Poredano po:

Broj dokumenata: 11242

1
Grad Pleternica, Pleternica · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na izgradnji gradske tržnice u Pleternici

Datum: 21.8.2020

2
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITbolnički električni kreveti za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Datum: 21.8.2020

3
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge za unapređenje sustava za informiranje javnosti i educiranje dionika - projekt Unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj VEPAR (grupa 1.)

Datum: 21.8.2020

4
Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga izrade projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdody u Jastrebarskom

Datum: 21.8.2020

5
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Datum: 21.8.2020

6
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Datum: 21.8.2020

7
Odvodnja d.o.o., Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITprojekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Centar Zadar"

Datum: 21.8.2020

8
Vodne usluge d.o.o., Križevci · Odluke DKOM

Predmet: DITrazvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci-Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje

Datum: 21.8.2020

9
Turistička zajednica Međimurske županije, Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: DITmedijska kampanja i usluge oglašavanja za projekt „Med dvemi vodami“

Datum: 21.8.2020

10
Vir Održavanje d.o.o., Vir · Odluke DKOM

Predmet: DITelektromaterijal za održavanje i izgradnju javne rasvjete na području Općine Vir

Datum: 20.8.2020

11
Županijska bolnica Čakovec, Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: DITmobilni digitalni RTG uređaj

Datum: 20.8.2020

12
Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga izrade projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdody u Jastrebarskom

Datum: 20.8.2020

13
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama

Datum: 20.8.2020

14
Libertas-Dubrovnik d.o.o., Mokošica · Odluke DKOM

Predmet: DITperodična izobrazba vozača autobusa

Datum: 20.8.2020

15
Grad Bakar, Bakar · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija javne rasvjete

Datum: 20.8.2020

16
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava, isporuka i ugradnja hidrauličnih zasuna za pražnjenje tlačnog cjevovoda i hidrauličnih zasuna obilaznog voda predturbinskog zatvarača

Datum: 19.8.2020

17
Dom zdravlja Zagreb-Centar, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstomatološki potrošni materijal (grupa I)

Datum: 18.8.2020

18
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Grad Mali Lošinj, Mali Lošinj i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITzahvati na obnovi državne ceste D100 na dionici Osor-Nerezine (Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Cres, Martinščica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj)

Datum: 18.8.2020

19
Luka Rijeka d.d., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITizvođenje radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke - Bazen Rijeka

Datum: 14.8.2020

20
6. maj odvodnja d.o.o., Umag · Odluke DKOM

Predmet: DITprojektiranje, izgradnja i probni rad UPOV Umag i UPOV Novigrad u okviru projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad Istarski

Datum: 14.8.2020

21
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga izrade studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka, dionica Karlovac-Oštarije

Datum: 14.8.2020

22
Ponikve voda d.o.o., Krk · Odluke DKOM

Predmet: DITsustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka-izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Datum: 14.8.2020

23
Općina Lovreć, Lovreć · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava robe i radova za obnovu javne rasvjete u Općini Lovreć

Datum: 14.8.2020

24
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture

Datum: 14.8.2020

25
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: DIT2 vozila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe

Datum: 13.8.2020

26
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28. područje maloga sliva Cetina za razdoblje od 4 (četiri) godine

Datum: 13.8.2020

27
Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., Nova Gradiška · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava opreme (grupa 2.)

Datum: 13.8.2020

28
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITprehrambeni proizvodi-kruh za potrebe KBC-a Osijek

Datum: 12.8.2020

29
Grad Buje - Buie, Buje (Buie) · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava LED cestovnih svjetiljki

Datum: 11.8.2020

30
Grad Delnice, Delnice · Odluke DKOM

Predmet: DITdobava i ugradnja opreme za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Delnice

Datum: 11.8.2020

31
Općina Bebrina, Bebrina · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene i pomoćne građevine

Datum: 11.8.2020

32
Centar za pružanje usluga u zajednici "Izvor", Selce · Odluke DKOM

Predmet: DITgrađevinski radovi u Rijeci

Datum: 11.8.2020

33
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITdopuna SN postrojenja u 4TS 29 Sopot - oprema

Datum: 7.8.2020

34
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga najma i održavanja radiološkog sustava za obradu slike PACS i administrativnog radiološkog sustava-RIS

Datum: 7.8.2020

35
Dom zdravlja Šibenik, Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava medicinskog potrošnog materijala

Datum: 7.8.2020

36
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava hibridne sale

Datum: 7.8.2020

37
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava opreme za Županijski centar za gospodaranje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji Laboratorijska oprema

Datum: 7.8.2020

38
Klinički bolnički centar Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITintegrirani bolnički informacijski sustav-IBIS s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom poslužitelja, kupnja i održavanje

Datum: 7.8.2020

39
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: DITostali potrošni medicinski materijal za 2020. godinu (grupa 37.)

Datum: 7.8.2020

40
Odvodnja d.o.o., Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITprojekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Centar Zadar"

Datum: 6.8.2020

41
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za osnovnu školu Jelkovec (grupa 3.)

Datum: 4.8.2020

42
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITservis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima, grupa 4. Servis i popravak centralnih jedinica klime

Datum: 4.8.2020

43
Grad Trogir, Trogir · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava, dostava i montaža ljetne pozornice za potrebe Grada Trogira

Datum: 4.8.2020

44
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprojektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES

Datum: 4.8.2020

45
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITzamjena rasvjete

Datum: 4.8.2020

46
Dvorac d.o.o., Valpovo · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja postrojenja za pripremu pitke vode iz rijeke Drave-Belišće

Datum: 4.8.2020

47
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnapredna mjerna infrastruktura

Datum: 4.8.2020

48
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITograničavala strujnog opterećenja (limitatori)

Datum: 3.8.2020

49
Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja građevine društvene namjene - dječji vrtići i jaslice

Datum: 3.8.2020

50
Plinacro d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITservisno održavanje i popravak vozila po grupama

Datum: 3.8.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta