Poredano po:

Broj dokumenata: 12594

1
Sveučilište u Splitu, Split · Odluke DKOM

Predmet: laboratorijski uređaji (grupa 11.)

Datum: 13.5.2021

2
Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška · Odluke DKOM

Predmet: komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada (grupa 1.)

Datum: 13.5.2021

3
Karlovačka županija, Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač

Datum: 12.5.2021

4
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske

Datum: 12.5.2021

5
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske

Datum: 12.5.2021

6
Grad Sveta Nedelja, Sveta Nedelja · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja zgrade područne osnovne škole u naselju Strmec

Datum: 12.5.2021

7
Grad Kutina, Kutina · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja mosta preko potoka Kutinice (Dalmatinska ulica-Trg dr. F. Tuđmana)

Datum: 12.5.2021

8
Grad Pula-Pola, Pula · Odluke DKOM

Predmet: nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova Grada Pule - zajednička nabava

Datum: 12.5.2021

9
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge čišćenja prostora

Datum: 12.5.2021

10
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: srednjenaponski sklopni blokovi

Datum: 11.5.2021

11
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: SN sklopni blokovi sa osiguračima u trafo polju

Datum: 11.5.2021

12
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak

Datum: 10.5.2021

13
Javna ustanova Nacionalni park Mljet, Goveđari · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade strateških dokumenata i podloga

Datum: 10.5.2021

14
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2021. godini (po grupama)

Datum: 7.5.2021

15
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike (grupa 1.)

Datum: 7.5.2021

16
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada glavnog projekta rekonstrukcije sustava kondenzata u TE-TO Zagreb

Datum: 7.5.2021

17
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: administrativno upravljanje projektom „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državnom imovinom“

Datum: 7.5.2021

18
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: građevinsko-obrtnički radovi u objektima gradske uprave

Datum: 7.5.2021

19
Sveučilište u Splitu, Split · Odluke DKOM

Predmet: laboratorijski uređaji (grupe 2. i 8.)

Datum: 7.5.2021

20
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar

Datum: 6.5.2021

21
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 Kv Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar

Datum: 6.5.2021

22
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7n km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski

Datum: 6.5.2021

23
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ugradnja sustava ozvučenja za tunele Brinje, Grič, Ledenik, Bristovac, Dubrave, Bisko i Stražina, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Datum: 6.5.2021

24
Grad Lepoglava, Lepoglava · Odluke DKOM

Predmet: nabava i ugradnja dizalice topline i pripadajuće opreme

Datum: 6.5.2021

25
Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci · Odluke DKOM

Predmet: zbrinjavanje i obrada otpada od plastike

Datum: 6.5.2021

26
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: zamjena sustava CO2 na plinskim turbinama bloka K

Datum: 6.5.2021

27
Vode Lipik d.o.o., Pakrac · Odluke DKOM

Predmet: poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac

Datum: 6.5.2021

28
Zagrebačka županija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija

Datum: 5.5.2021

29
Zagrebačka županija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija

Datum: 5.5.2021

30
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uvod DV 110 kV Obrovac-Zadar u TS Benkovac

Datum: 5.5.2021

31
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite, usluga provođenja postupka utvrđivanja alkoholiziranosti djelatnika naručitelja i usluga tehničke zaštite

Datum: 5.5.2021

32
Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

Datum: 5.5.2021

33
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga pripreme i provedbe post.jav.nabava i nabava potrebnih za realiz.projekta Optimiz.i pobolj.učinkovitosti radiol.dijagnostike u sust.zdravstva RH-Radiol.edukac.centar (UP.02.2.1.05.0001)

Datum: 4.5.2021

34
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava zaštitarskih usluga za potrebe Hrvatskog zavod za zapošljavanje (grupa 7.)

Datum: 4.5.2021

35
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava zaštitarskih usluga za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 6.)

Datum: 4.5.2021

36
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ugradnja sustava ozvučenja za tunele Brinje, Grič, Ledenik, Bristovac, Dubrave, Bisko i Stražina, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Datum: 4.5.2021

37
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: rezervni dijelovi i servis za osobna, terenska, kombi i laka teretna vozila

Datum: 4.5.2021

38
Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Mali Lošinj · Odluke DKOM

Predmet: usluge vanjske provedbe projekta i voelja projekta gradnje "Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju"

Datum: 4.5.2021

39
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja podcentra za obranu od poplava u Podunavlju

Datum: 4.5.2021

40
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: opremanje "Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" (Faza II)

Datum: 4.5.2021

41
Županijska lučka uprava Korčula, Korčula · Odluke DKOM

Predmet: radovi na izgradnji nove luke Korčula-luka Polačište

Datum: 4.5.2021

42
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić · Odluke DKOM

Predmet: nabava vodomjera sa opremom za daljinsko očitavanje

Datum: 4.5.2021

43
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

Datum: 4.5.2021

44
Osječko-baranjska županija, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: usluga stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za izgradnju Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku

Datum: 4.5.2021

45
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: opremanje poslovnog prostora Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija na lokaciji Dolac 2

Datum: 4.5.2021

46
Grad Lepoglava, Lepoglava · Odluke DKOM

Predmet: nabava radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave

Datum: 4.5.2021

47
Općina Blato, Blato · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja nerazvrstane ceste NC 1-003 Sitnica Karbuni

Datum: 4.5.2021

48
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge varijabilnog tiska

Datum: 30.4.2021

49
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge varijabilnog tiska

Datum: 30.4.2021

50
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 2.)

Datum: 30.4.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta