Poredano po:

Broj dokumenata: 15345

1
ST-633/2021 · Trgovački sud u Pazinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.12.2022.

2
OVR-787/2021 · Općinski sud u Vinkovcima

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 27.10.2022.

3
OVR-613/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.1.2023.

4
OVR-122/2019 · Općinski sud u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.9.2022.

5
OVR-40/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.8.2022.

6
OVR-573/2022 · Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.1.2023.

7
OVR-4/2023 · Općinski sud u Požegi

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.2.2020.

8
OVR-2868/2020 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.1.2023.

9
ST-603/2017 · Trgovački sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.1.2023.

10
OVR-7095/2015 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.1.2023.

11
ST-68/2019 · Trgovački sud u Bjelovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.4.2022.

12
OVR-40/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.8.2022.

13
OVR-1092/2021 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.10.2022.

14
ST-982/2020 · Trgovački sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.12.2022.

15
ST-982/2020 · Trgovački sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.12.2022.

16
OVR-2994/2019 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.1.2023.

17
OVR-162/2021 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.1.2023.

18
OVR-215/2019 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.1.2023.

19
OVR-725/2017 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.1.2023.

20
OVR-697/2021 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.1.2023.

21
OVR-697/2021 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.1.2023.

22
OVR-697/2021 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.1.2023.

23
OVR-1240/2021 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.1.2023.

24
OVR-1240/2021 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.1.2023.

25
OVR-310/2022 · Općinski sud u Koprivnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.1.2023.

26
ST-794/2016 · Trgovački sud u Zadru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.6.2022.

27
OVR-1630/2016 · Općinski sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.12.2022.

28
OVR-2411/2018 · Općinski sud u Splitu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.1.2023.

29
OVR-40/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.8.2022.

30
OVR-40/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.8.2022.

31
OVR-192/2021 · Općinski sud u Đakovu, Stalna služba u Našicama

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.10.2022.

32
OVR-188/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.10.2022.

33
OVR-1991/2018 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 30.12.2022.

34
OVR-2259/2022 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.1.2023.

35
OVR-40/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.8.2022.

36
OVR-40/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.8.2022.

37
OVR-794/2018 · Općinski sud u Slavonskom Brodu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.9.2022.

38
OVR-188/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.10.2022.

39
OVR-288/2022 · Općinski sud u Šibeniku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.10.2022.

40
OVR-8056/2017 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.10.2021.

41
OVR-1088/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.3.2022.

42
OVR OB-25/2018 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.1.2023.

43
OVR-1489/2021 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.12.2022.

44
OVR-40/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.8.2022.

45
OVR-794/2018 · Općinski sud u Slavonskom Brodu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.9.2022.

46
OVR-1082/2021 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.10.2022.

47
OVR-687/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.10.2022.

48
ST-2/2013 · Trgovački sud u Splitu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.1.2023.

49
OVR-1088/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.3.2022.

50
OVR-211/2020 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 12.4.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.11.2022.

Uključi filtre Isključi filtre

Datum početka

Vrsta predmeta prodaje
Složenost predmeta prodaje
Elektronička javna dražba

Datum početka nadmetanja