c S

Otplatni plan kredita

Prema članku 1021. Zakona o obveznim odnosima ugovorom o kreditu banka se obvezuje korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno.

Prema članku 1022. Zakona o obveznim odnosima ugovor o kreditu mora biti sklopljen u pisanom obliku. Ugovorom o kreditu utvrđuju se iznos te uvjeti davanja, korištenja i vraćanja kredita.

Nakon unosa svih traženih podataka pritisnite "Izračunaj" i prikazat će vam se informativan izračun anuiteta, kamate, otplatne kvote i glavnice. Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tijekom otplate kredita na način da je u početku otplate veći udio kamate u odnosu na glavnicu u anuitetu, dok se s vremenom otplaćuje veći udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu. Anuiteti dospjevaju zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Glavnica:

Godišnja kamatna stopa (%):

Broj anuiteta:

Razdoblje otplate:


* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.