Poredano po:

Broj dokumenata: 359820

1
CASE OF FRENKEL AND OTHERS v. RUSSIA; 6.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF M.L. AND OTHERS v. RUSSIA; 6.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF ZADOROZHNYY AND OTHERS v. RUSSIA; 6.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF LIEBSCHER v. AUSTRIA; 6.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF HANDZHIYSKI v. BULGARIA; 6.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF M.L. AND OTHERS v. RUSSIA; 6.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF OLGA KUDRINA v. RUSSIA; 6.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF M.v. v. POLAND; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF ZOLOTARYOV v. UKRAINE; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF PASTRAMA v. UKRAINE; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF MILLYER AND BENEDYK v. UKRAINE; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
CASE OF BEĆIRBEGOVIĆ AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
CASE OF BYELIKOV v. UKRAINE; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF RUSANDU v. UKRAINE; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF FARZIYEV AND OTHERS v. UKRAINE; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF TRANSKOP AD BITOLA v. NORTH MACEDONIA; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF M.B. AND OTHERS v. SLOVAKIA; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
CASE OF SEDLETSKA v. UKRAINE; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
19
CASE OF KIM AND OTHERS v. RUSSIA; 1.4.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF M.C. v. THE UNITED KINGDOM; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF RIBCHEVA AND OTHERS v. BULGARIA; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF THOMPSON v. RUSSIA; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF ZHIRKOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF ROMANOVA AND OTHERS v. RUSSIA; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF Y.S. v. RUSSIA; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF GASANGUSENOV v. RUSSIA; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF D.S. v. THE UNITED KINGDOM; 30.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
U-I/1039/2021; 29.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 22. veljače 2013. donio je Zakon o sudovima, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 28 od 6. ožujka 2013., a stupio je na snagu 14. ožujka 2013. Zakon o sudovima (u daljnjem tekstu: ZoSud) nakon toga mijenjan je odnos ......

29
Usž 4934/2019-2; 26.3.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/18-01/14, urbroj: 2182/1-15-18-3 od 11. prosinca 2018., kojim je poništeno rješenje o ovrsi Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne ...

30
CASE OF ALEKSANDROVSKAYA v. UKRAINE; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF SMILJANIĆ v. CROATIA; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
CASE OF MATALAS v. GREECE; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
33
CASE OF CAUCHI v. MALTA; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
CASE OF TLASHADZE AND KAKASHVILI v. GEORGIA; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
35
CASE OF VALENTYN IVANOV v. UKRAINE; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
36
CASE OF LABAZNIKOV v. UKRAINE; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
CASE OF AVRAIMOV v. UKRAINE; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
38
CASE OF STOIMENOVIKJ AND MILOSHEVIKJ v. NORTH MACEDONIA; 25.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
39
Gž 400/2021-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " I. Nalaže se tuženiku E. B. d.d. isplatiti tužitelju D. B. iznos od 694,06 kn (slovima: šesto devedeset četiri kune i šest lipa), po osnovi preplate na temelju ništetne promjenjive kamatne stope, zajedno sa zakonskom zateznom k ...

40
CASE OF GHAILAN AND OTHERS v. SPAIN; 23.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
41
FENECH v. MALTA; 23.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
U-II/2492/2017; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju zakonskog ovlaštenja propisanog člankom 29. stavkom 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13.), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 25. svibnja 2017., donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, koja j ...

43
U-I/663/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14.) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 17. listopada 2014. Zakon o energetskoj učinkovitosti proglasio je predsjednik Republike Hrvatske 23. listopada 2014., a stupio je na sna ....

44
CASE OF KARAS v. CROATIA; 18.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
CASE OF BON v. CROATIA; 18.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
CASE OF LEWANDOWSKI v. POLAND; 18.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
47
CASE OF GRUBIĆ v. CROATIA; 18.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
48
CASE OF KUNŠTEK v. CROATIA; 18.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
49
CASE OF DABIĆ v. CROATIA; 18.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
50
CASE OF TURDIKHOJAEV v. UKRAINE; 18.3.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a