c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 76/2022 na dan
4.7.2022

 
Broj dokumenata: 40
1
Zakon o elektroničkim komunikacijama (1) - osnovni tekst - budući · Zakoni

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 76-1116/2022 iz 4.7.2022

2
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 44-1135/2016 iz 11.5.2016

3
Zakon o elektroničkim komunikacijama (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 73-2420/2008 iz 26.6.2008

4
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih i veleprodajnih cijena naftnih derivata (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1118/2022 iz 4.7.2022

5
Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 5.7.2022
Prva objava: NN 148-2889/2020 iz 31.12.2020

6
Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 76-1120/2022 iz 4.7.2022

7
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 76-1121/2022 iz 4.7.2022

8
Pravilnik o upisniku destilatera (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 137-2571/2005 iz 21.11.2005

9
Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala u zemaljskim radiodifuzijskim sustavima (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 73-2291/2007 iz 16.7.2007

10
Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 148-4074/2008 iz 19.12.2008

11
Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (15) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 154-4201/2008 iz 29.12.2008

12
Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 57-1087/2014 iz 9.5.2014

13
Pravilnik o standardnim ponudama (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 126-2397/2015 iz 20.11.2015

14
Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 138-2592/2015 iz 24.12.2015

15
Pravilnik o prenosivosti broja (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 24-514/2015 iz 4.3.2015

16
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 52-1020/2015 iz 13.5.2015

17
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 36-991/2016 iz 20.4.2016

18
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 37-1007/2016 iz 22.4.2016

19
Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 112-1957/2021 iz 15.10.2021

20
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 143-2455/2021 iz 24.12.2021

21
Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 137-2922/2012 iz 12.12.2012

22
Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 45-1135/2012 iz 20.4.2012

23
Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 45-1136/2012 iz 20.4.2012

24
Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 85-1957/2012 iz 25.7.2012

25
Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 107-2391/2013 iz 28.8.2013

27
Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 12-247/2009 iz 28.1.2009

28
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 56-1340/2009 iz 13.5.2009

29
Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (9) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 61-1405/2009 iz 27.5.2009

30
Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 114-3017/2010 iz 6.10.2010

31
Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 38-998/2010 iz 31.3.2010

32
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 113-2215/2011 iz 5.10.2011

33
Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 113-2216/2011 iz 5.10.2011

34
Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 113-2217/2011 iz 5.10.2011

35
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 152-3151/2011 iz 27.12.2011

36
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 154-3242/2011 iz 29.12.2011

37
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 146-3170/2012 iz 28.12.2012

38
Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 45-1134/2012 iz 20.4.2012

39
Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 131-2798/2012 iz 29.11.2012

40
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje programa u UKV području, s frekvencijskom modulacijom (UKV/FM) (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 12.7.2022
Prva objava: NN 37-747/1996 iz 10.5.1996


Ukinuti propisi iz broja 76/2022

 
Broj dokumenata: 1
1
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-921/2022 iz 7.6.2022


Godina

 

Broj