Poredano po:

Broj dokumenata: 15271

1
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 9:područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine

Datum: 5.12.2023

2
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: godišnja nabava i isporuka kemikalija (grupa III)

Datum: 5.12.2023

3
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: godišnja nabava i isporuka kemikalija (grupa VII)

Datum: 5.12.2023

4
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 10:područje malog sliva Banovina za razdoblje od 4 (četiri) godine

Datum: 4.12.2023

5
Komunalac d.o.o., Samobor · Odluke DKOM

Predmet: usluga financijskog leasinga za najam komunalnog vozila za prikupljanje otpada-2 komada

Datum: 4.12.2023

6
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni i ovjesni pribor za niskonaponske nadzemne mreže za Elektru Slavonski Brod

Datum: 4.12.2023

7
Grad Požega, Požega · Odluke DKOM

Predmet: radovi na izgradnji tribine na stadion Slavonija

Datum: 4.12.2023

8
Grad Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: nabava STEM opreme za osnovne škole Grada Zadra (grupa 2.)

Datum: 4.12.2023

9
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: vodovodni i kanalizacijski materijal (grupa 1.)

Datum: 4.12.2023

10
Srednja škola Zabok, Zabok · Odluke DKOM

Predmet: nabava specijalizirane opreme za opremanje kuhinje i praktikuma u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa - Regionalni centar Zabok“; UP.03.3.1.05.0001

Datum: 4.12.2023

11
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: zamjena PLC opreme na izvoru Rakonek

Datum: 4.12.2023

12
Bjelovarsko-bilogorska županija, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge izrade studije i analiza Mreža linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na području BBŽ

Datum: 1.12.2023

13
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja 20kV rasklopišta u TS 35-10kV Križ

Datum: 1.12.2023

14
Opća bolnica Pula, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: usluga teleradiologije za potrebe Opće bolnice Pula za polugodišnje razdoblje

Datum: 1.12.2023

15
Grad Našice, Našice · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Datum: 1.12.2023

16
Osnovna škola Sv. Filip i Jakov · Odluke DKOM

Predmet: nabava i montaža teleskopskih tribina za školsku sportsku dvoranu

Datum: 30.11.2023

17
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadzor nad izgradnjom dionice čvora Mravince - čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 4 i 5

Datum: 29.11.2023

18
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa...

Datum: 29.11.2023

19
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na održavanju šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika na području RH (grupa 3.-ZŽ)

Datum: 28.11.2023

20
Grad Vinkovci, Vinkovci · Odluke DKOM

Predmet: obnova i opremanje sportske dvorane Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Vinkovci

Datum: 27.11.2023

21
Regionalni centar za gospodarenje otpadom-Šagulje d.o.o., Slavonski Brod · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje (grupa 1.)

Datum: 27.11.2023

22
Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ, Trilj · Odluke DKOM

Predmet: nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ-uređaj br. 3. po grupama, Grupa 1 Uređaj za ispitivanje kvalitete mlijeka

Datum: 27.11.2023

23
Opća bolnica Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: materijal i sredstva za čišćenje i održavanje higijene prostora (grupa 4.)

Datum: 27.11.2023

24
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: nabava kemikalija za potrebe Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Datum: 27.11.2023

25
Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava pomoćnih listića za uplatu igara grupa II - Nabava listića s QR barkodom za uplatu igara

Datum: 27.11.2023

26
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema za carinski laboratorij (grupa 18.)

Datum: 24.11.2023

27
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za mjerenje brzine

Datum: 24.11.2023

28
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1

Datum: 24.11.2023

29
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac, Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: računalna i učionička oprema te sitni inventar za Trgovačko ugostiteljsku školu iz Karlovca-Projekt RCK RECEPT (grupa 1.)

Datum: 23.11.2023

30
Grad Duga Resa, Duga Resa · Odluke DKOM

Predmet: nabava lož ulja za potrebe zgrade Gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, Dječjeg vrtića Duga Resa i Javne ustanove za poticanje lokalnog razvoja INOVADR

Datum: 23.11.2023

31
Grad Novska, Novska · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije modernizacije sustava javne rasvjete grada Novske

Datum: 23.11.2023

32
Općina Vela Luka, Vela Luka · Odluke DKOM

Predmet: asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Veloj Luci

Datum: 23.11.2023

33
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: razvoj aplikacije naknada socijalne zaštite koje osiguravaju JLP(R)S

Datum: 23.11.2023

34
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: unutrašnje uređenje i opremanje - prezentacijski centar Medvjeđak

Datum: 23.11.2023

35
Srednja škola "Arboretum Opeka", Vinica · Odluke DKOM

Predmet: opremanje SŠ Opeka specijaliziranom opremom-PRAKTIKUMI (grupa 33.)

Datum: 22.11.2023

36
Komunalac d.o.o., Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: nabava automata za naplatu parkiranja

Datum: 22.11.2023

37
Komunalno d.o.o., Vrgorac · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Vrgorca - VI faza

Datum: 22.11.2023

38
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga vođenja projekta u građevinarstvu za objekt Šalata 6

Datum: 22.11.2023

39
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava pružanja arhivskih usluga-po grupama

Datum: 22.11.2023

40
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava stretch folije

Datum: 22.11.2023

41
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadzor nad izgradnjom dionice čvora Mravince-čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 4 i 5

Datum: 21.11.2023

42
Općina Ston, Ston · Odluke DKOM

Predmet: modernizacija javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti-mješovita nabava

Datum: 20.11.2023

43
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: papir za ispis i kopiranje

Datum: 20.11.2023

44
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: kompleti za izvođenje kućnih priključaka i pritezni vijci

Datum: 17.11.2023

45
Opća bolnica Pula, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: rukavice (grupa 7.)

Datum: 15.11.2023

46
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: nabava multimedijske i računalne opreme potrebne za realizaciju projekta KLIK Pula, šifra projekta UP.03.3.1.05.0005 (grupa 2.)

Datum: 15.11.2023

47
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: laboratorijski reagensi za Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (grupa VI)

Datum: 14.11.2023

48
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 2.)

Datum: 14.11.2023

49
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 3.)

Datum: 14.11.2023

50
Općina Martinska Ves, Martinska Ves · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pješačko - biciklističkog mosta „Tišina“

Datum: 14.11.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta