Poredano po:

Broj dokumenata: 420816

1
CASE OF MAMMADOV AND OTHERS v. AZERBAIJAN; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF MUREŞANU AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF MOLDOVAN AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF ALIYEV AND BABAYEv. AZERBAIJAN; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF GANBAROVA AND OTHERS v. AZERBAIJAN; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO DECHTICE v. SLOVAKIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF LEZNYUK v. UKRAINE; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF MUNTEANU AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF SARKOCY v. SLOVAKIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF BODORIN AND OTHERS v. ROMANIA; 21.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
Valiullina and Others v. Latvia; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
CASE OF M.N. v. HUNGARY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF VALIULLINA AND OTHERS v. LATVIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF RUBANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF KURMAYEV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF M.N. v. HUNGARY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
CASE OF VALIULLINA AND OTHERS v. LATVIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
19
CASE OF AINIS AND OTHERS v. ITALY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF GOLOVACHEV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF KOZAYEV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF DIAKITÈ v. ITALY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF ISLAMOV AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF ABAKUMETS AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF A.A. v. HUNGARY; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
Baret and Caballero v. France; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF KUSHNIKOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 14.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF VASSALLO v. MALTA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF ZAMMIT AND BUSUTTIL v. MALTA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF D.R. v. NORWAY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF EIGIRDAS AND VĮ "DEMOKRATIJOS PLĖTROS FONDAS" v. LITHUANIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
CASE OF ROMANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
33
CASE OF KABAR v. TURKEY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
CASE OF K.F. AND OTHERS v. NORWAY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
35
Lapunov v. Russia; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
36
CASE OF S.S. AND J.H. v. NORWAY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
CASE OF LAPUNOV v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
38
CASE OF KABAR v. TURKEY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
39
CASE OF ROMANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
CASE OF GEYLANİ AND OTHERS v. TÜRKİYE; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
41
CASE OF N.F. AND OTHERS v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
CASE OF N.F. AND OTHERS v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF LAPUNOV v. RUSSIA; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
CASE OF GEYLANİ AND OTHERS v. TÜRKİYE; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
CASE OF FELLNER AND OTHERS v. TURKEY; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
CASE OF WIEDER AND GUARNIERI v. THE UNITED KINGDOM; 12.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
47
Kž 370/2023-2; 8.9.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Osijeku na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22 - dalje u tekstu ZKP/08) produljen je istražni zatvor proti...

48
CASE OF TARASOV AND OTHERS v. RUSSIA; 7.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
49
CASE OF BAVČAR v. SLOVENIA; 7.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
50
CASE OF MELIA v. GEORGIA; 7.9.2023 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a