Poredano po:

Broj dokumenata: 354

1
UsI-2086/20-8; 10.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Kobilšek Ponjan, u upravnom sporu tužiteljice I. B., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o., Z., radi rješavanj...

2
UsI-4048/19-9; 29.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja R. G. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe I. I. d.d., Z., radi rješavanj...

3
UsI-4127/19-14; 9.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja H. d.d., Zagreb, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja ...

4
UsI-287/19-2; 2.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Leandri Mojtić te Ljiljani Lijić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. I. P. d.o.o. Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. N. M. odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. & K. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. Mi...

5
UsI-2437/19-8; 16.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Ljerke Perica, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora iz...

6
UsI-2129/19-11; 10.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja J. T. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora,...

7
UsI-1001/17-8; 28.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužitelja M. R. iz V. T., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. t. d.d., Z., radi rješavanja sp...

8
UsI-1018/17-6; 24.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operat...

9
UsI-1802/16-16; 24.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Zagreb, kojeg zastupa opunomoćenik B. A., odvjetnik iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. D....

10
UsI-3947/18-9; 20.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.d., Z., G. 18, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe D. B., iz Z., V. 1, radi rješava...

11
UsI-1717/18-30; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice M. B. iz Z., L. 26, zastupane po ocu V. R. iz Z., L. 26, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zaint...

12
UsI-353/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

13
UsI-378/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

14
UsI-388/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

15
UsI-393/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

16
UsI-403/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

17
UsI-408/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

18
UsI-413/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

19
UsI-1129/2019-10; 25.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Petre Horvat, u upravnom sporu tužiteljice D. B. iz R., zastupane po opunomoćenici S. Ž. iz M., kćerka tužiteljice, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., kojeg zastupaju služ...

20
UsI-1815/16-11; 21.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu tog suda Bojanu Bugarinu i uz sudjelovanje Ivane Petrović kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja: Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupan po opunomoćeniku Borisu Anišiću, odvjetniku iz Zagreba, Ilica 191 B, protiv tuženika: Hrvatska ...

21
UsI-1630/2018-20; 20.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničara Vanje Vidakovića, u upravnom sporu tužitelja Branimira Kojića iz Malog Lošinja, Lošinjskih brodograditelja 23, zastupanog po opunomoćenici Maši Milardović Jakovljević, odvjetnici u Malom Lošinju, Lošinjskih brodo...

22
UsI-2949/17-10; 19.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/773, urbroj: 376-05-17-12 od 29. rujna 2017., obustavljen je postupak rješavanja spora između tužitelja i operatora javnih komunikacija usluga V. d.o.o.

Broj odluke: UsI-2949/17-10

23
UsI-3486/16-8; 10.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem navedenim u točki I. izreke ove presude utvrđeno je da je tužitelj neosnovano odbio prijenos brojeva 38560505000, 38564530101 i 38564550559 (točka I.); tužitelju je naloženo da u roku osam dana od primitka rješenja isplati zainteresiranoj osobi naknadu zbog kašnjenja u prije...

Broj odluke: UsI-3486/16-8

24
UsI 656/2019-9; 19.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/16-1/260, URBROJ: 513-07-08-18-29 od 26. studenoga 2018., tužitelju je naložena uplata obveze poreza na dobit, poreza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa za 2014. kako je to navedeno u točk...

25
UsIrs 32/19-14; 18.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika P1 , Zagreb, KLASA:UP/I-112-02/19-01/09, URBROJ: 517-10-19-1 od 7. veljače 2019. O6 , diplomirana ekonomistica, imenuje se ravnateljicom P3 ", A6 , na ...

26
UsI 158/2019-11; 12.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/15-01/423, URBROJ: 513-07-28-01/15-12 od 17. prosinca 2015. tužitelju su ut...

27
UsI 488/2019-9; 26.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/16-01/153, URBROJ: 513-04-19-2 od 7. veljače 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor, Odjela za nadzor por...

28
UsI-1810/18-9; 18.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja I. F. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nak...

29
3 UsI-41/19-9; 20.5.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/18-01/1208, urbroj: 376-05-19-4 od 7. siječnja 2019., odbijen je zahtjev za rješavanje spora korisnika J. M., ovdje tužitelja, s operatorom javnih komunikacijskih usluga O. - O. T. d.d., Z., ovdje zainte...

Broj odluke: 3 UsI-41/19-9

30
UsI 3576/2017-9; 6.5.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika klasa: UP/II-410-10/17-01/01, ur. broj: 513-04/17-3 od 13. listopada 2017. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv Poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Sjeverna Hrvatska, Ispostava, Koprivnica, klasa: UP/I-410-23/16-21/15, ur....

31
UsI-1432/17-8; 17.4.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika klasa: UP/I-344-08/16-01/1362, urbroj: 376-05-17-14 od 5. travnja 2017., usvojen je zahtjev za rješavanje spora zainteresirane osobe vezano uz povrede odredaba pretplatničkog ugovora i naplate Internet prometa na računu za lipanj 2016. od strane tužitelja, naloženo ...

Broj odluke: UsI-1432/17-8

32
UsI 1183/2018-7; 9.4.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/14-01/3456, URBROJ: 513-04/18-2 od 28. veljače 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, ...

33
UsI 1323/2018-9; 9.4.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zagreb za nekretnine, KLASA: UP/I-410-20/2012-001/15699, URBROJ: 513-007-01-60/2014-0004 od 28. veljače 2014., kojim je tužitelju na osnovic...

34
UsI 90/2019-6; 8.4.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/16-01/159, URBROJ: 513- 04/18-3 od 31. listopada 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor, Odjela za nadzo ...

35
UsI 716/2018-9; 26.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-02/17-01/391, URBROJ: 513-04-18-2 od 11. siječnja 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, ...

36
UsI 2363/2016-13; 20.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Službe za nadzor, KLASA: UP/I-471-02/09-01/256, URBROJ: 513-07-24-01-16-48 od 29. siječnja 2016. odbija se prijedlog za obnovu postupka tužitelja, kao poreznog obveznika, podnesen 03.08.2015., a kojim se tra...

37
UsI 1040/2017-7; 20.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-215-01/16-01/30, URBROJ: 513-04/17-3 od 31. siječnja 2017., odbijena ja žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Središnja Hrvatska, KLASA: UP/I-215-02/16-01/03, URBROJ: 513-07-25-01-16-02 od 8. lipnja 2016., ...

38
UsI 1473/2018-6; 13.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/17-01/67, URBROJ: 513-04/18-2 od 28. rujna 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnoga ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor KLASA: UP/I-471-02/16...

39
UsI 450/2018-10; 28.2.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/12-01/259, URBROJ: 513-07-28-01/15-22 od 3. ožujka 2016. kojim je tužitelj utvrđen manje obr...

40
5 UsI-353/18-12; 11.2.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje HAKOM) klasa: UP/I-344-08/18-01/239, urbroj: 376-05-18-1 od 26.lipnja 2018. u rješavanju spora između korisnika Ivice Karninčića (u osporenom rješenju omaškom navedeno Karinčića), ovdje tužitelja, i operatora jav...

Broj odluke: 5 UsI-353/18-12

41
5 UsI-189/18-15; 11.2.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje HAKOM) Klasa: UP/I-344-08/17-01/1445, Urbroj: 376-05-18-9 od 1. ožujka 2018., u rješavanju spora između korisnika Branka Gaćeše, ovdje tužitelja, i operatora javnih komunikacijskih usluga VIPneta d.o.o. Zagreb, s...

Broj odluke: 5 UsI-189/18-15

42
UsI 2894/2017-7; 18.1.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 10. listopada 2017. godine protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/14-01/1813, URBROJ: 513-04/17-2 od 21. kolovoza 2017. godine, kojim je odbijena žalba tužitelja p...

43
UsI-4143/15-14; 10.1.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/841, urbroj: 376-05/AB-15-3 (IM) od 27. listopada 2015. odbija se kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora korisnika Miroslava Štanfela iz Zagreba, Vinička 2, u vezi prigovora na trajno isključenje pretplatni...

Broj odluke: UsI-4143/15-14

44
10 UsI-1393/18-5; 28.12.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužiteljice za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužiteljice), a koji zahtjev je podnesen vezano za telefonske račune.

Broj odluke: 10 UsI-1393/18-5

45
UsI 998/2018-12; 18.12.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Primorje, Lika, Ispostave Otočac, KLASA: UP/I-410-20/2014-001/00427, URBROJ: 513-007-28-05-2016-0004 od 9. svibnja 2016., tužitelju je utvrđena obveza plaćanja poreza na promet nekretnina po stopi od 5% u iznosu...

46
UsI-378/18-20; 29.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj Milan Pokos iz Varaždinskih Toplica podnio je kod Upravnog suda u Zagrebu tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja odluke tuženika klasa: UP/I-344-08/17-01/281, urbroj: 376-05-17-4 od 12. srpnja 2017. godine, te je navedeni spis zaprimljen k...

Broj odluke: UsI-378/18-20

47
10 UsI-624/18-13; 15.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužitelja za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužitelja), vezano uz pružanje usluga i naplatu ugovorenih mjesečnih naknada po zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa od 2. ožujka 2017.

Broj odluke: 10 UsI-624/18-13

48
5 UsI-423/18-11; 9.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1436, urbroj: 376-05-18-4 od 28. veljače 2018.., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Emilija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene deakt...

Broj odluke: 5 UsI-423/18-11

49
5 UsI-446/18-15; 9.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1436, urbroj: 376-05-18-4 od 28. veljače 2018.., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Tonija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene d...

Broj odluke: 5 UsI-446/18-15

50
5 UsI-425/18-15; 9.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1393, urbroj: 376-05-18-5 od 28. veljače 2018., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Tonija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene deaktiv...

Broj odluke: 5 UsI-425/18-15

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a