c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 11/2022 na dan
26.1.2022

 
Broj dokumenata: 22
1
Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom kardinalu Vinku Puljiću (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-100/2022 iz 26.1.2022

2
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika članova Savjeta za ljudska prava (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-101/2022 iz 26.1.2022

3
Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-102/2022 iz 26.1.2022

4
Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-103/2022 iz 26.1.2022

7
Rješenje o razrješenju zamjenice članice Savjeta za razvoj civilnoga društva (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-107/2022 iz 26.1.2022

8
Rješenje o imenovanju zamjenice članice Savjeta za razvoj civilnoga društva (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-108/2022 iz 26.1.2022

11
13
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 27.1.2022
Prva objava: NN 132-2208/2021 iz 4.12.2021

14
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 27.1.2022
Prva objava: NN 23-517/2021 iz 5.3.2021

15
Odluka o naknadi za razvoj društva Albanež d.o.o., Pomer (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-117/2022 iz 26.1.2022

16
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (1) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi do 31.12.2022
Prva objava: NN 11-99/2022 iz 26.1.2022

17
Rješenje o razrješenju ravnateljice Uprave za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 1.2.2022
Prva objava: NN 11-106/2022 iz 26.1.2022

18
Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 3.2.2022
Prva objava: NN 11-109/2022 iz 26.1.2022

19
Odluka o porezima Općine Mihovljan (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.2.2022
Prva objava: NN 11-118/2022 iz 26.1.2022

20
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Mihovljan (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.2.2022
Prva objava: NN 139-2356/2021 iz 17.12.2021

21
Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 3.2.2022
Prva objava: NN 44-817/2014 iz 7.4.2014

22
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 3.2.2022
Prva objava: NN 44-818/2014 iz 7.4.2014

Godina

 

Broj