Poredano po:

Broj dokumenata: 28

1
Rok zastare za komunalnu naknadu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 5.5.2021.

2
Zastara plaćanja komunalne naknade · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 20.7.2020.

3
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 20.7.2020.

4
Provedba ovrhe na novčanim sredstvima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 21.4.2020.

5
Naknada troškova zastupanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 11.1.2016.

6
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na ugovor o ustupu potraživanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 28.5.2015.

7
Tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 19.3.2015.

8
Obveza plaćanja PDV-a na naknadu ostvarenu u sudskom postupku temeljem stjecanja bez osnove · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 16.3.2015.

9
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 31.1.2015.

10
Oporezivanje izgradnje kuće · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 15.1.2015.

11
PDV - obveze građana iznajmljivača · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 9.6.2014.

12
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina za stjecanje nekretnine temeljem ugovora o ortaštvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 9.4.2014.

13
Naplata duga od jamca platca za potraživanje prijavljeno u postupku predstečajne nagodbe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 31.3.2014.

14
Prekršajna odgovornost dužnika za ispunjenje novčane obveze · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.2.2014.

15
Rokovi ispunjenja novčanih obveza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 21.1.2014.

16
Postupak predstečajne nagodbe i obveze po jamstvima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 15.1.2014.

17
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 10.12.2013.

18
Ispunjenje novčanih obveza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 28.10.2013.

19
Plaćanje u naravi i tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 28.10.2013.

20
Porez na promet nekretnina i porezni tretman predugovora · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 27.11.2012.

21
Odnos između autorskih naknada, autorskog djela, ugovora o autorskom djelu i ugovora o djelu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 5.9.2012.

22
Raskid ugovora o ortaštvu i porezne obveze · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 23.7.2012.

23
Obnova poreznog postupka zbog raskida ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 23.7.2012.

24
Osobni identifikacijski broj i ortakluk · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 23.3.2012.

25
Izmjene Zakona o porezu na dobit · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 24.2.2012.

26
Oporezivanje fizičke osobe koja uz nesamostalni rad obavljala dodatnu djelatnost i to kao obrt, kućnu radinost, slobodno zanimanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 2.1.2012.

27
Porezno priznati rashodi pri ustupanju potraživanja uz neuobičajeno veliku proviziju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 8.12.2011.

28
Neplaćanje premije u životnim osiguranjima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 31.5.2010.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec