Poredano po:

Broj dokumenata: 15755

1
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sistematski pregledi radnika za grupu područja istok

Datum: 9.7.2024

2
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Studentski centar u Osijeku, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: strojevi i oprema za kuhinju

Datum: 8.7.2024

3
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: stručni nadzor nad izgradnjom građevine Učeničkog doma u Daruvaru

Datum: 8.7.2024

4
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: laboratorijski materijal za dijagnostiku (grupa 524.)

Datum: 8.7.2024

5
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja-Ravnateljstvo za robne zalihe, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: hidraulički alat za spašavanje (20 kpl)

Datum: 8.7.2024

6
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge održavanja i nadogradnje e-Liste čekanja, e-Naručivanje, e-Priori. naruč., Središnji kalendar za praćenje kapaciteta, Središnji kalendar za praćenje slobodnih termina u trajanju od 12 mjeseci

Datum: 8.7.2024

7
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza (EU)

Datum: 5.7.2024

8
INA-Industrija nafte d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ventili za plinske kompresore Cameron WG76 & WG72

Datum: 5.7.2024

9
Općina Lobor, Lobor · Odluke DKOM

Predmet: sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor

Datum: 5.7.2024

10
LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge analize i savjetovanja vezane uz povećanje kapaciteta Terminala

Datum: 5.7.2024

11
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DV 220 kV Konjsko - Krš Pađene - Brinje Nabava vodiča i elektroopreme (grupa 1.)

Datum: 5.7.2024

12
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DV 220 kV Konjsko - Krš Pađene - Brinje Nabava vodiča i elektroopreme (grupa 1.)

Datum: 5.7.2024

13
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DV 220 kV Konjsko - Krš Pađene - Brinje Nabava vodiča i elektroopreme (grupa 2.)

Datum: 5.7.2024

14
Grad Zlatar, Zlatar · Odluke DKOM

Predmet: opremanje Sokolane

Datum: 4.7.2024

15
Komunalac d.o.o., Županja · Odluke DKOM

Predmet: nabava radijskih vodomjera sa servisom i baždarenjem

Datum: 4.7.2024

16
Hrvatski geološki institut, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: administrativne usluge vezane za razvojne projekte

Datum: 4.7.2024

17
Grad Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: usluge suzbijanja komaraca na području grada Osijeka (grupa 2.)

Datum: 4.7.2024

18
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: toneri i tinte (grupa 1.)

Datum: 3.7.2024

19
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina · Odluke DKOM

Predmet: zamjena vanjske stolarije u ambulantama Doma zdravlja Krapinsko - zagorske županije

Datum: 2.7.2024

20
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: instalacijski materijal, vodiči i ostali sitni potrošni materijal

Datum: 1.7.2024

21
Klinička bolnica Merkur, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: opremanje bolničke ljekarne nakon obnove od potresa (grupa 3.)

Datum: 1.7.2024

22
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sistematski pregledi radnika za grupu područja istok

Datum: 1.7.2024

23
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge promidžbe i informiranja, izrade dizajna i vizuala, izrade i tiskanja promotivnih materijala u okviru provedbe Programa "Energija i klimatske promjene"

Datum: 1.7.2024

24
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: traktorske freze za panjeve (grupa 1.)

Datum: 28.6.2024

25
Ekonomsko-turistička škola, Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija poda u sportskoj dvorani

Datum: 28.6.2024

26
Grad Varaždin, Varaždin · Odluke DKOM

Predmet: radovi na izgradnji nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića u Varaždinu

Datum: 28.6.2024

27
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: uređaj za obradu infektivnog otpada

Datum: 26.6.2024

28
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: računala i računalna oprema (grupa 2.)

Datum: 26.6.2024

29
Ličko-senjska županija, Gospić · Odluke DKOM

Predmet: opremanje RZC-a u LSŽ Grupa 2 IKT oprema i oprema za robotiku, didaktička pomagala i uređaji - ponovljeni postupak

Datum: 26.6.2024

30
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: MR uređaji za potrebe zdravstvenih ustanova

Datum: 26.6.2024

31
Dom Kantrida, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija i uređenje dijela dislociranje jedinice u Delnicama

Datum: 26.6.2024

32
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava zamjenskih rezervnih dijelova i usluga servisa kamiona marke IVECO

Datum: 26.6.2024

33
Hrvatski zavod za socijalni rad, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sredstva i materijal za čišćenje

Datum: 25.6.2024

34
Općina Pašman, Pašman · Odluke DKOM

Predmet: sanacija zaštitne školjere Banj-Ždrelac-I faza

Datum: 25.6.2024

35
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga uspostave mreže širokog područja

Datum: 24.6.2024

36
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sanacija padine u TS Rakitje

Datum: 24.6.2024

37
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: adaptacija sustava grijanja- Beli Manastir (grupe 1. i 2.)

Datum: 24.6.2024

38
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: adaptirani poljoprivredni traktori

Datum: 21.6.2024

39
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

Datum: 21.6.2024

40
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za mikrobiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatska (grupa 9.)

Datum: 21.6.2024

41
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: provjera ispravnosti i popravak stabilnih sustava za dojavu požara

Datum: 21.6.2024

42
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge preventivne, redovne i izvanredna obrana od poplava i leda na branjenom području br. 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež

Datum: 21.6.2024

43
Specijalna bolnica Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice · Odluke DKOM

Predmet: robotski uređaj s programskim paketom za rehabilitaciju donjih ekstremiteta odraslih osoba i djece

Datum: 21.6.2024

44
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 9 područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine

Datum: 19.6.2024

45
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 10 područje malog sliva Banovina za razdoblje od 4 godine

Datum: 19.6.2024

46
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava vanjske jedinice rashladnika vode

Datum: 19.6.2024

47
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava VN prekidača za potrebe HOPS-a (grupa 1.)

Datum: 18.6.2024

48
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade projektne dokumentacije za zgradu knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Datum: 18.6.2024

49
Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o., Bibinje · Odluke DKOM

Predmet: usluge upravljanja projektom Izgradnja II. faze Bibinje i III. faze Sukošan sustava javne odvodnje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže navedenih faza Aglomeracije Bibinje-Sukošan

Datum: 17.6.2024

50
Grad Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: voditelj projekta građenja cjelovite i energetske obnove javne zgrade, Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar (provedba mjera zaštita kulturne baštine)

Datum: 17.6.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta