Poredano po:

Broj dokumenata: 234

1
Ograničenja vezana uz izmjene ugovora · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.3.2023.

2
Prijenos gospodarske cjeline · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.2.2023.

3
Osiguranje sredstava za podmirenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.2.2023.

4
Postupci javne nabave velike vrijednosti · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.2.2023.

5
Izmjena ugovora o javnoj nabavi · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.2.2023.

6
Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 4.2.2023.

7
Dostava troškovnika u javnoj nabavi · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 25.1.2023.

8
Javni naručitelji · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 14.2.2022.

9
Ponuditelj - načelo zaštite tržišnog natjecanja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 7.2.2022.

10
Javna nabava - postojanje sukoba interesa · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.2.2022.

11
Javna nabava - dokumentacija o nabavi · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.2.2022.

12
Predstavnik naručitelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.2.2022.

13
Sklapanje ugovora o javnoj nabavi · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.2.2022.

14
Natječaj koji određuje međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 18.1.2022.

15
Jamstvo za ozbiljnost ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.1.2022.

16
Sklapanje ugovora bez provedbe postupka javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.5.2021.

17
Podaci o zastupnicima gospodarskih subjekta · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.4.2021.

18
Sukob interesa · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.3.2021.

19
Udruge kao obveznici javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.3.2021.

20
Iznimne okolnosti- potres · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.2.2021.

21
Javna nabava kod humanitarnih organizacija · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.1.2021.

22
Zaštita prava ponuditelja u slučaju da naručitelj ne odgovori na upit · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 2.7.2019.

23
Propisivanje promjenjive cijene predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 25.6.2019.

24
Obrada osobnih podataka u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.6.2019.

25
Bitna izmjena u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.6.2019.

26
Dokazivanje pravnog interesa za izjavljivanje žalbe · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 7.6.2019.

27
Zaštita od šutnje naručitelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 28.5.2019.

28
Dostava ažurirane dokumentacije u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.5.2019.

29
Dostava dokumentacije u elektroničkom obliku · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 18.4.2019.

30
Ponovna dostava dokumentacija kojom se dokazuje ne postojanje osnove za isključenje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 2.4.2019.

31
Izjava o nekažnjavanju osoba ovlaštenih za zastupanje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.3.2019.

32
Izmjena ugovora o javnoj nabavi · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.3.2019.

33
Podnošenje dokaza o nekažnjavanju osobe koja je opunomoćena za podnošenje ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.3.2019.

34
e-Certis sustav · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.3.2019.

35
Javna nabava udžbenika za osnovnu i srednju školu · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.3.2019.

36
Račun za radove koje je izvršio podugovaratelj · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 17.2.2019.

37
Dokazivanje nepostojanja obveze plaćanja poreznih obveza inozemne podružnice · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.2.2019.

39
Registar ugovora o javnoj nabavi · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.2.2019.

40
Prijepor u vezi sukoba interesa · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.2.2019.

41
Definiranje cijene ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.2.2019.

42
Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom izvršenja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.2.2019.

43
Dinamički sustav nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 4.2.2019.

44
Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan na području Republike Hrvatske · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.2.2019.

45
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 21.1.2019.

46
Tehnička specifikacija predmeta ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.1.2019.

47
Jamstvo od gospodarskog subjekta · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.1.2019.

48
Dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta za ispunjenje predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 18.2.2018.

49
Zbirno jamstvo u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.1.2018.

50
Traženje jamstva za uredno ispunjavanje ugovora sklopljenog na osnovi javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.6.2017.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec