Poredano po:

Broj dokumenata: 343162

1
CASE OF X AND Y v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF LVIN v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF VASILYEV AND OTHERS v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF CHUDALOVY v. RUSSIA; 22.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF KOTILAINEN AND OTHERS v. FINLAND; 17.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF GRUBNYK v. UKRAINE; 17.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF MIRGADIROV v. AZERBAIJAN AND TURKEY; 17.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF AGGERHOLM v. DENMARK; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF BİLAL AKYILDIZ v. TURKEY; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF BELOVA v. RUSSIA; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF ČIVINSKAITĖ v. LITHUANIA; 15.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
Gž Zk 405/2020-2; 15.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor K. K. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Rijeci pod brojem Z-8796/19 od 9. travnja 2019., ujedno je određeno i brisanje zabilježbe prigovora na rješenje poslovni broj Z-11801/19. Obrazlažući pobijano rješenje ...

13
CASE OF N.Š. v. CROATIA; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF IVASHCHENKO v. UKRAINE; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF KOCHKINA AND KOCHKIN v. UKRAINE; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF SHURIYYA ZEYNALOV v. AZERBAIJAN; 10.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
Gž 436/2019-3; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 10.000,00 kuna, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku oddana podnošenja tužbe pa dio isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodišteuvećanjem prosječne kamatne ...

18
Gž 958/2019-4; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Djelomičnom presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja I. tuženikB. I. dužan je isplatiti tužiteljici iznos od 120.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude i naknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 3.112,50 kn. Rješenjem suda prvog stupnja od 4. srpnja 2017...

19
Gž 625/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 16.077,76 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19. rujna 2017. do isplate kao i da mu nadoknadi troškove ovog postupka u iznosu od 10.397,00 kn u roku od 15 dana. Pravodobno podnesenom žalbom navedenu presudu ...

20
Gž 400/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I. izreke proglašena je nedopuštenom pljenidba i prijenos sredstava koje je FINA naredila 3. srpnja 2018. oznake Ovr-5234/18 dok je toč. II. izreke tuženiku naloženo nadoknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 6.340,00 kn. Pravovremeno podnijetom žalbom tuženik pob...

21
CASE OF TIMAKOV AND OOO ID RUBEZH v. RUSSIA; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF OOO REGNUM v. RUSSIA; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF ZAVYALOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF PERVANE v. TURKEY; 8.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
Kž 263/2019-8; 4.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu proglasio je krivim optuženika O. M., da je počinio kazneno djelo protiv spolne slobode-spolnim odnošajem bez pristanka-djelo opisano i kažnjivo po članku 152. stavak 1. KZ/11,  te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci. Temeljem članka ...

26
CASE OF SOKOLOVSKYY AND OTHERS v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF KAMIŃSKA AND OTHERS v. POLAND; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF FACCHINETTI v. ITALY; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF ZABOLOTNYY AND OTHERS v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF ANEV AND NAJDOVSKI v. NORTH MACEDONIA; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF GRIECO v. ITALY; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
CASE OF BATKIVSKA TURBOTA FOUNDATION v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
33
CASE OF LEVCHUK v. UKRAINE; 3.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
U-III/3530/2020; 2.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Vincek (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-16/2020-3 (Kir-Us-31/2020) od 20. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenj ....

35
U-III/3677/2020; 2.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Matko Kristić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ivan Smokrović, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka u Rijeci. 1. ......

36
CASE OF FARKAS v. HUNGARY; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
CASE OF C.A. ZRT. AND T.R. v. HUNGARY; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
38
CASE OF R.R. AND R.D. v. SLOVAKIA; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
39
CASE OF SHEYTANOVA v. BULGARIA; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
CASE OF SHISHKIN AND OTHERS v. RUSSIA; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
41
CASE OF MONTANARO AND OTHERS v. MALTA; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
CASE OF PROSKURNIKOV v. RUSSIA; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF SARSEMBAYEV v. RUSSIA; 1.9.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
Gž 642/2020-3; 1.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje o razvrgnuću suvlasničke zajednice između predlagatelja i protustranke koje glasi: " I-  Suvlasnička zajednica nekretnine označene kao čest. zem. 1823/1, upisane u Z. U. 4081 k.o. T. , razvrgava se geometrijskom diobom  na način: 1.   Predlagateljima 1) P. D., ...

45
Gž Ovr 416/2020-4; 1.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave prvostupanjski sud odredio je predloženu ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditeljice u ukupnom iznosu od 1.710,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom na pojedine iznose i od određenog dana do isplate kako je predl...

46
Gž Ovr 523/2020-2; 31.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.I. izreke pobijanog rješenja o dosudi, nekretnina ovršenika upisana u u zk.ul.br. 17391 k.o. V. N. (etaža 819) koja se sastoji od 133/100000 dijela čkbr.4993/1 stambeno - poslovna zgrada broj 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F i dvorište, P. p. sa 11300 m2 sve povezano s vlas...

47
Kž 192/2020-6; 28.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Zadru poslovni broj K-410/12 od 26. studenog 2019., 1. okrivljena T. P. i 2. okrivljeni D. I. oglašeni su krivima da su počinili kaznena djela protiv pravosuđa davanjem lažnog iskaza i to 1. okrivljena T. P. kazneno djelo opisano po čl. 303. st. 2. u svezi sa st. 1. KZ/97.,...

48
Gž 1104/2020-2; 27.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odbio prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe broj: P-487/2020-8 od 13. kolovoza 2020. i potvrdio to rješenje. U obrazloženju navodi da je rješenjem o pristojbi broj: P-487/2020-8 od 13. kolovoza 2020. tužitelju naloženo plać...

49
Gž 636/2020-2; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev u odnosu na I. tuženika Ž. upravu za ceste I. županije koji glasi: „Nalaže se I. tuženiku Ž. upravi za ceste I. županije da tužitelju solidarno s II. tuženikom Lovačkim društvom T. isplati iznos od 24.281,82 kuna (dvadesetčetiri ......

50
Gž 91/2020-2; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: (presudom) "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na tuženike od 1. do 5. kao neosnovan, a koji glasi: ''Utvrđuje se da su tužitelji od 1. do 4. suvlasnici nekretnine oznake čest. zem. 5215 K., maslinik, pov. 2005 m2, položena u k. ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci