Poredano po:

Broj dokumenata: 98

1
Tvrtka odvjetničkog društva · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2021.

2
Dospijeće isplate odvjetničke nagrade · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 8.10.2020.

3
Paušalna nagrada odvjetniku · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 8.10.2020.

4
Zahtjev za tumačenje Tbr. 8. toč. 1. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 8.3.2012.

5
Zahtjev za tumačenje Tbr. 20. i Tbr. 23. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 8.3.2012.

6
Zahtjev za tumačenje Tbr. 48. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 8.3.2012.

7
Zahtjev za tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 8.3.2012.

8
Preispitivanje tumačenja UO HOK o primjeni Tbr. 7. toč.2. al. 1. Tarife (NN 148/09) - zaključak IO HOK od 05. prosinca 2011. · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 21.1.2012.

9
Zahtjev za tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 21.1.2012.

10
Zahtjev za tumačenje Kodeksa odvjetničke etike · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 21.1.2012.

11
Primjena Tbr. 7. toč. 2. Tarife od 11. prosinca 2009. godine · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 21.1.2012.

12
Zahtjev o naplati rasprava pred Stalnim izbranim sudištem kada rasprava traje više dana uzastopce · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 21.1.2012.

13
Tumačenje Tbr. 42, 44., 45, 46. i 47. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 21.1.2012.

14
Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. i 2. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 21.1.2012.

15
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike vezano uz odvjetničku tajnu · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

16
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife - iseljenje zakupoprimca iz poslovnog prostora · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

17
Tumačenje Tbr. 21. Tarife - obrana u disciplinskim postupcima · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

18
Tumačenje čl. 54. Zakona o odvjetništvu u kontekstu odvjetničkog društva osnovanog kao d.o.o. · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

19
Tumačenje Tbr. 9. toč. 2. Tarife - ročište za povrat u prijašnje stanje · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

20
Tumačenje Tbr. 8. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

21
Tumačenje Tarife u svezi s nagradom za sastavljanje ugovora o najmu · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

22
Tumačenje Tarife u svezi sa smetanjem posjeda · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

23
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike - sukob interesa · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

24
Zahtjev o pravu na naplatu nagrade u zastupanju stranke temeljem odredbe čl. 21. Zakona o odvjetništvu (besplatno zastupanje) · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 22.10.2011.

25
Brakorazvodna parnica · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

26
Primjena Tbr. 39. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

27
Tumačenje Tbr. 16. i 17. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

29
Obrana maloljetnika na pripremnom ročištu · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

30
Sastav ugovora o zakupu · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

31
Primjena Tbr. 30. toč. 1. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

32
Zastupanje odvjetnika članova zajedničkih odvjetničkih ureda · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

33
Tumačenje Tarife u svezi s naplatom odvjetničke opomene · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

34
Primjena Tarife na ugovor o osnivanju prava građenja · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

35
Naplata zastupanja na ročištima i naplata zastupanja po odvjetnicima iz odvjetničkog društva · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

36
Primjena Tarife u predmetima iseljenja i predaje u posjed · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

37
Tumačenje Tarife kada je odvjetnik postavljen za predstavnika pravne osobe koja je okrivljenik u kaznenom postupku · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 3.6.2011.

38
Tumačenje zaključenja i zastupanja odvjetnika temeljem Ugovora o posredovanju · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 17.3.2011.

39
Tumačenje Tbr. 43. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 17.3.2011.

40
Tumačenje Tbr. 39. toč. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 17.3.2011.

41
Tumačenje primjene Tbr. 7. toč. 2. · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 19.2.2011.

42
Dostava podataka HANF-i – Odvjetnička tajna · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 19.2.2011.

43
Tumačenje Tbr. 11. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 19.2.2011.

44
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 18.12.2010.

45
Tumačenje primjene odredbe Tbr. 13. toč. 1. Tarife · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 18.12.2010.

46
Postupci povrata oduzete imovine · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 18.12.2010.

47
Čuvanje i povrat spisa · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 18.12.2010.

48
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 18.12.2010.

49
Tumačenje Tarife za branitelje po službenoj dužnosti · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 18.12.2010.

50
Suđenje u razumnom roku - retroaktivna primjena tumačenja od 11. prosinca 2009. godine · Hrvatska odvjetnička komora

Područje: Odvjetnici - tarife i kodeks

Datum dokumenta: 18.12.2010.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec