Poredano po:

Broj dokumenata: 13156

1
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: Projekt Dionysus-izrada Plana razvoja luke Vukovar

Datum: 7.10.2021

2
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: vozila za sanitetski prijevoz - kom 2

Datum: 7.10.2021

3
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja autocesta u zimskom periodu (grupa IX)

Datum: 7.10.2021

4
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava materijala za čišćenje, sredstva za dezinfekciju i toaletni papir (grupa 1.)

Datum: 7.10.2021

5
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: zubarski potrošni materijal

Datum: 7.10.2021

6
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: zubarski potrošni materijal

Datum: 7.10.2021

7
Moslavina d.o.o., Kutina · Odluke DKOM

Predmet: uspostava nadzorno upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbe i odvodnje u okviru EU sufinanciranog projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina

Datum: 6.10.2021

8
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, Požega · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja propusta preko potoka Stražemanka u naselju Biškupci na ŽC 4101

Datum: 6.10.2021

9
Grad Šibenik, Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: nabava stalnog postava za Hrvatski centar koralja Zlarin

Datum: 6.10.2021

10
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge upravljanja i administracije projektom

Datum: 6.10.2021

11
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema i alat za zaštitu istočnih granica EU (grupa 12)

Datum: 6.10.2021

12
Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik

Datum: 5.10.2021

13
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: održavanje komunikacijskih uređaja, instalacija i opreme

Datum: 5.10.2021

14
Medicinska škola Varaždin, Varaždin · Odluke DKOM

Predmet: organizacija stručnih usavršavanja i studijskih putovanja

Datum: 5.10.2021

15
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi (grupa 12.)

Datum: 5.10.2021

16
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: odabir najboljih raspoloživih tehnika za korištenje biomase i otpada u TE Plomin

Datum: 5.10.2021

17
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: integralni sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima

Datum: 5.10.2021

18
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: integralni sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima

Datum: 5.10.2021

19
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: integralni sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima

Datum: 5.10.2021

20
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: aglomeracija Kaštela-Trogir, radovi na nadogradnji CUPOV Divulje, izvođenje radova

Datum: 4.10.2021

21
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije

Datum: 4.10.2021

22
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ugradnja tehničke zaštite u TS Nijemci

Datum: 4.10.2021

23
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: zaštitarske usluge u Direkciji društva HŠ d.o.o.

Datum: 4.10.2021

24
Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: usluga provedbe stručnog usavršavanja i savjetovanja nastavnika te razvoja vještina učenika (grupa 3.)

Datum: 4.10.2021

25
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluga-Prijevoz i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada s k.č.br. 11446-2 u k.o. Osijek

Datum: 4.10.2021

26
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 38 (drvo koje ne sadrži opasne tvari), KB 20 03 07 (glomazni otpad) i KB 20 03 03 (ostaci od čišćenja ulica) postupcima oporabe R1-R12 (grupa 2.)

Datum: 30.9.2021

27
Grad Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara

Datum: 30.9.2021

28
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: sredstva za čišćenje i održavanje higijene (grupa B)

Datum: 30.9.2021

29
Grad Šibenik, Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade studije organizacije i integracije javnog prijevoza u gradu Šibeniku

Datum: 30.9.2021

30
Grad Solin, Solin · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja i opremanje ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra-uređenje izletišta na Majdanu-sanacija, rekonstrukcija i gradnja građevina te pristupne infrastrukture

Datum: 29.9.2021

31
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava roba i usluga za održavanje Renault vozila

Datum: 28.9.2021

32
Županijska uprava za ceste, Barilović · Odluke DKOM

Predmet: redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije (grupa 1.)

Datum: 28.9.2021

33
Poljoprivredni institut Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: sredstvo za zaštitu sjemena (grupa 1.)

Datum: 28.9.2021

34
Hrvatski geološki institut, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava računarske opreme i potrepština (grupa 2.)

Datum: 28.9.2021

35
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava promotivnih materijala i Komunikacijske strategije u sklopu projekta Fearless Velebit (grupa 1.)

Datum: 28.9.2021

36
Županijska lučka uprava Korčula, Korčula · Odluke DKOM

Predmet: tehnička pomoć za upravljanje projektom „Nova luka Korčula-luka Polačište“

Datum: 28.9.2021

37
Klinika za ortopediju Lovran, Lovran · Odluke DKOM

Predmet: kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 2 (grupe 24. i 27.)

Datum: 28.9.2021

38
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: implementacija sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama

Datum: 28.9.2021

39
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja kanalizacijskog kolektora od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška do recipijenta na lokaciji Visoka Greda

Datum: 27.9.2021

40
Grad Pleternica, Pleternica · Odluke DKOM

Predmet: nabava opreme stalne izložbe i nabava usluge izrade aplikacije i sustava evidencije posjetitelja (projekt Svijet graševine)

Datum: 27.9.2021

41
Piškornica d.o.o., Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica

Datum: 27.9.2021

42
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ugradnja opreme i uspostava NUS-a-Faza 4A-Delnice, Fužine, Brod Moravice

Datum: 24.9.2021

43
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga pranja rublja

Datum: 24.9.2021

44
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split · Odluke DKOM

Predmet: obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar - Valbiska i obratno

Datum: 24.9.2021

45
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh

Datum: 24.9.2021

46
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: prekidači za 20(10) kV nadzemne mreže (grupe: 1., 2. i 3.)

Datum: 24.9.2021

47
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: energetski transformator 110_10,5(21)kV,20MVA za TS 110_35_10(20)kV Prelog

Datum: 23.9.2021

48
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: isporuka releja za potrebe PrP Osijek

Datum: 23.9.2021

49
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: batimetrijsko snimanje - Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran

Datum: 23.9.2021

50
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: pružanje usluga tehničke pomoći-savjetodavnih usluga javnom sektoru jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum: 23.9.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta