Poredano po:

Broj dokumenata: 477

1
Dimenzije i opterećenje građevine za koju se izdaje Rješenje o tipskom projektu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.12.2023.

2
Gradnja montažnih - mobilnih kućica · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.12.2023.

3
Tipska kontejnerska kotlovnica · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.11.2023.

4
Tehnička ocjena sukladno posebnom propisu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 20.10.2023.

5
Drvene montažne kućice · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.5.2023.

6
Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 26.4.2023.

7
Prekovremeni rad kod određenih kategorija radnika · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 31.3.2023.

8
Izostanak suglasnosti za rad u nejednakom rasporedu radnog vremena kao razlog za otkaz ugovora o radu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.3.2023.

9
Evidentiranje radnog vremena kod rada na daljinu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.3.2023.

10
Transakcijski račun radnika · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.3.2023.

11
Isplata primitaka radniku u gotovu novcu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.3.2023.

12
Osnove i mjerila za isplatu plaće · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.3.2023.

13
Način obavještavanja radnika o plaćanju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.3.2023.

14
Otežani uvjeti rada i pravo na povećanu plaću · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.3.2023.

15
Povećanje plaće za rad nedjeljom i istodobno po drugim osnovama · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.3.2023.

16
Rok za isplatu plaće · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.3.2023.

17
Tipski rasvjetni stup · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.3.2023.

18
Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 21.2.2023.

19
Procjembeni elaborat · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 15.2.2023.

20
Podaci za nekretnine na površinama javne namjene · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 14.2.2023.

21
Tipska trafostanica · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.2.2023.

22
Postavljanje kioska na zemljište u privatnom vlasništvu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.2.2023.

23
Kolizija Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Zakona o grobljima · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 1.2.2023.

24
Ugovaranje radnog vremena · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 31.1.2023.

25
Fleksibilni radni uvjeti za određene kategorije radnika · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 31.1.2023.

26
Ugovaranje plaće u bruto iznosu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 31.1.2023.

27
Definiranje primitaka iz radnog odnosa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 31.1.2023.

28
Pravo na povećanu plaću za rad nedjeljom · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 31.1.2023.

29
Naknada plaće · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 31.1.2023.

30
Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina u postupcima osiguranja dokaza i postupcima izvlaštenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 22.11.2022.

31
Određivanje mjere građevinskog korištenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 17.11.2022.

32
Određivanje koeficijenta iskoristivosti · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 17.11.2022.

33
Rok važenja procjembenog elaborata · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.10.2022.

34
Rješenje o korištenju grobnog mjesta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 7.8.2022.

35
Obavljanje dimnjačarskih usluga · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 5.7.2022.

37
Unaprjeđenje postojećeg stanja zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 16.5.2022.

38
Dodjeljivanje i ustupanje grobnih mjesta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 8.5.2022.

39
Naknada za dodjelu i korištenje grobnog mjesta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 5.5.2022.

40
Odluka o vrijednosti boda · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 5.5.2022.

42
Pojam zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.5.2022.

43
Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu JLS · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.4.2022.

44
Uređenje grobnog mjesta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 2.4.2022.

45
Sankcije za prodaju stana bez energetskog certifikata · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.4.2022.

46
Energetsko svojstvo zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 8.3.2022.

47
Usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 6.3.2022.

48
Rad dimnjačarske službe · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 3.3.2022.

49
Cijene komunalnih usluga · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 2.3.2022.

50
Katalog tipskih rješenja - primjena alternativnih sustava · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.3.2022.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec