c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 84/2024 na dan
17.7.2024

 
Broj dokumenata: 57
1
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 18.7.2024
Prva objava: NN 37-584/2024 iz 27.3.2024

2
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 18.7.2024
Prva objava: NN 42-779/2014 iz 2.4.2014

3
Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (1) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi do 31.12.2024
Prva objava: NN 84-1469/2024 iz 17.7.2024

4
Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1429/2024 iz 17.7.2024

5
Odluka o izboru članova i prestanku mandata članova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1430/2024 iz 17.7.2024

6
Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1431/2024 iz 17.7.2024

7
Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1432/2024 iz 17.7.2024

8
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1433/2024 iz 17.7.2024

9
Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1434/2024 iz 17.7.2024

10
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1445/2024 iz 17.7.2024

11
Odluka o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1446/2024 iz 17.7.2024

12
Odluka o izboru članova Savjeta za robne zalihe (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1447/2024 iz 17.7.2024

13
Odluka o imenovanju dva člana Državnog sudbenog vijeća (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1448/2024 iz 17.7.2024

14
Odluka o imenovanju dva člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1449/2024 iz 17.7.2024

15
Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1450/2024 iz 17.7.2024

16
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1451/2024 iz 17.7.2024

17
Odluka o izboru zamjenice pučke pravobraniteljice (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1452/2024 iz 17.7.2024

21
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Ivici (Grgo) Tucku (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1456/2024 iz 17.7.2024

23
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom vaterpolskom savezu (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1458/2024 iz 17.7.2024

24
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1422/2024 iz 17.7.2024

25
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1423/2024 iz 17.7.2024

26
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1424/2024 iz 17.7.2024

27
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1425/2024 iz 17.7.2024

28
Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1426/2024 iz 17.7.2024

30
Odluka o izboru članova i prestanku mandata članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1428/2024 iz 17.7.2024

31
Odluka o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1435/2024 iz 17.7.2024

32
Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1436/2024 iz 17.7.2024

33
Odluka o razrješenju članova, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1437/2024 iz 17.7.2024

34
Odluka o razrješenju člana, izboru članica i prestanku mandata članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1438/2024 iz 17.7.2024

35
Odluka o razrješenju i izboru članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1439/2024 iz 17.7.2024

38
Odluka o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1442/2024 iz 17.7.2024

39
Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Financijske agencije (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1443/2024 iz 17.7.2024

40
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za vode (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1444/2024 iz 17.7.2024

41
Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (162) - u obradi · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.6.2024
Prva objava: NN 24-516/2011 iz 23.2.2011

42
Pravilnik o rudarskim projektima (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 84-1464/2024 iz 17.7.2024

43
Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 84-1465/2024 iz 17.7.2024

44
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci (1) - u obradi · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2025
Prva objava: NN 84-1470/2024 iz 17.7.2024

45
Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 84-1461/2024 iz 17.7.2024

46
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 84-1462/2024 iz 17.7.2024

47
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 84-1463/2024 iz 17.7.2024

48
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnoga ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 84-1466/2024 iz 17.7.2024

49
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Metković d.o.o. (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 84-1471/2024 iz 17.7.2024

50
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2025
Prva objava: NN 86-1709/2015 iz 4.8.2015

51
Pravilnik o rudarskim projektima (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 43-900/2020 iz 8.4.2020

52
Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 128-1943/2022 iz 2.11.2022

53
Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 128-1944/2022 iz 2.11.2022

54
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 138-2081/2022 iz 25.11.2022

55
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, Metković (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 79-1161/2022 iz 8.7.2022

56
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 133-1925/1997 iz 10.12.1997

57
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.7.2024
Prva objava: NN 79-1474/2014 iz 30.6.2014

Godina

 

Broj