c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 51/2021 na dan
12.5.2021

 
Broj dokumenata: 27
1
Odluka o potvrđivanju Pravilnika o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1022/2021 iz 12.5.2021

2
Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1023/2021 iz 12.5.2021

3
Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1024/2021 iz 12.5.2021

4
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1025/2021 iz 12.5.2021

5
Rješenje o imenovanju članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1026/2021 iz 12.5.2021

6
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra znanosti i obrazovanja (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1027/2021 iz 12.5.2021

7
Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1028/2021 iz 12.5.2021

8
Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1029/2021 iz 12.5.2021

9
Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (1) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi do 6.5.2025
Prva objava: NN 51-1030/2021 iz 12.5.2021

10
Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za nacionalne manjine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (1) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi do 6.5.2025
Prva objava: NN 51-1031/2021 iz 12.5.2021

12
Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (124) - u obradi · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.4.2021
Prva objava: NN 24-516/2011 iz 23.2.2011

13
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi do 31.5.2021
Prva objava: NN 137-2623/2020 iz 10.12.2020

14
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 27-555/2019 iz 20.3.2019

15
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 27.5.2021
Prva objava: NN 51-1045/2021 iz 12.5.2021

16
Pravilnik o istragama velikih nesreća pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 20.5.2021
Prva objava: NN 51-1034/2021 iz 12.5.2021

17
Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 20.5.2021
Prva objava: NN 51-1039/2021 iz 12.5.2021

18
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 27.5.2021
Prva objava: NN 14-295/2021 iz 12.2.2021

19
Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 20.5.2021
Prva objava: NN 16-302/2021 iz 17.2.2021

20
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.4.2022
Prva objava: NN 66-1267/2015 iz 15.6.2015

21
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.4.2022
Prva objava: NN 66-1268/2015 iz 15.6.2015

22
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.4.2022
Prva objava: NN 73-1368/2014 iz 16.6.2014

23
Odluku o općinskim porezima Općine Luka (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 20.5.2021
Prva objava: NN 98-1990/2019 iz 16.10.2019

24
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (6) - u obradi · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.6.2021
Prva objava: NN 137-2622/2020 iz 10.12.2020

25
Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (4) - u obradi · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.6.2021
Prva objava: NN 144-2786/2020 iz 23.12.2020

26
Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 20.5.2021
Prva objava: NN 145-3989/2008 iz 15.12.2008

27
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.4.2022
Prva objava: NN 100-1952/2015 iz 18.9.2015

Godina

 

Broj