Poredano po:

Broj dokumenata: 1272

1
Obrazac prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave · službeni obrazac

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.2.2023

2
Obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave · službeni obrazac

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.2.2023

4
Oporuka sa osnivanjem zaklade · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

5
Tužba protiv člana za obveze GIU · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

6
Solidarna odgovornost svih društva koja su sudjelovali u podjeli · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

7
Tužba protiv društva preuzimatelja za obveze pripojenog društva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

8
Tužba radi isplate otpremnine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

9
Tužba radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o isplati dobiti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

10
Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

11
Zahtjev za određivanjem primjerene naknade · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.1.2023

12
Prijedlog za uknjižbu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.1.2023

13
Odgovornost komanditora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

14
Povreda zabrane konkurencije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

15
Prijedlog za sazivanje glavne skupštine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

16
Proboj pravne osobnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

18
Tužba protiv glavnog društva za obveze priključenog društva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

19
Tužba radi isključenja člana j.t.d. · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

20
Tužba radi naknada štete zbog nepoštenog tržišnog natjecanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

21
Tužba radi naknade štete protiv člana uprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

22
Tužba radi naknade štete protiv likvidatora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

23
Tužba radi povrata isplate protivno odredbama ZTD-a · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

24
Tužba radi povrata kredita · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

25
Tužba radi povrede uplate dionice na vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

26
Tužba radi prestanka j.t.d. · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

27
Tužba radi utvrđenja ništetnosti društva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

28
Tužba radi utvrđenja ništetnosti i isplate · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

29
Ugovor o prijenosu dionica · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

30
Zahtjev za ispitivanjem primjerenosti otpremnine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

31
Zahtjev za ostvarivanjem prava na obaviještenost · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

32
Zaštita tvrtke u registarskom postupku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 20.12.2022

33
Imovinskopravni zahtjev oštećenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

34
Molba za odgodu rada za opće dobro · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

35
Molba za povrat u prijašnje stanje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

36
Optužni prijedlog oštećenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

37
Pisana obrana · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

38
Prigovor protiv obveznog prekršajnog naloga -proricanje prekršaja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

40
Prijedlog za obnovu postupka u korist osuđenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

41
Prijedlog za opoziv uvjetne osude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

42
Prijedlog za podnošenjem zahtjeva za zaštitu zakonitosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

43
Zahtjev za izuzeće suca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

44
Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

45
Zahtjev za naknadom troškova postupka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

46
Žalba protiv prvostupanjske presude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

47
Žalba protiv rješenja o zamjeni novčane kazne za rad za opće dobro · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

48
Ugovor o podzakupu poslovnog prostora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.10.2022

49
Kaznena prijava · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

50
Odgovor na optužnicu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca