Poredano po:

Broj dokumenata: 10976

1
OVR-670/2020 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.10.2021.

2
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

3
OVR-139/2019 · Općinski sud u Koprivnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 27.10.2021.

4
OVR-137/2021 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.11.2021.

5
OVR-754/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.11.2021.

6
OVR-114/2020 · Općinski sud u Vukovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.8.2021.

7
OVR-506/2020 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.8.2021.

8
OVR-2317/2019 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.8.2021.

9
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

10
OU-79/2020 · Javni bilježnik Dolinar Nenad

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.10.2021.

11
OVR-137/2021 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.11.2021.

12
OVR-730/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.11.2021.

13
OVR-139/2019 · Općinski sud u Koprivnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 27.10.2021.

14
OVR-310/2019 · Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 27.10.2021.

15
ST-370/2018 · Trgovački sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.7.2021.

16
OVR-256/2019 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 26.8.2021.

17
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

18
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

19
OVR-137/2021 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.11.2021.

20
OVR-730/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.11.2021.

21
OVR-730/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.11.2021.

22
OVR-55/2020 · Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 27.10.2021.

23
OVR-5702/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.7.2021.

24
OVR-570/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.11.2021.

25
OVR-3695/2016 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.11.2020.

26
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

27
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

28
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

29
OVR-137/2021 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.11.2021.

30
ST-835/2016 · Trgovački sud u Pazinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.9.2021.

31
ST-1104/2021 · Trgovački sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.6.2021.

32
OVR-570/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.11.2021.

33
OVR-3695/2016 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.11.2020.

34
ST-66/2021 · Trgovački sud u Splitu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.10.2021.

35
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

36
OVR-576/2020 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.11.2021.

37
OVR-730/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.11.2021.

38
OVR-7786/2015 · Općinski sud u Novom Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.11.2021.

39
ST-72/2020 · Trgovački sud u Splitu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.8.2021.

40
ST-1580/2016 · Trgovački sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.10.2021.

41
OVR-318/2019 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.11.2021.

42
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

43
OVR-154/2018 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.9.2021.

44
OVR-6193/2018 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 26.10.2021.

45
OVR-783/2021 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.11.2021.

46
OVR-576/2020 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.11.2021.

47
OVR-568/2015 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.11.2021.

48
ST-99/2021 · Trgovački sud u Zadru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 24.11.2021.

49
OVR-385/2019 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.8.2021.

50
OVR-13/2021 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 9.2.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.11.2021.

Uključi filtre Isključi filtre

Datum početka

Vrsta predmeta prodaje
Složenost predmeta prodaje
Elektronička javna dražba

Datum početka nadmetanja