Poredano po:

Broj dokumenata: 98

1
Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

2
Prijedlog radi diobe zajedničkog vlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

3
Prijedlog za poduzimanje posla redovne uprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

4
Prijedlog za smjenu upravitelja i postavljanje novog · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

5
Tužba plodouživatelja radi naknade nužnih popravaka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

6
Tužba radi brisanja založnog prava · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

7
Tužba radi brisanja zbog višestrukog ugovaranja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

8
Tužba radi ispunjenje osobne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

9
Tužba radi naknade štete koju je prouzročila grana s tuđeg drveta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

10
Tužba radi namirenja potraživanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

11
Tužba radi prestanka služnosti zbog neizvršavanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

12
Tužba radi prestanka uznemiravanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

13
Tužba radi razvrgnuća suvlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

14
Tužba radi stjecanja prava vlasništva adaptacijom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

15
Tužba radi ukidanja plodouživanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

16
Tužba radi ukidanja prava građenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

17
Tužba radi ukidanja služnosti puta zbog drugog prikladnog prolaza · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

18
Tužba radi zaštite od potkopavanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

19
Tužba radi zaštite prava služnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

20
Tužba radi zaštite prekomjernih posrednih imisija · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

21
Tužba radi zaštite založnog prava na pokretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

23
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

27
Tužba radi isplate nagrade za nalaz blaga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

28
29
Tužba radi isplate nalaznine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

30
Tužba radi radi uspostave prijašnjeg stanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

31
Tužba radi uspostave prijašnjeg stanja međe i plaćanja rente · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

34
36
Tužba radi utvrđenja nenamjernog suvlasnišva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

37
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnine od nevlasnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

38
39
Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva na plodovima · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

42
Tužba radi sprječavanja štetnih imisija · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

43
Tužba radi suzdržavanja postupaka (čl. 99. st. 1. ZVDSP) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

46
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nakon uređenja međe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

47
Tužba radi utvrđenja stjecanja prava služnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

48
Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

49
Tužba zbog smetanja služnosti puta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

50
Tužba zbog smetanja suposjeda izvršenog po suposjedniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca