Poredano po:

Broj dokumenata: 15639

1
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 1.)

Datum: 20.5.2024

2
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 2.)

Datum: 20.5.2024

3
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 3.)

Datum: 20.5.2024

4
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 4.)

Datum: 20.5.2024

5
Vodne usluge d.o.o., Križevci · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno- faza 1 i faza 2 u ukupnoj duljini od 21,4 km

Datum: 20.5.2024

6
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge stručnog, geodetskog i geotehničkog tehnološkog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"

Datum: 20.5.2024

7
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1

Datum: 20.5.2024

8
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: zaštitna odjeća i obuća

Datum: 20.5.2024

9
Grad Petrinja, Petrinja · Odluke DKOM

Predmet: radovi na cjelovitoj obnovi zgrade na adresi Artura Turkulina 7, Petrinja

Datum: 20.5.2024

10
Grad Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: sanacija rasvjete tunela Marjan

Datum: 20.5.2024

11
Sisačko-moslavačka županija, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: opremanje škola za provedbu eksperimentalnog programa cjelodnevne škole (grupe 4. i 5.)

Datum: 17.5.2024

12
Grad Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: stručni nadzor nad radovima i koordinatora zaštite "Energetska obnova OŠ Split 3"

Datum: 17.5.2024

13
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade nastavnih materijala i provođenja stručnih usavršavanja (grupa 1.)

Datum: 15.5.2024

14
Kaznionica u Požegi, Požega · Odluke DKOM

Predmet: oprema za centralnu kuhinju Kaznionice u Požegi

Datum: 15.5.2024

15
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (čahure i stopice) za potrebe priključaka

Datum: 15.5.2024

16
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uređenje okoliša transformatorskih stanica

Datum: 14.5.2024

17
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada potrebne tehničke dokumentacije i izvođenje radova cjelovite obnove objekta Šalata 6

Datum: 14.5.2024

18
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada potrebne tehničke dokumentacije i izvođenje radova cjelovite obnove objekta Šalata 6

Datum: 14.5.2024

19
Ličko-senjska županija, Gospić · Odluke DKOM

Predmet: opremanje RZC-a u LSŽ Grupa 2 IKT oprema i oprema za robotiku, didaktička pomagala i uređaji-ponovljeni postupak

Datum: 13.5.2024

20
Krapinsko-zagorska županija, Krapina · Odluke DKOM

Predmet: nabava opreme i uređaja za provedbu eksperimentalnog programa "OŠ Mače kao cjelodnevna škola"

Datum: 13.5.2024

21
KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski · Odluke DKOM

Predmet: dobava i doprema raznog vodovodnog materijala (sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine)

Datum: 10.5.2024

22
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada glavnih projekata osiguranja 20 željezničko-cestovnih prijelaza novim uređajem za osiguranje

Datum: 10.5.2024

23
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uvođenje sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama

Datum: 10.5.2024

24
Općina Rogoznica, Rogoznica · Odluke DKOM

Predmet: opremanje javne površine tendama

Datum: 10.5.2024

25
Komunalac d.o.o., Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: nabava rotacijske kosilice sa sakupljanjem travnog otkosa

Datum: 10.5.2024

26
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: samouslužni kiosci

Datum: 8.5.2024

27
Hrvatski veterinarski institut, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: kemikalije visoke čistoće (grupa B)

Datum: 8.5.2024

28
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: uređaj za magnetnu rezonancu 1.5T

Datum: 8.5.2024

29
Vodoopskrba d.o.o., Darda · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje-kanalizacije naselja Lug i Vardarac

Datum: 7.5.2024

30
Grad Valpovo, Valpovo · Odluke DKOM

Predmet: opremanje Doma kulture „Fabijan Šovagović“ u Ladimirevcima

Datum: 7.5.2024

31
Općina Kanfanar, Kanfanar · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja lovačkog doma

Datum: 7.5.2024

32
Grad Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: usluge zdravstvenih sistematskih pregleda za djelatnike proračunskih korisnika Grada Splita

Datum: 6.5.2024

33
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga mjerenja, obrade i isporuke podataka o uvjetima korištenja zgrada javnog sektora u svrhu pripreme, provedbe i praćenja energetske obnove kroz model ugovaranja energetske usluge

Datum: 3.5.2024

34
Klinika za ortopediju Lovran, Lovran · Odluke DKOM

Predmet: nabava ugradbenog materijala za ortopediju i ortopedskih implantata za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj II (grupa 11.)

Datum: 3.5.2024

35
Klinika za ortopediju Lovran, Lovran · Odluke DKOM

Predmet: nabava ugradbenog materijala za ortopediju i ortopedskih implantata za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj II(grupa 7.)

Datum: 3.5.2024

36
Grad Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na proširenju trupa državne ceste DC3-JUG sa uređenjem pješačke staze i oborinskom odvodnjom, faza 5

Datum: 3.5.2024

37
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvanredno održavanje nadvožnjaka Ivanić Grad na državnoj cesti oznake DC43, dionica 004 u km 1+957 (preko autoceste A3)

Datum: 2.5.2024

38
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: potrošni uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 2.5.2024

39
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja Obilaznice Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km

Datum: 30.4.2024

40
Općina Vrpolje, Vrpolje · Odluke DKOM

Predmet: potrepštine za projekt "Zaželi za Vrpolje"

Datum: 30.4.2024

41
Grad Pleternica, Pleternica · Odluke DKOM

Predmet: energetska obnova javne rasvjete

Datum: 29.4.2024

42
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: MR uređaji za potrebe zdravstvenih ustanova

Datum: 29.4.2024

43
Općina Milna, Milna · Odluke DKOM

Predmet: energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Milna

Datum: 29.4.2024

44
Zajednica sportskih udruga grada Siska (ZSUGS), Sisak · Odluke DKOM

Predmet: nabava sportskih jakni (duksi) za djecu sportaše u sportskim klubovima članovima Zajednice sportskih udruga grada Siska

Datum: 29.4.2024

45
Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Koprivničkih voda-izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna-cjelina Sokolovac

Datum: 26.4.2024

46
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: stručni nadzor nad izgradnjom VŠZ, sa 20 stanova u Benkovcu, izrada elaborata etažiranja te usluge Koordinatora II

Datum: 26.4.2024

47
Općina Bale-Comune di Valle, Bale · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja komunalne infrastrukture u dijelu ulice Grote u Balama

Datum: 26.4.2024

48
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka-linearni akceleratori i CT simulatori (grupa 7.)

Datum: 25.4.2024

49
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: materijali za čišćenje i održavanje za potrebe Jadrolinije

Datum: 24.4.2024

50
INA-Industrija nafte d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ulje za plinske motore Waukesha

Datum: 19.4.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta