Poredano po:

Broj dokumenata: 822

2
Registar prijava nepravilnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.7.2020

4
Odgovor na zahtjev za zaštitu prava radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

5
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

6
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu(1) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

7
Zahtjev za zaštitu prava na odluku o otkazu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

8
Odluka o obavljanju rada od kuće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

9
Odluka o obustavi rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

10
Aneks ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

11
Poslovno uvjetovani otkaz · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

12
Odluka o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

13
Društveni ugovor - komanditno društvo · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.2.2020

15
Prijedlog za uspostavu etažnog vlasništva (članak 71. do 73. ZVDSP) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.2.2020

16
Rješenje o sporazumnom prestanku državne službe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 13.12.2019

17
Rješenje o stavljanju na raspolaganje zbog ukidanja radnog mjesta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 13.12.2019

18
Rješenje o izboru kandidata · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.12.2019

22
Rješenje o imenovanju pročelnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.12.2019

23
Rješenje o napredovanju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

24
Rješenje o premještaju po potrebi službe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

25
Rješenje o rasporedu nakon prijma u službu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

26
Rješenje o premještaju po zamolbi službenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

27
Rješenje o premještaju za vrijeme raspolaganja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

28
Rješenje o rasporedu pročelnika nakon ukidanja upravnog tijela · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

29
Rješenje o prestanku službe na određeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

30
Rješenje o preuzimanju službenika zbog ukidanja upravnog tijela · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

31
Rješenje o prijmu drugog kandidata u službu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

32
Rješenje o sporazumnom prestanku službe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

33
Rješenje o stavljanju službenika na raspolaganje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

35
Zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.11.2019

36
37
Poziv radniku na iznošenje obrane · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.11.2019

38
Prijedlog za pohranu oporuke · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.10.2019

39
Prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.10.2019

40
Prijedlog za naknadno pronađenu imovinu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.10.2019

41
Prijedlog za priznanje strane sudske odluke · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.10.2019

42
Zahtjev za izdavanje europske Potvrde o nasljeđivanju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.10.2019

43
Europski nalog za blokadu računa · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

44
Zahtjev za europski nalog za blokadu računa · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

45
Opoziv europskog naloga za blokadu računa · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

46
Izjava u vezi s blokiranjem sredstava · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

47
Zahtjev za oslobođenje viška blokiranih sredstava · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

48
Potvrda o primitku · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

49
Zahtjev za pravno sredstvo · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

50
Slanje odluke o pravnom sredstvu državi članici izvršenja · službeni obrazac

Izvor: Europski portal e-pravosuđa

Datum: 18.10.2019

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca