Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 6

1
Smjenski rad · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.6.2014.

2
Naknada plaće za vrijeme blagdana · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.6.2014.

3
Računanje vremena mirovanja radnog odnosa u staž za jubilarnu nagradu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.6.2014.

4
Ostvarivanje prava na dnevnicu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 24.5.2013.

5
Pravo na jubilarnu nagradu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 30.1.2013.

6
Tumačenje Dodatka I. · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 30.1.2013.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec