Poredano po:

Broj dokumenata: 4729

1
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

2
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

3
Primjena ugovora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

4
Plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

5
Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

6
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

7
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

8
Naknada za vrijeme bolovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

9
Pravo na odbitak pretporeza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 30.11.2022.

10
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

11
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

12
Dar u prigodi Dana sv. Nikole · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

13
Zasnivanje radnog odnosa · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

14
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

15
Regres · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

16
Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 15.11.2022.

17
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

18
Staž kod istog poslodavca · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

19
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

20
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

21
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

22
Utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Lokalni porezi

Datum dokumenta: 11.11.2022.

23
Zasnivanje radnog odnosa · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

24
Staž kod istog poslodavca · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

25
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

26
Naknada za vrijeme bolovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

27
Otpremnina pri odlasku u mirovinu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

28
Pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

29
Pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

30
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

31
Staž kod istog poslodavca · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 26.10.2022.

32
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 26.10.2022.

33
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 26.10.2022.

34
Oporezivanje PDV-om isporuke solarne elektrane · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 19.10.2022.

35
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 19.10.2022.

36
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 19.10.2022.

37
Primjena stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 11.10.2022.

38
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 7.10.2022.

39
Regres · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 7.10.2022.

40
Pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 7.10.2022.

41
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 7.10.2022.

42
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 7.10.2022.

43
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 7.10.2022.

44
Osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 7.10.2022.

45
Plaćanje poreza na kuće za odmor · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Lokalni porezi

Datum dokumenta: 6.10.2022.

46
Plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.9.2022.

47
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.9.2022.

48
Isplata plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.9.2022.

49
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.9.2022.

50
Zahtjev za ispravak godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak i povrat u prijašnje stanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 28.9.2022.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec