Poredano po:

Broj dokumenata: 18175

1
SuT-A/16/2024; 25.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, klasa: 012-02/24-03/01, urbroj: 71-10-01/1-24-1 od 15. ožujka 2024. („Narodne novine“ broj 32/24.), izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održani su 9. lipnja 2024.

2
U-VIIA/2686/2024; 20.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Politička stranka ODLUČNOST I PRAVEDNOST - OIP, zastupana po predsjednici Karolini Vidović Krišto (u daljnjem tekstu: žaliteljica), podnijela je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: UP/I-012-05/24-05/3, urbroj: 507-03/02-24-2 od 1...

3
U-I/702/2018; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zaštiti životinja donio je deveti (IX) saziv Hrvatskog sabora, na 5. sjednici održanoj 4. listopada 2017. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 10. listopada 2017., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 102 od 18. listopada 2017., a ....

4
U-II/2216/2020; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: ministar nadležan za rad) donio je 20. ožujka 2020. na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/ ....

5
U-I/2292/2020 ; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013., a objavljen je u "Narodnim novina ....

Broj odluke: U-I/2292/2020

6
U-II/3530/2023; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19.; u daljnjem tekstu: ZoVU:66/19) na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela je Uredbu o metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga koja je o ....

7
U-II/3548/2023; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19.; u daljnjem tekstu: ZoVU:66/19) na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela je Uredbu o uslužnim područjima koja je objavlje ....

8
U-II/3628/2023; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vir klasa: 024-02/23-01/5, urbroj: 2198-12-06-23-02 od 27. ožujka 2023. (u daljnjem tekstu: Statutarna odluka) donijelo je Općinsko vijeće Općine Vir na svojoj 11. sjednici održanoj 27. ožujka 2023. Stat ......

9
U-I/5715/2023; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 19. listopada 2018. Objavljen je u ''Narodnim novinama'' broj 96 od 31. listopada 2018., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave, odnosno 8. studenoga 2018. Hrvatski sa ......

10
U-I/1075/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga "U ime obitelji" (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je 14. veljače 2024. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 9.a Zakona o državnim maticama ("Narodne novine" broj 96/93., 76/13., 98/19. i 133/ ....

11
U-II/1076/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu ("Narodne novine" broj 132/14.; u ....

12
U-II/1588/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke 3.7. Općih pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2023./2024. kla...

13
U-II/1589/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Liste pozvanih učenika na Državno natjecanje iz Povijesti u školskoj godini 2023./2024., II. kategorija 8. razred od 28. ožujka 2024. (u daljnj...

14
U-II/1590/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Liste pozvanih učenika na Državno natjecanje iz Povijesti u školskoj godini 2023./2024., I. kategorija 7. razred od 28. ožujka 2024. (u daljnje...

15
U-II/1591/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (u daljnjem tekstu: osporena Uredba) donijela je 22. veljače 2024. Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 47. Zakona o državnim službenicima ("Narodne n ....

16
U-VII/2491/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861, koju zastupa predsjednik Dobroslav Paraga iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 29. svibnja 2024. Ustavnom sudu zahtjev "ZA NADZOR NAD USTAVNOŠĆU I ZAKONITOŠĆU PARLAMENTARNIH IZBORA ZA HRVATSKI SABOR ODRŽANIH 1 ....

17
U-I/732/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sportu donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 141 od 6. prosinca 2022. te je stupio na snagu 1. siječnja 2023. 2. Osam hrvatskih nogometnih klubova SuperSport Hrvatske nogometne lige, i ......

18
U-I/82/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o vodnim uslugama donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na 12. sjednici održanoj 28. lipnja 2019. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 5. srpnja 2019. Objavljen je u "Narodnim no ....

19
U-II/926/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Jasmina Zagorec iz Margečana, koju zastupa Maja Tkalčec, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Petrić i partneri d.o...

20
SuT-A/9/2024; 4.6.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Na temelju Odluke predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor Republike Hrvatske, klasa: 012-02/24-01/01, urbroj: 71-10-01/1-24-1 od 15. ožujka 2024. ("Narodne novine" broj 32/24.) izbori za zastupnike u 11. saziv Hrvatskog sabora održani su 16., 17. i 21. tr...

21
U-III/1941/2024; 21.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe Ustavnom sudu podnijeli su: - Milan Rajšić iz Darde (u daljnjem tekstu: prvopodnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Željka Radoš Radičević, odvjetnica u Osijeku (U-III-1941/2024) i - Radoslav Košević iz Dard ...

22
U-III/2177/2024; 21.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Marijan Rogić iz Vrane, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Branimir Zorica, odvjetnik u Zadru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja ......

23
U-III/544/2020; 15.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. D. K. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po V. M. i S. M., odvjetnicima u Z., podnio je 11. veljače 2020. dopuštenu i pravodobnu prvu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 7/2019-20 od 9. prosinca 2019. (u daljnje ....

24
U-IIIA/4899/2023; 15.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dubravka Očić iz Zagreba te Ljerka Očić i Jelena Očić iz Zagreba, zastupane po Dubravki Očić, odvjetnici u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositeljice), podnijele su 8. studenoga 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike ....

25
U-IIIA/5261/2023; 15.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Šperanda iz Pazina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Tomislav Bilobrk, odvjetnik u Umagu, podnio je 22. studenoga 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/ ....

26
U-III/4520/2023; 15.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mario Katičić, vlasnik obrta Autoprijevoz Katičić iz Nove Gradiške (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Vladimir Ante Batarelo, Ivan Dvojković i Laurenz Wolfgang Vuchetich, odvjetnici iz Odvjetničko društva Batarelo Dvojković Vuchetich, sa sjedištem ....

27
U-III/1525/2024; 15.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Jadranka Anzulović iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Kotlar, Vidov & partneri sa sjedištem u Zadru. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hr ......

28
U-III/3118/2021; 15.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Slavoljub Stojanović iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Biserka Radolović, odvjetnica u Puli u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-480/16-2 od 17. veljače 2021. (u daljnjem tekstu: osporena pres ....

29
U-III/3088/2020; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti kojim je odlučeno o zakonitosti konačnog upravnog akta donesenog u postupku utvrđivanja poreza na promet nekretnina, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne ....

30
U-III/3292/2020; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Emanuel Bedek iz Sv. Ivana Zeline (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 1. veljače 2017. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž-7749/15-2 od 6. prosinca 2016. (u daljnjem tekstu: drugostup ....

31
U-IIIA/1062/2022; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Branimir Hila iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 21. veljače 2022. ustavnu tužbu smatrajući da mu je trajanjem parničnog postupka koji se vodio pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod b ....

32
U-IIIA/6380/2022; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Lutvija Graca i Mirjana Graca iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, podnio je ustavnu tužbu smatrajući da im je zbog dugotrajnosti kaznenog postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Rijeci (u daljnjem te ....

33
U-III/4681/2020; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Munib Tabaković iz Domžale, Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Zvonimir Perša, odvjetnik u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6375/15-2 od 22. rujna 2015. (u daljnjem tekstu: drug ....

34
U-III/6257/2021; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mateito Zuanić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivan Čizmić, odvjetnik u Splitu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-773/21-2 od 4. lipnja 2021. kojom ....

35
U-III/7380/2021; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojim je u upravnom sporu odbačena njezina tužba kao nedopuštena, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76 ....

36
U-III/1027/2022; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Markotić iz Makarske (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vinko Adžić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Vinko Adžić i Ivan Adžić sa sjedištem u Zagrebu, podnio je dvije ustavne tužbe u povodu sudskih odlu ....

37
U-III/6320/2022; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Hrvatski telekom d. d., Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Boris Anišić, odvjetnik u Zagrebu, podnijelo je 28. listopada 2022. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Ppž-12702/2021 o ....

38
U-IIIA/1987/2021; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnijeli su Silvano Radobuljac iz Pule (brojevi U-IIIA-1987/2021 i U-III-2423/2021; u daljnjem tekstu: podnositelj) i Lidija Horvat iz Zagreba (broj: U-III-893/2023; u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u ....

39
U-IIIA/5875/2022; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Josip Giljanović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 11. listopada 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu ....

40
U-IIIA/5789/2023; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Starešina iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 28. prosinca 2023. Ustavnom sudu ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sud) pod brojem P-3 ....

41
U-IIIA/132/2024; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Mihoković iz Lećevica (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 5. siječnja 2024. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Splitu (u daljnjem tekstu: Sud) pod brojem P-1195/2019 povrijeđeno ustavn ....

42
U-IIIA/1461/2024; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 25. ožujka 2024. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem ....

43
U-IIIB/1852/2024; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marijan Katalinić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 20. travnja 2024. ustavnu tužbu na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnje ....

44
U-III/1709/2023; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Zlatko Knezović, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Knezović & Partneri j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, podnijela je u predmetu broj: U-III-5891/2022 ustavnu tužbu u povodu pr ....

45
U-III/159/2024; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Bujama - Buie, broj: Pp-472/2023-8 od 6. prosinca 2023. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktima povrijeđene odredbe iz članaka 14. stavka 2., 29. i 31. stavka 1. Ustava Republike Hrva ....

46
U-IIIBi/444/2023; 9.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Darko Jandrić iz Zagreba, sada u Zatvoru u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: podnositelj) u kojem izdržava mjeru istražnog zatvora, podnio je 23. siječnja 2023. tijekom njegovog boravka u Zatvoru u Karlovcu, gdje je izdržavao mjeru istražnog zatvora, podnesak nazva ....

47
U-III/4954/2023; 8.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlasta Broz iz Šumećana, Jadranka Očić iz Bunjana, Goran Suhina iz Bunjana i Dejan Očić iz Bunjana (u daljnjem tekstu: podnositelji) koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dragan Jurjević, odvjetnik u Zadru, podnijeli su 8. studenoga 2023. ustavnu tužbu sma ....

48
U-III/1476/2024; 8.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivica Belačić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Zoran Novaković, odvjetnik u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 477/2021-3 od 17. listopada 2023. i rješenja Županijskog suda u Si ....

49
U-III/1112/2021; 8.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Nada Gospočić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Tomislav Mikić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj ......

50
U-IIIA/280/2024; 8.5.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marko Mačinković iz Modlinga (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Marko Markić, odvjetnik u Zagrebu podnio je 17. siječnja 2024. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/0 ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a