Poredano po:

Broj dokumenata: 1339

1
Izvješće o savjetovanju s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

2
Izrada plana savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

3
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

4
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

5
Obrazac za dostavu podataka o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

6
Obrazac - popis skupova podataka TJV (“Asset lista”) · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

8
Pravilnik o radu (Zakon o radu 2023.) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.5.2023

9
Izjava o pristupanju dugu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

10
Osporavanje tražbine od strane stečajnog vjerovnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

11
Prijedlog za nastavak parničnog postupka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

12
Prijedlog za produženje roka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

13
14
Tužba radi utvrđenja osporene tražbine u predstečajnom postupku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

15
Žalba protiv rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

16
Žalba protiv rješenja o imenovanju stečajnog upravitelja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

17
Žalba protiv rješenja o odbijanju osobnoga zahtjeva za razrješenje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

18
Žalba protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

19
Žalba protiv rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

20
Žalba protiv rješenja u skraćenom stečajnom postupku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

21
Izjašnjavanje trgovca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

22
Predstavka potrošača · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

23
Prigovor potrošača · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

24
Prijedlog za ovrhu domaćeg pravorijeka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

25
Prijedlog za ovrhu stranog pravorijeka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

26
Prijedlog za pokretanjem postupka mirenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

27
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

28
Prijedlog za priznanje stranog pravorijeka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

29
Reklamacija potrošača · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

30
Sporazum o mirenju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

31
Tužba arbitražnom sudištu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

32
Tužba radi poništaja arbitražnog pravorijeka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

33
Ugovor o arbitraži · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

34
Ugovor ortakluku s arbitražnom klauzulom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

35
Ustavna tužba · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

36
Zahtjev za isplatom primjerene naknade · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

37
Žalba po čl. 67. st. 2. Zakona o sudovima · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

38
Predstavka na rad suca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

39
Žalba po čl. 69 st. 3. Zakona o sudovima · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.4.2023

40
Odluka o obračunu plaće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 22.3.2023

41
Ugovor o radu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 22.3.2023

42
Odluka o prestanku Ugovora o radu redovitim otkazom radnika/ce · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.2.2023

43
Iseljenje najmoprimca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

44
Očitovanje ovrhovoditelja na žalbu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

45
Prigovor treće osobe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

46
Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

47
Prijedlog radi proglašenja prijenosa i pljenidbe nedopuštenim · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

48
Prijedlog za dopuštenje revizije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

49
Prijedlog za ovrhu na novčanoj tražbini sudu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

50
Prijedlog za ovrhu na ošasnoj imovini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.2.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca