Poredano po:

Broj dokumenata: 18907

1
OVR-2931/2021 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.4.2024.

2
OVR-437/2021 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.3.2024.

3
OVR-951/2021 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.3.2024.

4
OVR-73/2017 · Općinski sud u Koprivnici

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.3.2024.

5
OVR-952/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.4.2024.

6
OVR-431/2020 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.3.2024.

7
OVR-1092/2019 · Općinski sud u Splitu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.2.2023.

8
OVR-59/2021 · Općinski sud u Sisku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.3.2024.

9
OVR-2390/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 26.6.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 29.3.2024.

10
OVR-987/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.4.2024.

11
OVR-987/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.4.2024.

12
OVR-605/2023 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.6.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.3.2024.

13
OVR-985/2022 · Općinski sud u Karlovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.6.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 27.3.2024.

14
OVR-312/2022 · Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.6.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.4.2024.

15
OVR-732/2023 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.6.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.3.2024.

16
ST-508/2022 · Trgovački sud u Splitu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.1.2024.

17
OVR-102/2020 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.4.2024.

18
OVR-1732/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 26.3.2024.

19
OVR-359/2022 · Općinski sud u Đakovu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.1.2024.

20
OVR-342/2023 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.3.2024.

21
OVR-342/2023 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.3.2024.

22
OVR-206/2023 · Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.1.2024.

23
OVR-342/2023 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.3.2024.

24
ST-398/2022 · Trgovački sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 13.10.2023.

25
OVR-2881/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.3.2024.

26
ST-18/2015 · Trgovački sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.10.2023.

27
OVR-168/2023 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.12.2023.

28
OVR-226/2019 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 20.6.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.3.2024.

29
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

30
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

31
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

32
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

33
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

34
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

35
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

36
OVR-172/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.3.2024.

37
OVR-850/2022 · Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.12.2023.

38
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

39
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

40
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

41
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

42
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

43
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

44
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

45
OVR-370/2023 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.4.2024.

46
OVR-3079/2019 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 13.12.2023.

47
OVR-284/2020 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.3.2024.

48
OVR-46/2023 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.2.2024.

49
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

50
OVR-455/2022 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 19.6.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.3.2024.

Uključi filtre Isključi filtre

Datum početka

Vrsta predmeta prodaje
Složenost predmeta prodaje
Elektronička javna dražba

Datum početka nadmetanja