Poredano po:

Broj dokumenata: 343177

1
CASE OF X AND Y v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF LVIN v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF VASILYEV AND OTHERS v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF CHUDALOVY v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF KOTILAINEN AND OTHERS v. FINLAND; 17.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF GRUBNYK v. UKRAINE; 17.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF MIRGADIROV v. AZERBAIJAN AND TURKEY; 17.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF AGGERHOLM v. DENMARK; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF BİLAL AKYILDIZ v. TURKEY; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF BELOVA v. RUSSIA; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF ČIVINSKAITĖ v. LITHUANIA; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
Gž Zk 405/2020-2; 15.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor K. K. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Rijeci pod brojem Z-8796/19 od 9. travnja 2019., ujedno je određeno i brisanje zabilježbe prigovora na rješenje poslovni broj Z-11801/19. Obrazlažući pobijano rješenje ...

13
U-II/1312/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 23. ožujka 2020., na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.; u daljnjem tekstu: ZSCZ), Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u R...

Broj odluke: U-II/1312/2020

14
U-II/2027/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 19. ožujka 2020. na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.; u daljnjem tekstu: ZSCZ), Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republ...

15
U-I/2162/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015., donio je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: ZUD). Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 20. srpnja 2015., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 85 od 1. kolovoza ....

16
U-II/2379/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer), na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.; u daljnjem tekstu ZZP), u vezi s člankom 18. Za ....

17
U-II/3170/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20.) donio je 10. srpnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) ....

Broj odluke: U-II/3170/2020

18
U-I/3242/2018 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na sjednici održanoj 11. listopada 1996. Hrvatski sabor (tadašnji Zastupnički dom) donio je Zakon o najmu stanova, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 91 od 28. listopada 1996., a stupio je na snagu 5. studenoga 1996. (u daljnjem tekstu: ZoNS). Ustav ......

Broj odluke: U-I/3242/2018

19
U-I/3242/2018 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud, u povodu zahtjeva jedne petine ukupnog broja zastupnika i petero predlagatelja, pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te je ukinuo članke 28.a, 28.b, 28.c, 28.d, 28.e, 28.f, 28.g, 28.h, 28.i, 28.j, 28.k, 28.l, 28.m i 28.n Zakona o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/9...

Broj odluke: U-I/3242/2018

20
U-I/1372/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sustavu civilne zaštite donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 15. srpnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 82 od 24. srpnja 2015. i stupio je na sn ....

Broj odluke: U-I/1372/2020

21
U-I/1372/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sustavu civilne zaštite donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 15. srpnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 82 od 24. srpnja 2015. i stupio je na sn ....

Broj odluke: U-I/1372/2020

22
U-II/1373/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 19. ožujka 2020., na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.; u daljnjem tekstu: ZSCZ), Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini...

Broj odluke: U-II/1373/2020

23
U-II/1430/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Domagoj Margetić iz Zagreba, zastupan po Ozrenu Tatarcu, odvjetniku u Zagrebu, podnio je 3. travnja 2020. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na "odluku Vlade Republike Hrvatske koja je objavljena dana 19. 03. 2020." pod nazivom "Pomoć medijskoj industriji i medijskim profesionalcima u ...

24
U-I/1925/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012., donio je Zakon o lokalnim izborima koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 144 od 21. prosinca 2012., a stupio je na snagu 29. prosinca 2012. (izuzev članaka 2. stavka 3., 3. stavka 3. i 80. stavka 4. ....

25
CASE OF N.Š. v. CROATIA; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF IVASHCHENKO v. UKRAINE; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF KOCHKINA AND KOCHKIN v. UKRAINE; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF SHURIYYA ZEYNALOV v. AZERBAIJAN; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
Gž 436/2019-3; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 10.000,00 kuna, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku oddana podnošenja tužbe pa dio isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodišteuvećanjem prosječne kamatne ...

30
Gž 958/2019-4; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Djelomičnom presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja I. tuženikB. I. dužan je isplatiti tužiteljici iznos od 120.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude i naknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 3.112,50 kn. Rješenjem suda prvog stupnja od 4. srpnja 2017...

31
Gž 625/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 16.077,76 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19. rujna 2017. do isplate kao i da mu nadoknadi troškove ovog postupka u iznosu od 10.397,00 kn u roku od 15 dana. Pravodobno podnesenom žalbom navedenu presudu ...

32
Gž 400/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I. izreke proglašena je nedopuštenom pljenidba i prijenos sredstava koje je FINA naredila 3. srpnja 2018. oznake Ovr-5234/18 dok je toč. II. izreke tuženiku naloženo nadoknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 6.340,00 kn. Pravovremeno podnijetom žalbom tuženik pob...

33
CASE OF TIMAKOV AND OOO ID RUBEZH v. RUSSIA; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
CASE OF OOO REGNUM v. RUSSIA; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
35
CASE OF ZAVYALOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
36
CASE OF PERVANE v. TURKEY; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
Kž 263/2019-8; 4.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu proglasio je krivim optuženika O. M., da je počinio kazneno djelo protiv spolne slobode-spolnim odnošajem bez pristanka-djelo opisano i kažnjivo po članku 152. stavak 1. KZ/11,  te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci. Temeljem članka ...

38
CASE OF SOKOLOVSKYY AND OTHERS v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
39
CASE OF KAMIŃSKA AND OTHERS v. POLAND; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
CASE OF FACCHINETTI v. ITALY; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
41
CASE OF ZABOLOTNYY AND OTHERS v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
CASE OF ANEV AND NAJDOVSKI v. NORTH MACEDONIA; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF GRIECO v. ITALY; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
CASE OF BATKIVSKA TURBOTA FOUNDATION v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
CASE OF LEVCHUK v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
U-III/3530/2020; 2.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Vincek (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-16/2020-3 (Kir-Us-31/2020) od 20. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenj ....

47
U-III/3677/2020; 2.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Matko Kristić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ivan Smokrović, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka u Rijeci. 1. ......

48
CASE OF FARKAS v. HUNGARY; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
49
CASE OF C.A. ZRT. AND T.R. v. HUNGARY; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
50
CASE OF R.R. AND R.D. v. SLOVAKIA; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci