Poredano po:

Broj dokumenata: 12352

1
5
Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2021. godinu · 24.11.2022.

Područje: Zaklade i fundacije

7
Prijedlog kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru · 24.11.2022.

Područje: Državni dužnosnici

13
Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021. godinu · 24.11.2022.

Područje: Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu

15
16
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji · 24.11.2022.

Područje: Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela

19
Konačni prijedlog zakona o sportu · 24.11.2022.

Područje: Sport i rekreacija

40
41
Prijedlog zakona o hrani · 4.11.2022.

Područje: Hrana

43
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju · 4.11.2022.

Područje: Osiguranje; Pravo društava

44
Prijedlog zakona o kazalištima · 4.11.2022.

Područje: Kultura i umjetnost

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta akta
Godina
Mjesec

Datum dokumenta