Poredano po:

Broj dokumenata: 11867

1
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITIBIS-najam integriranog bolničkog informacijskog sustava s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom poslužitelja i uslugom održavanja

Datum: 9.11.2020

2
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja sustava odvodnje u okviru projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka"

Datum: 9.11.2020

3
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja TS 110-20(10)kV Terminal

Datum: 6.11.2020

4
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITreagensi za laboratorij (grupa II)

Datum: 6.11.2020

5
Osječko-baranjska županija, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITsredstva za dezinfekciju

Datum: 6.11.2020

6
Grad Rijeka, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - građenje

Datum: 6.11.2020

7
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na sanaciji oštećenja nastalih u potresu na objektu osnovne škole Ivana Gundulića

Datum: 6.11.2020

8
Virkom d.o.o., Virovitica · Odluke DKOM

Predmet: DITdogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača

Datum: 6.11.2020

9
Sveučilište u Splitu, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITmikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka (grupa 1.)

Datum: 5.11.2020

10
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITkontejnersko postrojenje međutransformacije

Datum: 4.11.2020

11
Grad Vrbovec, Vrbovec · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz učenika s upisnog područja I i II osnovne škole Vrbovec

Datum: 4.11.2020

12
Grad Gospić, Gospić · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga čišćenja snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića za sezonu zimske službe 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 (grupa II)

Datum: 4.11.2020

13
Grad Gospić, Gospić · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga čišćenja snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića za sezonu zimske službe 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 (grupa III)

Datum: 4.11.2020

14
Grad Gospić, Gospić · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga čišćenja snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića za sezonu zimske službe 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 (grupa VI)

Datum: 4.11.2020

15
Splitsko-dalmatinska županija, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 15.)

Datum: 4.11.2020

16
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 5.)

Datum: 4.11.2020

17
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša

Datum: 3.11.2020

18
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprovjera ispravnosti i popravak stabilnog sustava za dojavu požara

Datum: 3.11.2020

19
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana, Zabok · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju, 1 kom

Datum: 3.11.2020

20
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: DITpotrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature (grupe:7., 8., 12. i 20.)

Datum: 2.11.2020

21
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za kontrolu i naplatu parkiranja

Datum: 2.11.2020

22
Vodne usluge d.o.o., Križevci · Odluke DKOM

Predmet: DITrazvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci- Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje

Datum: 2.11.2020

23
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITisporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora (grupa 9.)

Datum: 30.10.2020

24
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpodrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a

Datum: 30.10.2020

25
Državne nekretnine d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi sanacije trajektnog pristana na otoku Vanga

Datum: 30.10.2020

26
Općina Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija ceste Kneza Branimira Satnica Đakovačka

Datum: 30.10.2020

27
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije

Datum: 29.10.2020

28
Međimurske vode d.o.o., Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava usluge osiguranja imovine, vozila i osoba za razdoblje od 2020. do 2024. godine

Datum: 29.10.2020

29
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga ustupanja radnika (grupe 1. i 6.)

Datum: 29.10.2020

30
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac“

Datum: 29.10.2020

31
Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITopremanje spasiteljskih timova u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta HGSS-a Sigurna.HR“

Datum: 29.10.2020

32
Grad Omiš, Omiš · Odluke DKOM

Predmet: DITgrađevinski radovi na uređenju i opremanju lokacije staro groblje Omiš

Datum: 28.10.2020

33
HEP-Plin d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge ispisa i kuvertiranja poslovnih dokumenata

Datum: 28.10.2020

34
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITuređenje dvorišta dječjih vrtića Grada Zagreba

Datum: 28.10.2020

35
Sisačko-moslavačka županija · Odluke DKOM

Predmet: DITenergetska obnova zgrada škola-3. faza (grupa 4.)

Datum: 27.10.2020

36
Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Slavonski Brod · Odluke DKOM

Predmet: DITMSCT uređaj

Datum: 27.10.2020

37
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITjednokratne zaštitne maske za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Datum: 27.10.2020

38
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITgeoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrada višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada

Datum: 27.10.2020

39
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb (grupa VII)

Datum: 26.10.2020

40
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb (grupa 2.)

Datum: 26.10.2020

41
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija i zamjena redundantnog UPS napajanja

Datum: 26.10.2020

42
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITniskonaponski sklopni blokovi

Datum: 23.10.2020

43
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za potrebe projekta RESCUE-fotonaponski sustav (elektrana), sustava pohrane-napajanja REse i radovi na instalaciji REse i BEMS

Datum: 23.10.2020

44
Izvor Ploče d.o.o., Ploče · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče-sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče

Datum: 23.10.2020

45
Grad Samobor, Samobor · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz učenika osnovnih škola na području grada Samobora

Datum: 23.10.2020

46
Financijska agencija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITuredski materijal

Datum: 23.10.2020

47
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITčišćenje akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta

Datum: 23.10.2020

48
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITorganizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu

Datum: 23.10.2020

49
Parkovi d.d., Varaždin · Odluke DKOM

Predmet: DITpogrebne potrepštine

Datum: 23.10.2020

50
Klinički bolnički centar Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava računala i računalne opreme za projekt 'Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji'

Datum: 23.10.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta