Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju · 25.1.2019.

Područje: Nasljednopravni odnosi

2
Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju · 29.6.2018.

Područje: Nasljednopravni odnosi

3
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju · 13.3.2015.

Područje: Nasljednopravni odnosi

4
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju · 23.1.2015.

Područje: Nasljednopravni odnosi

5
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju · 4.10.2013.

Područje: Nasljednopravni odnosi

6
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju · 24.5.2013.

Područje: Nasljednopravni odnosi

7
Konačni prijedlog zakona o obveznim odnosima · 25.2.2005.

Područje: Obveznopravni odnosi

8
Prijedlog zakona o obveznim odnosima · 8.12.2004.

Područje: Obveznopravni odnosi

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta akta
Godina
Mjesec

Datum dokumenta