c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 45/2024 na dan
16.4.2024

 
Broj dokumenata: 11
1
Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Raša (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-776/2024 iz 16.4.2024

2
Pravilnik o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-780/2024 iz 16.4.2024

5
Rješenje o ispravci Rješenja Ministarstva zdravstva klasa UP/I-510-01/22-01/33, urbroj: 534-07-2-2/4-23-11 od 28. prosinca 2023. (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-784/2024 iz 16.4.2024

6
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Hruševec Kupljenski (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-785/2024 iz 16.4.2024

7
Pravilnik o polaganju državnog ispita (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 24.4.2024
Prva objava: NN 45-777/2024 iz 16.4.2024

8
Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.5.2024
Prva objava: NN 45-778/2024 iz 16.4.2024

9
Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 24.4.2024
Prva objava: NN 45-779/2024 iz 16.4.2024

10
Pravilnik o polaganju državnog ispita (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 24.4.2024
Prva objava: NN 70-1391/2020 iz 19.6.2020

Godina

 

Broj