Poredano po:

Broj dokumenata: 13986

1
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja Središnjeg državnog portala - Gov.hr

Datum: 30.6.2022

2
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u gradu Novskoj

Datum: 30.6.2022

3
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sanacija i proširenje arhivske rashladne komore za pohranu filmske kulturne baštine

Datum: 29.6.2022

4
Ekoplus d.o.o. za gospodarenje otpadom, Viškovo · Odluke DKOM

Predmet: usluge osiguranja (grupa 1.)

Datum: 24.6.2022

5
Lučka uprava Novalja, Novalja · Odluke DKOM

Predmet: radovi na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana-ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja-1. faza

Datum: 24.6.2022

6
Split parking d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja garaže Dobrilina

Datum: 24.6.2022

7
Split parking d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja garaže Lokve

Datum: 24.6.2022

8
Tehnička škola Čakovec, Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: nabava specijalizirane opreme za RCK TŠČ i Strojarsku i prometnu školu Varaždin (grupa VI)

Datum: 24.6.2022

9
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: servis i popravak protupožarnih i kliznih vrata na lokacijama KBC-a Zagreb

Datum: 24.6.2022

10
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga mjerenja i isporuke podataka unutarnjih klimatskih uvjeta i potrošnje energije i vode te analize podataka u svrhu određivanja stvarnih i referentih uvjeta korištenja zgrada odgojne namjene.

Datum: 23.6.2022

11
Gradska knjižnica i čitaonica, Virovitica · Odluke DKOM

Predmet: bibliokombi, knjižnična građa te oprema za bibliokombi (grupa 2.)

Datum: 23.6.2022

12
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

Datum: 21.6.2022

13
Grad Zlatar, Zlatar · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja šumske ceste Jakopići-Oštrc/Oštrc-Črne mlake

Datum: 20.6.2022

14
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: testovi za COVID-19 (grupa 1.)

Datum: 20.6.2022

15
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: kabelski razvodni ormari

Datum: 17.6.2022

16
Financijska agencija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije-RC Osijek

Datum: 17.6.2022

17
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: upravljanje projektom i administracija financirane iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. unutar Projekta Implementacija e.Standarda

Datum: 17.6.2022

18
Općina Pisarovina, Pisarovina · Odluke DKOM

Predmet: aktivnosti vezane uz unapređenje kvalitete i razvoj i širenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina - edukacije

Datum: 17.6.2022

19
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge čišćenja ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Datum: 17.6.2022

20
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac"

Datum: 15.6.2022

21
Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Slavonski Brod · Odluke DKOM

Predmet: dovršetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod

Datum: 15.6.2022

22
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: dobava i montaža 20 kV postrojenja u TS 110 20 kV Lovran

Datum: 15.6.2022

23
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uredski materijal

Datum: 15.6.2022

24
Županijska bolnica Čakovec, Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: reagensi, testovi i potrošni materijal za Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupe V i VIII)

Datum: 15.6.2022

25
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: carinske plombe i produžne trake za carinske plombe

Datum: 15.6.2022

26
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja pristaništa Batina

Datum: 15.6.2022

27
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: licence za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluga

Datum: 15.6.2022

28
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: radovi na konzerviranju gradine Krčingrad

Datum: 15.6.2022

29
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 2.)

Datum: 15.6.2022

30
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 3.)

Datum: 15.6.2022

31
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 1.)

Datum: 15.6.2022

32
Thalassotherapia-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija · Odluke DKOM

Predmet: nabava ultrazvučnog aparata

Datum: 15.6.2022

33
Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: radovi na izgradnji pristaništa Donji Grad u Osijeku

Datum: 15.6.2022

34
Privreda d.o.o., Petrinja · Odluke DKOM

Predmet: usluge upravljanja projektom „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“

Datum: 14.6.2022

35
Privreda d.o.o., Petrinja · Odluke DKOM

Predmet: usluge upravljanja projektom „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“

Datum: 14.6.2022

36
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada novelacije idejnog rješenja i novelacije SUO, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem LD za BC Našice - Čepin

Datum: 14.6.2022

37
Državne nekretnine d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadzor radova obnove konstrukcije rezidencije nakon potresa-Visoka 22 Zagreb Grupa 1-stručni nadzor za pripremne radove i razgradnju Visoka 22 Zagreb

Datum: 14.6.2022

38
Općina Lovran, Lovran · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija brownfield lokacije u novi društveni dom u Lovranu

Datum: 10.6.2022

39
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu

Datum: 10.6.2022

40
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: ispitivanje i mikro lociranje curenja na vodoopskrbnom sustavu Karlovac

Datum: 10.6.2022

41
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Split · Odluke DKOM

Predmet: vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Šolta- luke Nečujam, Stomorska, Rogač, Maslinica

Datum: 10.6.2022

42
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: testovi za COVID-19 (grupa 4.)

Datum: 10.6.2022

43
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 1

Datum: 10.6.2022

44
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: opremanje Muzejske čuvaonice Hrvatskog prirodnoslovnog muzeja, Novi Petruševec

Datum: 10.6.2022

45
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za pranje i dezinfekciju za potrebe odjela za sterilizaciju

Datum: 9.6.2022

46
Primorsko-goranska županija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade studije analize prostora morskog područja u EU projektu ARGOS

Datum: 9.6.2022

47
Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod · Odluke DKOM

Predmet: održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda za 2022. i 2023. godinu

Datum: 9.6.2022

48
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: kupnja računalne opreme (grupa 1.)

Datum: 9.6.2022

49
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (grupe: I, II i III)

Datum: 9.6.2022

50
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: regulatori tlaka plina niskotlačni DN-25-navojniuz plinomjer G-4 i G-6

Datum: 9.6.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta