Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu

Datum objave: 31.1.2019

Sažetak: Navedenim tekstom prikazujemo postupak donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2019. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine (Narodne novine br. 116/2018.), s time da je se navedena odluka ...

2
Privremeni boravak iz humanitarnih razloga u sudskoj praksi

Datum objave: 4.10.2016

Sažetak: Jedna od svrha u koju se može odobriti privremeni boravak strancu 1 koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj, uz spajanje obitelji, srednjoškolsko obrazovanje i studiranje, znanstveno istraživanje i dr., su humanitarni razlozi.

3
Novosti u vezi s izborom članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Datum objave: 8.4.2014

Sažetak: Izbori članova u Europski parlament, koji će se u 28 država članica Europske unije održati od 22. do 25. svibnja 2014., bit će prvi takvi izbori od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, a na njima će, umjesto sadašnjih 766, biti izabran 751 član Europskog parlamenta.

4
Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - 2. dio

Datum objave: 20.6.2013

Sažetak: Izaslanje ili detašman je situacija u kojoj poslodavac šalje svojeg radnika iz jedne u drugu državu da tamo za njega obavlja poslove u određenom vremenskom razdoblju.

5
Utvrđivanje godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2012. godinu

Datum objave: 19.4.2012

Sažetak: U članku se daje prikaz postupka donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2012. koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine, s time da je navedena odluka objavljena u Narodnim novinama, br. 25/20...

6
Modaliteti boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 12.1.2012

Sažetak: U sklopu stručnog rada autor daje skraćeni prikaz uvjeta rada i boravka stranih državljana u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama novog Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11), a koji se primjenjuje počevši od 1. siječnja 2012. godine.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje