Poredano po:

Broj dokumenata: 54684

1
Yordanov and Others v. Bulgaria; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF JELČIĆ STEPINAC v. CROATIA; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF YORDANOV AND OTHERS v. BULGARIA; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF BULIĆ v. CROATIA; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF KOLOMPAR v. SERBIA; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF MAFALANI v. CROATIA; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF SEDRAKYAN v. ARMENIA; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye [GC]; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF YÜKSEL YALÇINKAYA v. TÜRKİYE; 26.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF MAMMADOV AND OTHERS v. AZERBAIJAN; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF MUREŞANU AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
CASE OF MOLDOVAN AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
CASE OF ALIYEV AND BABAYEv. AZERBAIJAN; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF GANBAROVA AND OTHERS v. AZERBAIJAN; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO DECHTICE v. SLOVAKIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF LEZNYUK v. UKRAINE; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF MUNTEANU AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
19
CASE OF SARKOCY v. SLOVAKIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF BODORIN AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF SARKOCY v. SLOVAKIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF MAMMADOV AND OTHERS v. AZERBAIJAN; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
Valiullina and Others v. Latvia; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF M.N. v. HUNGARY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF RUBANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF KURMAYEV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF M.N. v. HUNGARY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF VALIULLINA AND OTHERS v. LATVIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF AINIS AND OTHERS v. ITALY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF GOLOVACHEV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF KOZAYEV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
CASE OF DIAKITÈ v. ITALY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
33
CASE OF ISLAMOV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
CASE OF ABAKUMETS AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
35
CASE OF A.A. v. HUNGARY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
36
Baret and Caballero v. France; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
CASE OF KUSHNIKOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
38
CASE OF VALIULLINA AND OTHERS v. LATVIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
39
CASE OF VASSALLO v. MALTA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
CASE OF ZAMMIT AND BUSUTTIL v. MALTA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
41
CASE OF D.R. v. NORWAY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
CASE OF EIGIRDAS AND VĮ "DEMOKRATIJOS PLĖTROS FONDAS" v. LITHUANIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF ROMANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
CASE OF KABAR v. TURKEY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
CASE OF K.F. AND OTHERS v. NORWAY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
Lapunov v. Russia; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
47
CASE OF S.S. AND J.H. v. NORWAY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
48
CASE OF LAPUNOV v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
49
CASE OF KABAR v. TURKEY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
50
CASE OF ROMANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a