Poredano po:

Broj dokumenata: 859

1
Rješenje o rasporedu preuzetog službenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

2
Rješenje o stavljanju službenika na raspolaganje (1) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

3
Rješenje o utvrđivanju otkaznog roka namješteniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

4
Sporazum o premještaju za vrijeme raspolaganja u drugu lokalnu jedinicu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

5
Rješenje o zadržavanju službenika na radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

6
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada X · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.11.2020

7
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada X · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.11.2020

9
Rješenje o premještaju za vrijeme raspolaganja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.11.2020

12
Odluka o imenovanju predstavnika Grada u Skupštinu trgovačkog društva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.11.2020

13
Odluka o plaćenom dopustu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

14
Dostava Rasporeda korištenja godišnjeg odmora Radničkom vijeću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

15
Sporazum o prestanku ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

16
17
18
Rješenje o odobrenju za obavljanje dodatnog posla · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

19
Zahtjev radnika za plaćeni dopust · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

20
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - povećanje plaće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

21
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - promjena radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

22
Ugovor o obrazovanju radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

23
Zahtjev za prekovremenim radom radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

24
Odluka poslodavca o nejednakom rasporedu radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

27
Izjava trudne radnice o pristanku na rad u preraspodjeli radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

29
Odluka o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

30
Suglasnost poslodavca na sklapanje ugovora o dopunskom radu radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

31
Ugovor o dopunskom radu radnika - na neodređeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

32
Ugovor o autorskom djelu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

33
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada od kuće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

34
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

35
Zahtjev radnika za korištenjem godišnjeg odmora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

36
Odluka o isplati regresa za godišnji odmor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

37
Zahtjev radnika za neplaćeni dopust · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

38
Registar prijava nepravilnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.7.2020

41
Odluka o obustavi rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

42
Aneks ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

43
Poslovno uvjetovani otkaz · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

44
Odluka o obavljanju rada od kuće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

45
Odluka o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

46
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu(1) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

47
Odgovor na zahtjev za zaštitu prava radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

48
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

49
Zahtjev za zaštitu prava na odluku o otkazu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

50
Društveni ugovor - komanditno društvo · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.2.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca