Poredano po:

Broj dokumenata: 14219

1
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.8.2021.

2
OVR-547/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.6.2022.

3
OVR-8179/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.8.2022.

4
OVR-1745/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.5.2022.

5
ST-1984/2013 · Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 30.9.2019.

6
OVR-745/2019 · Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Bujama - Buie

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.9.2022.

7
OVR-4188/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.9.2022.

8
OVR-71/2021 · Trgovački sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.9.2022.

9
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.8.2021.

10
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.8.2021.

11
OVR-80/2021 · Općinski sud u Vukovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.6.2022.

12
OVR-467/2020 · Općinski sud u Vinkovcima

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.8.2022.

13
ST-157/2018 · Trgovački sud u Bjelovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 24.8.2022.

14
OVR-8179/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.8.2022.

15
OVR-96/2021 · Općinski sud u Karlovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.9.2022.

16
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.8.2021.

17
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.8.2021.

18
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.8.2021.

19
OVR-329/2020 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.8.2022.

20
OVR-8179/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.8.2022.

21
OVR-2046/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.9.2022.

22
OVR-74/2021 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.8.2022.

23
OVR-703/2021 · Općinski sud u Karlovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.9.2022.

24
OVR-3109/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 13.6.2022.

25
ST-132/2021 · Trgovački sud u Dubrovniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 28.6.2022.

26
OVR-520/2019 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.8.2022.

27
OVR-8179/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.8.2022.

28
ST-419/2020 · Trgovački sud u Bjelovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.7.2022.

29
OVR-1951/2018 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.9.2022.

30
OVR-346/2021 · Općinski sud u Karlovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.9.2022.

31
OVR-936/2022 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.9.2022.

32
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.8.2021.

33
OVR-182/2021 · Općinski sud u Vinkovcima, Stalna služba u Županji

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.6.2022.

34
OVR-8179/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.8.2022.

35
OVR-8179/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.8.2022.

36
OVR-2046/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.9.2022.

37
OVR-1106/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.9.2022.

38
OVR-2511/2019 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.9.2022.

39
OVR-2914/2021 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.9.2022.

40
ST-2883/2021 · Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.12.2021.

41
OVR-112/2019 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.6.2022.

42
OVR-3157/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.6.2022.

43
OVR-287/2022 · Općinski sud u Vinkovcima

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.8.2022.

44
OVR-8179/2016 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.8.2022.

45
OVR-729/2019 · Općinski sud u Crikvenici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.9.2022.

46
OVR-121/2019 · Općinski sud u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.6.2022.

47
OVR-71/2021 · Trgovački sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.9.2022.

48
OVR-291/2017 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.8.2021.

49
OVR-70/2020 · Općinski sud u Metkoviću

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 24.5.2022.

50
OVR-547/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 7.12.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.6.2022.

Uključi filtre Isključi filtre

Datum početka

Vrsta predmeta prodaje
Složenost predmeta prodaje
Elektronička javna dražba

Datum početka nadmetanja