Poredano po:

Broj dokumenata: 29

1
Pravo na pomoć u slučaju smrti djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 22.3.2019.

2
Zasnivanje radnog odnosa · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 22.3.2019.

3
Godišnji odmor · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 7.2.2019.

4
Regres · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 7.2.2019.

5
Plaćeni dopust za potrebe selidbe · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 5.2.2019.

6
Dnevnica i naknada troškova putovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 5.2.2019.

7
Radni staž u smislu prava na uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 1.2.2019.

8
Dodatak za uspješnost na radu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 1.2.2019.

9
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 1.2.2019.

10
Povlaštena otpremnina · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.1.2019.

11
Zaštita zaposlenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.1.2019.

12
Regres · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.1.2019.

13
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.1.2019.

14
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.1.2019.

15
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.10.2018.

16
Naknada za vrijeme bolovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.10.2018.

17
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.10.2018.

18
Plaćeni dopust za darivanje krvi · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.10.2018.

19
Božićnica · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 19.9.2018.

20
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 19.9.2018.

21
Pravo na regres · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 4.7.2018.

22
Pravo na plaćeni dopust za rođenje djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.6.2018.

23
Uvećanje plaće za radni staž ostvaren u inozemstvu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 5.6.2018.

24
Staž kod istog poslodavca · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 7.5.2018.

25
Pravo na uvećanje osnovne plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 7.5.2018.

26
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 7.5.2018.

27
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 7.5.2018.

28
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 7.5.2018.

29
Puna naknada troškova prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 12.3.2018.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec