Poredano po:

Broj dokumenata: 14669

1
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 8.)

Datum: 16.3.2023

2
Grad Sisak, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: radovi na rekonstrukciji-izvanrednom održavanju mosta Crnac

Datum: 15.3.2023

3
Grad Opatija, Opatija · Odluke DKOM

Predmet: usluga mobilne telefonije

Datum: 15.3.2023

4
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava IKT opreme-učenički uređaji za školske učionice (grupe: 1. i 2.)

Datum: 14.3.2023

5
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga nadzora radova na obnovi dionice Zagreb Zapadni kolodvor-Zagreb Glavni kolodvor

Datum: 14.3.2023

6
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na projektu sanacije kolnika državne ceste oznake DC546, od km 9+000 do km 19+000 i sanacija klizišta u km 13+850

Datum: 13.3.2023

7
Ministarstvo financija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: futrole za kratko vatreno oružje (grupa 2.)

Datum: 13.3.2023

8
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge i materijala za tekuće i investicijsko održavanje vozila koja nisu pod garancijom proizvođača

Datum: 13.3.2023

9
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: remont hidromehaničke opreme u pogonima PP HE Zapad, Grupa 2- Remont hidromehaničke opreme akumulacije Lokvarke

Datum: 10.3.2023

10
Dom zdravlja Metković, Metković · Odluke DKOM

Predmet: medicinski potrošni materijal

Datum: 10.3.2023

11
Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade cjelovitog profila kompetencija, razvoj specifičnih programa, digitalizacija nastavnog sadržaja i educiranje u području primjene digitalnog učenja (grupa 2.)

Datum: 10.3.2023

12
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: jednokratni potrošni medicinski materijal (grupa 32.)

Datum: 10.3.2023

13
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge privatne zaštite (grupa 3.)

Datum: 9.3.2023

14
Grad Opatija, Opatija · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija javne rasvjete Grada Opatije

Datum: 9.3.2023

15
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 1.)

Datum: 9.3.2023

16
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 3.)

Datum: 9.3.2023

17
Opća županijska bolnica Vinkovci, Vinkovci · Odluke DKOM

Predmet: nabava i postavljenje rashladnog sustava

Datum: 8.3.2023

18
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 5.)

Datum: 8.3.2023

19
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 7.)

Datum: 8.3.2023

20
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 3.)

Datum: 6.3.2023

21
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 2.)

Datum: 6.3.2023

22
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 1.)

Datum: 6.3.2023

23
Plinacro d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava čeličnih plinovodnih cijevi za MP Zlobin-Bosiljevo DN 800-100, PN-I-581-22-DT

Datum: 3.3.2023

24
Zadarska županija, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu škola

Datum: 2.3.2023

25
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga osiguranja

Datum: 2.3.2023

26
Opća bolnica Pula, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: kateteri (grupa 4.)

Datum: 2.3.2023

27
Grad Vinkovci, Vinkovci · Odluke DKOM

Predmet: unutarnje opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Datum: 2.3.2023

28
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja dionice čvor Mravince-čvor TTTS duljine2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5

Datum: 1.3.2023

29
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: aglomeracija Split-Solin; projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe

Datum: 28.2.2023

30
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadogradnja parkirnih automata

Datum: 28.2.2023

31
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja DV 2x110 kV Bilice-Trogir-elektromontažni i ostali radovi

Datum: 28.2.2023

32
Unikom d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: usluga zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općina Bizovac, Petrijevci i Bilje (grupa 2.)

Datum: 28.2.2023

33
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava i ugradnja interlocking vrata

Datum: 27.2.2023

34
Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ, Trilj · Odluke DKOM

Predmet: nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ - uređaj br. 3. (grupa 1.)

Datum: 27.2.2023

35
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojna cesta čvor Vučevica na A1 - čvor na DC8 (bez čvora na DC8), dionica od 0+630,00 do 7+480,00; L=6,85 km

Datum: 24.2.2023

36
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: specijalna ljepila

Datum: 21.2.2023

37
Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 4 godine (grupa 7.)

Datum: 20.2.2023

38
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: dobava kabela za izradu kabelskih priključaka

Datum: 20.2.2023

39
Čistoća d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: drobilica za glomazni otpad

Datum: 20.2.2023

40
Grad Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana

Datum: 20.2.2023

41
Grad Varaždin, Varaždin · Odluke DKOM

Predmet: zaštitarske usluge za potrebe Grada Varaždina

Datum: 20.2.2023

42
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, Požega · Odluke DKOM

Predmet: promocija RCK Panonika (grupa 1.)

Datum: 20.2.2023

43
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja dionice čvor Mravince-čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5

Datum: 17.2.2023

44
Grad Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: radovi sanacije pokosa na Škrapama

Datum: 15.2.2023

45
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: održavanje plinske turbine (tip V94.2) bloka C u TE-TO Sisak uključujući prošireni remont (eHGPI)

Datum: 15.2.2023

46
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi (grupa 1.)

Datum: 14.2.2023

47
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 14.2.2023

48
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (EU projekt Ivanić-Grad)

Datum: 14.2.2023

49
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz drvne sječke i višemetrice za BE-TO Osijek i prijevoz drvne sječke za BE-TO Sisak (grupa 2.)

Datum: 14.2.2023

50
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga ex-ante i ex-post procjene javne jednostavne nabave

Datum: 14.2.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta