Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
10 UsI-319/18-20; 21.9.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-02/55, urbroj: 376-04-18-7 od 12. veljače 2018., odbijen je zahtjev tužitelja za rješavanjem spora korisnika poštanskih usluga Tomislava Luketića s davateljem poštanskih usluga HP - Hrvatskom poštom d. d., Zagreb, u v...

Broj odluke: 10 UsI-319/18-20

2
UsI-1192/15-21; 5.6.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika UP/I-344-07/13-01/78, urbroj: 376-04-15-20 od 27. svibnja 2015., utvrđeno je da su trgovačka društva Hrvatski Telekom d.d. i Tele2 d.o.o., u postupku prijenosa brojeva 095524-0246 i 095537-2609 korisnika Davora Šarića iz mreže trgovačkog društva Tele2 d.o.o. u mrežu trgovačko...

Broj odluke: UsI-1192/15-21

3
2 UsI-1193/14-7; 10.2.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u G., KLASA: UP/I-141-02/14-02/03197607245, URBROJ: 341-06-05/3-14-002652 od 13. svibnja 2014., u postupku pokrenutom na zahtjev tužiteljice, tužiteljici je, počevši od 1. siječnja 2014., određena mirovina u sv...

Broj odluke: 2 UsI-1193/14-7

4
2 UsI-908/12-39; 2.12.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci, KLASA: 141-02/12-01/OB: 03344629423, URBROJ: 341-14-05/3-12/2637 od 14. ožujka 2012., u postupku pokrenutom u povodu prijedloga doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, tužiteljici nije priznato prav...

5
2 UsI-962/13-10; 17.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-01-157-36090/1-2013 od 14. svibnja 2013., odbijen je prigovor tužitelja podnesen čelniku tuženika zbog drugog oblika postupanja javnopravnog tijela (čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“, broj 47/09, u nastavku teksta: ZUP). Predmetno postupan...

Broj odluke: 2 UsI-962/13-10

6
7 UsI-1296/12-21; 24.3.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar P. KLASA: UP/I-932-07/11-02/69 URBROJ: 541-24-2-02/05-11-7 od 21. travnja 2011. godine, po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva u P., prema geodetskom elaboratu evidentiranja pomorskog dobra, ispravljanja podatka katastarsko...

Broj odluke: 7 UsI-1296/12-21

7
2 UsI-1718/12-17; 29.1.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučke kapetanije R., KLASA: UP/I-342-35/12-01/1839, URBROJ: 530-03-02-12-2 od 29. svibnja 2012., odbijen je zahtjev tužitelja za obnovu svjedodžbe o osposobl...

Broj odluke: 2 UsI-1718/12-17

8
7 UsI-923/12-14; 26.11.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave M. L. KLASA: UP/I-942-05/02-01/31, URBROJ: 2170-11-01-10-14/MO od 24. studenog 2010. godine odbijen je zahtjev A. S., ovdje tužiteljice, za povrat nekretnina k.č.br. 302 k.o. M. L., zbog toga što tuži...

Broj odluke: 7 UsI-923/12-14

9
7 UsI-758/12-14; 20.8.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Zaključkom Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Pododsjeka za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/09-01/5-MS, URBROJ: 2170-10-01-09-2 od 2. listopada 2009. godine odbačen je zahtjev J. G., S. A.B. i Z. P., ovdje tužiteljica, za poni...

Broj odluke: 7 UsI-758/12-14

10
2 UsI-1472/12-16; 18.2.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem 2 UsI-1472/12-2 od 26. studenog 2012. spojeni su ovosudni postupci posl. br. 2 UsI-1472/12, 3 UsI-1473/12 i 3 UsI-1509/12, te je određeno da se jedinstveni postupak nastavlja voditi pod posl. brojem 2 UsI-1472/12.

Broj odluke: 2 UsI-1472/12-16

11
2 UsI-1838/12-4; 30.1.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Ovaj Sud zaprimio je 21. prosinca 2012. podnesak tužitelja naslovljen kao zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina. Navedeni zahtjev bio je institut prijašnjeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 53/91, 9/92 i 77/92), koji od 1. siječnja 2012. ni...

12
2 UsI-149/12-23; 19.11.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim poreznim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave C., KLASA: UP/I-410-20/2008-001/02242, URBROJ: 513-007-08-01/2009-0004 od 19. veljače 2009., tužiteljici je utvrđena obveza plaćanja poreza na promet nekretnina, po osnovi i u iznosu pobliže...

Broj odluke: 2 UsI-149/12-23

13
2 UsI-1082/12-8; 19.11.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-01-203-UP/I-1/438/3-12. od 3. svibnja 2012. odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Bosne i Hercegovine i stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, za primitak u hrvatsko državljanstvo. Tuženik je svoju odluku utemeljio na utvrđenju da tužitelj ne udovo...

Broj odluke: 2 UsI-1082/12-8

14
1 UsI-1381/12-10; 5.11.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-204-UP/I-4279/3-2012 od 27. kolovoza 2012. odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Bosne i Hercegovine, za azil u Republici Hrvatskoj kao očito neutemeljen. Također je utvrđeno da tužitelj ne ispunjava niti uvjete iz...

Broj odluke: 1 UsI-1381/12-10

15
2 UsI-776/12-14; 19.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-944-07/03-02/3, URBROJ: 2170-10-01-10-30 od 27. listopada 2010., donesenim u ponovnom postupku, utvrđeno je da je pravomoćnim rješenjem Komisije za uzimanje i davanje n...

Broj odluke: 2 UsI-776/12-14

16
2 UsI-356/12-23; 12.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave p.-g., Policijske postaje Č., broj: 511-09-28-13-UP/I-177/2011.DS od 8. rujna 2011., tužitelju se oduzima puška s kombiniranim cijevima marke K., kalibra 16/7x65 mm R, bez tvorničkog broja, bez prava na naknadu, zbog t...

Broj odluke: 2 UsI-356/12-23

17
3 UsI-99/12-16; 3.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za žalbe i upravni nadzor KLASA: UP/II-363-03/11-03/105, URBROJ: 531-04-1-2-11-2 od 1. prosinca 2011. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja P-g. županije, Grada R., Odjela grads...

Broj odluke: 3 UsI-99/12-16

18
2 UsI-11/12-20; 17.7.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-942-05/09-01/32 DC/SM, URBROJ: 2170-04-03-09-2 od 28. rujna 2009., odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k. č. 540 – dio kuće br. 1 u Ul...

Broj odluke: 2 UsI-11/12-20

19
3 UsI-45/12-17 ; 12.4.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika Državnog inspektorata, Područne jedinice R.KLASA: UP/I-336-01/11-01/03, URBROJ: 556-12-11-06 od 21. prosinca 2011. odbijen je prigovor tužiteljice kojeg je ista podnijela 15. prosinca 2011. protiv Obavijesti tuženika KLASA: 336-02/11-01/784, URBROJ: 556-12-11-02 od 28. studenoga 2...

Broj odluke: 3 UsI-45/12-17

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a