Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Zagrebačka banka d.d. protiv Hrvatske; 12.12.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 39544/05) protiv Republike Hrvatske što ga je 13. listopada 2005. godine Zagrebačka banka d.d. (“Banka podnositeljica zahtjeva”), dioničko društvo osnovano u skladu sa hrvatskim zakonom, podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za ...

Broj odluke: 39544/05

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a