Poredano po:

Broj dokumenata: 409561

1
CASE OF ORAŠANIN v. CROATIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF MITICHYAN v. ARMENIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF TAMARYAN v. ARMENIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF GOLOVCHENKO v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
Telek v. Türkiye; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF SIMONA MIHAELA DOBRE v. ROMANIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF DELTUVA v. LITHUANIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF BEUS v. CROATIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF BRĂDEAN AND OTHERS v. ROMANIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF RADIKA PREVOZI DOO LJUBLJANA v. NORTH MACEDONIA; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF USLU v. TÜRKİYE; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
CASE OF KOP v. TÜRKİYE; 21.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
Kž 77/2023-4; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 98. st. 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - u daljnjem tekstu: ZKP...

14
Kž 132/2023-9; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola od 21. prosinca 2022,. broj: od 23. veljače 2023,. broj: Kov- 51/2023-7, Kov-50/2023-8, nakon podignute optužnice protiv okrivljenice D. U., zbog kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Repu...

15
CASE OF GEORGIOU v. GREECE; 14.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
Kž 125/2023-6; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Čakovcu presudom o kaznenom nalogu poslovni broj: K-50/2022-2 od 1. lipnja 2022. na temelju čl. 541. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) prihvatio je ...

17
Gž Ovr 492/2021-2; 13.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave - javnobilježničkog akata Ugovora o zasnivanju založnog prava na nekretnini javne bilježnice V. Ć., poslovni broj OV-16082/07 od 28. srpnja 2007., a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 41.358,73 eura na ime glavnice ...

18
Gž Ovr 145/2023-2; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovnačne tražbine koji glasi: "I Nalaže se protivniku osiguranja N. I. T. d.o.o., OIB: ...zatvoriti glavni ventil za dovod vode u prostoriju (tuš kupaonicu) koja se nalazi iznad gar...

19
Kž 117/2023-7; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim je rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, od 23. veljače 2023., broj Kov-61/2023 (Kov-60/2023), nakon podignute optužnice protiv okrivljenika S. Lj. i okrivljenika M. U. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190....

20
CASE OF APRILE v. ITALY; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF HORVATOVICH v. HUNGARY; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF Z.A. v. IRELAND; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF AZALIYA, TOV AND OTHERS v. UKRAINE; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF L.B. v. HUNGARY; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF DUBAS v. UKRAINE; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF PLESHKOV AND PLESHKOVA v. UKRAINE; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF CUPIAŁ v. POLAND; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF BUDAYEVA v. UKRAINE; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF ERDÉLYI v. HUNGARY; 9.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
Gž Ovr 217/2021-2; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl.br. P-1080/13 od 29. svibnja 2013. - radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 9.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HN...

31
Gž 1081/2021-3; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom u točki I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je ništetan dio odredbe čl. 2. Ugovora o kreditu od  13. lipnja 2008. sklopljenog između stranaka u dijelu u kojem je iskazana u valuti  švicarski franak (CHF) a koja glasi: "...u kunskoj protuvrijednost...

32
Gž 154/2023-2; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pn-371/2020-144  od 14. veljače 2023. odlučeno je: " Odbija se prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe poslovni broj Pn-371/20-140 od 07.02.2023. u kojem je ista pozvan na platež sudske pristojbe za pr...

33
Gž R 67/2022-2; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka do pravomoćnog okončanja postupka koji se pred Upravnim sudom u Zagrebu vodi pod brojem …. 2. Ovo rješenje pravovremenom i dopuštenom žalbom pobija tuženik zbog svih zakonom dopuštenih razloga, dakle onih iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o par...

34
Kž 440/2022-6; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Osijeku presudom poslovni broj: K-240/2021-33 od 24. kolovoza 2022. na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/-19, 130/20  i 80/22- u daljnjem tekstu: ZKP/08) oslo...

35
Kž 66/2023-6; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinski sud u Koprivnici proglasio je krivim optuženika N. J. zbog kaznenog djela protiv imovine - razbojničkom krađom opisano u čl. 231. st. 1. KZ/11., te ga temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. 2. ...

36
Kž 71/2023-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi M. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11. i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz čl. 235. st. 1. KZ/11., pa mu je za kazneno djelo iz čl. 229. st. 1. KZ/11. utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, a za kaz...

37
Kžzd 5/2023-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Sisku, na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - dalje ZKP), utvrdio je da je opt. I. B. u neubrojivom stanju počinio kazneno djelo b...

38
Kž 260/2022-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici proglasio je krivim optuženog K. H. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11., za koje ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na temelju čl. 56. KZ/1...

39
CASE OF GRIMA AND OTHERS v. MALTA; 7.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
CASE OF OSSEWAARDE v. RUSSIA; 7.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
41
CASE OF KARATAY v. TÜRKİYE; 7.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
CASE OF MAMASAKHLISI v. GEORGIA AND RUSSIA; 7.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF KOGAN AND OTHERS v. RUSSIA; 7.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
CASE OF BABIĆ v. CROATIA; 7.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
Kogan and Others v. Russia; 7.3.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
Kžzd 137/2022-5; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu, broj: Kzd-74/2021-7. od 24. veljače 2022., na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  dalje u tekstu: ...

47
Kžzd 147/2022-5; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, broj: Kzd-25/2022-7. od 21. lipnja 2022., na temelju članka 455. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  dalje u tekstu: Z...

48
Gž Ovr 83/2023-2; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem suda prvog stupnja obustavljena je ovrha u odnosu na 3. ovršenika G. Š. pod poslovnim brojem Ivmj-55/97 od 12. rujna 2013. određena na plaći tog ovršenika. 2.              Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnosi ovrhovoditelj putem svojih punomoćnika iz ...

49
Kž 103/2023-7; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu, od 30. rujna 2022., broj 2 K-97/2018-28, optuženik R. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađa iz članka 228. stavka 1. KZ/11, i na temelju tog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mj...

50
Gž 1341/2022-3; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je tužitelj T. L., OIB …, Z., dosjelošću stekao vlasništvo nekretnine k.č.br. 881/4 Vinograd Gradište površine 18 čhv upisane u zk.ul. 912 k.o. Sibinj pa je tužena dužna trpjeti da tužitelj na temelju te presude ishodi upis predmetne nekretni...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a