c S

Za studente

Objava diplomskih, magistarskih i doktorskih radova na portalu IUS-INFO

Društvo LEXPERA d.o.o. poziva diplomante hrvatskih pravnih fakulteta na sudjelovanje u projektu objave diplomskih (magistarskih, doktorskih) radova s pravnog područja. Svaki diplomant bilo kojeg pravnog fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji društvu LEXPERA d.o.o. do 1. listopada 2021. godine pošalje svoj diplomski (magistarski, doktorski) rad i, sukladno prethodnom dogovoru, dozvoli objavu rada na portalu IUS-INFO, bit će nagrađen polugodišnjim besplatnim korištenjem pravnog portala IUS-INFO.

Isto se odnosi na studente i diplomirane studente pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj koji su tek prijavili temu diplomskog (magistarskog, doktorskog) rada te nakon uspješne obrane društvu LEXPERA d.o.o. pošalju svoj rad do 1. listopada 2021. i dopuste njegovo objavljivanje.


Za detaljnije upute kontaktirajte nas putem e-pošte na: info@iusinfo.hr ili na broj telefona 01 599 99 18.


LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb