneseno pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, niti je nasljeđivanje sporazumom, diobom ili na drugi način konačno uređeno.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a