Poredano po:

Broj dokumenata: 400409

1
CASE OF G.M. AND OTHERS v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF BAŠKYS v. LITHUANIA; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
D.B. and Others v. Switzerland; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF YEŞIL v. TÜRKIYE; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
Kž 1099/2022-3; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi, broj: K-124/2020-8. od 15. rujna 2022., okrivljeni A. A. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađom, opisano i kažnjivo po članku 228. stavku 1. KZ/11, te je okrivljenik na temelju članka 228. stavak 1. KZ/11. osuđen n...

6
CASE OF MALAGIĆ v. CROATIA; 17.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF MAKRYLAKIS v. GREECE; 17.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF ILYIN AND OTHERS v. UKRAINE; 17.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
Gž 1164/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Prihvaća se tužiteljev zahtjev, koji glasi: 'Utvrđuje se da je tužitelj J. K. /ostali važni osobni podaci u uvodu/, isključivi vlasnik dijela nekretnine označene kao č. zem ...., upisane u zemljišnim knjigama kao "pašnjak L." u z.u. … u k.o. P., i t...

10
Gž 902/2022-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem  odbijen je zahtjev A Ć  za sudjelovanje u postupku kao umješač na strani tuženika. Naime, A Ć je podnio zahtjev za miješanje na strani tuženika R V, R R, P M, A M i I Ž. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je u odnosu na navedene tuženike tužba povučena, a...

11
Gž 3586/2020-5; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 8.285,11 kn sa zateznom kamatom u visini i s tijekom kao u tom dijelu izreke. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju nadoknadi parnični trošak u iznosu od 7.256,25 kn sa zateznom kamatom...

12
Gž 333/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom rješenjem odlučeno je doslovno: "Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 05.prosinca 2018. i ukidaju se sve provedene radnje." 2. Na temelju prijedloga ovrhovoditelja je rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z. broj … od 5. prosinca 2018. određ...

13
Gž R 973/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici bruto iznos od 9.635,15 kn s pripadajućim zateznim kamatama na svaki pojedini mjesečni iznos od 16.-tog u mjesecu do isplate, osim na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u navedenim b...

14
CASE OF ŠĆEPANOVIĆ v. BOSNIA AND HERZEGOVINA; 15.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF MARCINKEVIČIUS v. LITHUANIA; 15.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF DAHMAN BENDHIMAN v. SPAIN; 15.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF A AND OTHERS v. ICELAND; 15.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
Kž 470/2022-7; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinski sud u Pazinu, na temelju članka 351. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) odbio je neosnovan prijedlog okrivljene J....

19
Kž 1104/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kov-933/2022-16. od 27. listopada 2022., na temelju članka 351. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  ...

20
Kž 610/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu broj K-861/2019-8 od 07. ožujka 2022., okrivljeni S. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv javnog reda - nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari - djelo opisano i kažnjivo po članku 331. s...

21
Gž Ovr 443/2022-2; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi izdanim sukladno članku 41. stavku 4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20 - dalje u tekstu: OZ) otiskivanjem štambilja na prijedlogu za ovrhu, određena je predložena ovrha na temelju presude Općinskog suda u Karlovcu posl....

22
Gž Ovr 443/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odgođena je ovrha do pravomoćnosti rješenja o ovrsi. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže uvažiti žalbu i preinači...

23
Gž Ovr 622/2022-2; 14.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke odlučeno je da se poziva R. Đ. iz P., da kao nasljednik prvoovršenika I. Đ. preuzme postupak u ovoj ovršnoj stvari te da rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od dana kada mu bude ...

24
Gž 1042/2021-4; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženiku da isplati tužitelju s naslova naknade neimovinske štete iznos od 75.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama pobliže opisanim u navedenoj izreci presude kao i da tužitelju nadok...

25
Gž 2411/2022-4; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja je riješeno: "I. Utvrđuje se da je tužena M. R., Z., OIB:…, smetala tužitelja A. R., B., OIB:… u zadnjem mirnom suposjedu stana na osmom katu zgrade ukupne površine 56,07 m 2, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, s nusprostorijama, sa zajedničkim dijelovima i ure...

26
Gž 3075/2022-2; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja je riješeno: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: «1. Utvrđuje se da su tuženi R. S. i R. I. smetali tužitelje Š. J. i D. Z. u posljednjem, faktičnom i mirnom posjedu dijela nekretnine označene kao k.č. br. 80/G, kuća i dvor površine 222 m2, upisane u ...

27
CASE OF MALTYZOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF YELISTRATOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF PARAMONOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF NAGOYEV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF DERUNOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
CASE OF J.N. v. POLAND; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
33
CASE OF AKHMEDYANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
CASE OF KRUGLOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
35
CASE OF SHAPKIN AND MAKOVSKYY v. UKRAINE; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
36
CASE OF KASZUBSKI v. POLAND; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
CASE OF BOGOMOL v. UKRAINE; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
38
CASE OF SLÁDKOVÁ v. THE CZECH REPUBLIC; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
39
CASE OF AKHTYAMOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
CASE OF TSVETKOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
41
CASE OF VITKO AND OTHERS v. UKRAINE; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
CASE OF YEFIMOV AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF KHASANOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
CASE OF THE KARIBU FOUNDATION v. NORWAY; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
CASE OF PALAIA v. ITALY; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
I.M. and Others v. Italy; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
47
CASE OF YERMOLENKO AND OTHERS v. UKRAINE; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
48
CASE OF SOLOVEY AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
49
CASE OF POLISHCHUK AND OTHERS v. RUSSIA; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
50
CASE OF ALASGAROV AND OTHERS v. AZERBAIJAN; 10.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a