Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
2 UsI-1281/14-10; 2.3.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave (…), Policijske postaje (…), broj: 511-08-27/4-UP/I-9/64/2013. od 20. veljače 2014., tužiteljici, državljanki Ruske Federacije, izdana je dozvola za boravak i rad za radno mjesto direktor - član uprave kod poslodavca (…) za...

Broj odluke: 2 UsI-1281/14-10

2
4 UsI-491/13-9; 14.11.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: 140-03/12-03/03269246366, URBROJ: 341-99-06/2-12-004948 od 17. siječnja 2013. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u P., broj 20184 od 27. veljače 2012. kojim prvostupanjskim...

Broj odluke: 4 UsI-491/13-9

3
4 UsI-524/13-11; 14.11.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-102-02/12-01/821, URBROJ: 524-03-02-01/8-13-2 od 11. veljače 2013. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured P., KLASA: UP/I-102-05/03-01/2012, URBROJ: 2168-27-09/19-12-06 od 13. studenog 2012. kojim...

Broj odluke: 4 UsI-524/13-11

4
2 UsI-1637/12-14; 24.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-09-23-UP/I-5299/2012. od 8. studenog 2012., određeno je protjerivanje tužitelja iz Republike Hrvatske (t. 1. izreke rješenja), te je tužitelju određena zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca (t. 2.). Svoju odluku tuženik je utemeljio, u...

Broj odluke: 2 UsI-1637/12-14

5
2 UsI-623/12-21; 3.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave i., Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-08-18/3-UP/I-5/871-2011. od 9. siječnja 2012. odbijen je zahtjev tužiteljice za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak u Republici Hrvatskoj iz humanitarn...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a