Poredano po:

Broj dokumenata: 25

1
U-III/4004/2021; 13.4.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Đurđa Petravić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Viki Vičić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Marčan i partneri d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, a u povodu presude Županijskog suda u Zagr ....

2
U-III/1060/2019; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. M. N. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-2297/18-2 od 14. siječnja 2019., kojom je odbijena podnositeljeva žalba i potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P ....

3
U-II/1871/2016; 19.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar pravosuđa je 10. svibnja 1994., na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" broj 78/93. i 29/94.), donio Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (klasa: 701-01/94-01/28; ur.broj: 514-02-01/1-94-1) koji je obj ....

4
U-III/2559/2016; 27.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj Edhem Bajraktarević iz Zagreba podnio je 2. lipnja 2016. ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 957/15-2 od 8. prosinca 2015., tvrdeći da su mu tom odlukom povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. ....

5
U-III/2252/2017; 7.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Goran Duplančić (u daljnjem tekstu: I. podnositelj), Vedran Duplančić (u daljnjem tekstu: II. podnositelj) i Maja Duplančić (u daljnjem tekstu: III. podnositeljica), svi iz Splita, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Domagoj Mu ....

6
U-IIIB/3532/2017; 4.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositeljica je na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijela ustavnu tužbu protiv rješenja Ministarstva pravosuđa klasa: 7...

7
U-II/8057/2014; 25.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju zakonskog ovlaštenja propisanog člankom 126. stavkom 6. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16. - Uredba), ministar pravosuđa Republike Hrvatske donio je 17. ožujka 2014. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, koji je ....

8
U-III/1261/2014; 28.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Snežana Jovanović iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Mato Butijer, odvjetnik u Rijeci Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: drugostupa ......

9
U-I/428/2015; 20.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 23. stavka 1. točke 5. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 112/12., 25/13. i 93/14.).

10
U-III/3727/2015; 21.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Tom je presudom odbijena revizija podnositelja podnesena protiv presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-4705/09 od 7. rujna 2011. kojom je odbijena žalba podnositelja izjavljena protiv presude Općinskog suda u Delnicama broj: P-401/08-115 od 7. srpnja 2009. Rješenjem Vrhovnog suda odbačena je dop...

11
U-III/7338/2014; 27.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Tom je presudom odbijen tužbeni zahtjev podnositelja kojim je tražio poništenje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo pravosuđa) klasa: 714-02/14-01/89, ur.broj: 514-03-02-14-06 od 21. srpnja 2014. Navedenim rješenjem podnositelju je utvrđen prestanak sl...

12
U-I/4269/2013; 18.3.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Hrvatski sabor na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. donio je Zakon o javnom bilježništvu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 78 od 25. kolovoza 1993. (u daljnjem tekstu: ZoJB). ZoJB je stupio na snagu 2. rujna 1993., s početkom primjene od 31. ožujka 1994.

13
U-III/5250/2012; 6.2.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-10665/2010-5 od 19. travnja 2012. kojim je odbačena tužba podnositelja podnesena protiv predsjednika Općinskog suda u Dubrovniku, radi prava na pristup informacijama...

14
U-III/4286/2011; 13.9.2012 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Us-1388/2008-4 od 2. lipnja 2011. Tom presudom odbijena je kao neosnovana tužba podnositeljice protiv rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske klasa: UP/I-701-01/07-01...

15
U-I/4658/2008; 14.6.2011 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

16
U-III/891/2006; 2.12.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Nevenka Šernhorst, predsjednica Vijeća, te suci Marko Babić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Antun Palarić i Aldo Radolović, članovi Vijeća, u postupk

17
U-II/1234/2000; 11.10.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (“Narodne novine”, broj 52/1995).

18
U-II/1285/1997; 15.3.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odredba članka 5. izmjena i dopuna u izreci navedenog Pravilnika odnosi se na stavak 1. članka 16. njegova izvornog teksta ("Narodne novine", broj 38/94, 82/94, 52/95) prema kojem: Ako se potvrda (sol ...

19
U-I/40/1994; 22.9.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedloge za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona navedenog u izreci, kao cjeline te njegovih pojedinačnih odredbi, podnijeli su dr. Velimir Milošević iz Zagreba, prof.dr. Božidar Jelčić iz Zagreba, Hrvatska odvjetnička komora, Kaptol-Tišina d.o.o. iz Siska, Anđelko Stanić, javni bilježnik iz Dub...

20
U-I/1203/1997; 11.3.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Anđelko Stanić, javni bilježnik iz Dubrovnika, podnio je prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članka 15. stavka 1. i članka 24. stavka 2. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/96). Predlagatelj smatra da su navedene odredbe Zakona o porezu na promet nekr ...

21
U-III/1093/1997; 28.1.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenom i pravodobnom ustavnom tužbom podnositelj je pokrenuo ustavnosudski postupak u svezi s rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-3255/1996-2 od 16. travnja 1997. godine. Tijekom natječajnog postupka koji je predhodio donošenju osporavanog rješenja, Ministarstvo pravosuđa Rep ...

22
U-I/914/1996; 27.10.1997 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odredbom članka 16. stavak 1. u izreci navedenog Zakona dopunjena je odredba članka 55. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 3/94) na način da su odredbi prema kojoj sudac obnaša sudačku dužnost u sudu u koji je imenovan, dodane riječi: "do stjecanja prava na punu starosnu mirovinu." ...

23
U-I/218/1997; 2.4.1997 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Krešimir Panjaković podnio je, temeljem članka 15. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe citirane u izreci rješenja, navodeći da je isti protivan članku 27. i članku 54. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske. ...

24
U-II/680/1995; 22.11.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Anđelko Stanić, javni bilježnik u Dubrovniku, podnio je Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci navedenog Pravilnika te prijedlog za donošenje odluke o suspenziji navedenog Pravilni ...

25
U-II/696/1995; 22.11.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Anđelko Stanić, javni bilježnik u Dubrovniku, podnio je Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci navedenog Pravilnika te prijedlog za donošenje odluke o suspenziji navedenog Pravilni ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a