Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
UsI 471/2018-6; 29.10.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem KLASA: UP/II-410-20/14-01/1590, URBROJ: 513-04/17-2 od 4. srpnja 2017. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv poreznoga rješenja M. f. R. za nekretnine KLASA: UP/I-410-20/2011-001/12035, ...

2
UsI 138/2015-24; 9.11.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, KLASA: UP/I-471-02/12-01/015, URBROJ: 513-07-01-12-12 od 30. svibnja 2012. tužitelju je, kao poreznom obvezniku, utvrđena obveza poreza i drugih javnih davanja za razdoblje oporezivanja od 1. siječn...

3
7 UsI-1572/12-13; 20.10.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R., Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalne poslove KLASA: UP/I-363-03/12-01/368, URBROJ: 2169-01-02-03/3-12-1 od 26. lipnja 2012. godine obvezniku (…), ovdje tužitelju, određene je komunalna naknada za stambeni i garažni prostor u (…), u ukupnom iznosu od 73,85 kn m...

Broj odluke: 7 UsI-1572/12-13

4
7 UsI-1436/12-18; 5.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko pravne i zajedničke poslove, Ispostave P., KLASA: UP/I-943-01/97-01/60, URBROJ: 2163-06-10-07-11-10 od 11. svibnja 2011. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za naknadu odnosno p...

Broj odluke: 7 UsI-1436/12-18

5
1 UsI-661/12-19; 15.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, KLASA: UP/I-350-05/11-06/51, URBROJ: 2170/01-13-01-11-6/CL od 12. prosinca 2011., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ...

Broj odluke: 1 UsI-661/12-19

6
5 UsI-80/13-8; 30.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/10-01/2230, URBROJ: 513-04/12-2 od 08. lipnja 2012. godine odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne u...

Broj odluke: 5 UsI-80/13-8

7
1 UsI-254/13-12; 24.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Upravnog odjela za komunalni sustav Grada (...), KLASA: UP/I-363-03/12-01/11253, URBROJ: 2105/05-06/11-12-1 od 11. listopada 2012., donesenim po službenoj dužnosti, utvrđena je, ovdje zainteresiranoj osobi (...) d.o.o., obveza plaćanja komunalne naknade za građevinsko ...

Broj odluke: 1 UsI-254/13-12

8
7 UsI-1296/12-21; 24.3.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar P. KLASA: UP/I-932-07/11-02/69 URBROJ: 541-24-2-02/05-11-7 od 21. travnja 2011. godine, po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva u P., prema geodetskom elaboratu evidentiranja pomorskog dobra, ispravljanja podatka katastarsko...

Broj odluke: 7 UsI-1296/12-21

9
7 UsI-1109/12-22; 7.3.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave C., KLASA: UP/I-350-07/11-02/11, URBROJ: 2170/1-03-04/4-12-2 od 30. ožujka 2012. godine odbijen zahtjev Primorskih hotela d.o.o. Zagreb, ovdje tužitelja, za utvrđenje građevnih čestica za 23 apartmanske zgr...

Broj odluke: 7 UsI-1109/12-22

10
7 UsI-881/12-23; 6.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom L.-s. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša i prirode te komunalnu gospodarstvo, KLASA: UP/I-350-05/10-01/43, URBROJ: 2125/1-08/4-11-08 od 21. prosinca 2011. godine investitorima I. P. i N. M., ovdje zainteresiranim osobama, određeni su lokacijski uvj...

Broj odluke: 7 UsI-881/12-23

11
8 UsI-1454/12-11; 22.7.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-20/11-01/2994, URBROJ: 513-04/12-2 od 4. lipnja 2012., koje je ispravljeno rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-20/11-01/2994, URBROJ: 513-04/13-09 od 19. veljače 2013., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Minista...

Broj odluke: 8 UsI-1454/12-11

12
5 UsI-48/12-18; 12.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Financijske policije, Postaje R. KLASA: UP/I-470-05/08-01/10, URBROJ: 513-19-04-01/09-22 od 30. rujna 2009. godine u točci I, podtočkama 1. , 2. i 3. tuženiku je utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost te mu je naloženo da u roku osa...

Broj odluke: 5 UsI-48/12-18

13
2 UsI-590/12-7 ; 18.6.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: 943-01/11-02/1084, URBROJ: 360-7021/01-2012-5 od 1. veljače 2012., odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje dopunskog uvjerenja u odnosu na nekretninu označenu kao k.č. 992, k.o. M., za koju je u zahtjevu navedeno da na njoj pravni prednik tužitelja G. Z., ima upisan...

Broj odluke: 2 UsI-590/12-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a