c S
U središtu

EUIPO objavio izvještaj o zelenim žigovima Europske Unije

14.05.2024 U ovom tekstu autorica će prikazati najvažnije zaključke izvještaja izvornog naziva „GREEN EU TRADE MARKS - 2023 UPDATE“ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „ZELENI ŽIGOVI EUROPSKE UNIJE - AŽURIRANJE 2023.“  objavljenog od strane Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (engl. European Union Intellectual property office, u daljnjem tekstu: EUIPO) u travnju 2024. Predmetni izvještaj objavljen je povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva  koji se obilježio 26. travnja 2024., a koji je ove godine bio posvećen temi „Intelektualno vlasništvo i ciljevi održivog razvoja: Gradimo zajedničku budućnost inovacijama i kreativnošću".

Uvod

Izvještaj naziva „Zeleni žigovi Europske unije - ažuriranje 2023.“  treći je po redu izvještaj EUIPO-a o zelenim žigovima Europske unije (engl. European Union trade marks, u daljnjem tekstu: EUTM). Naime, u rujnu 2021. EUIPO je predstavio "Izvještaj o zelenim žigovima Europske unije - analiza specifikacija roba i usluga, za razdoblje 1996.-2020." te potom u veljači 2023. objavio recentni izvještaj pod naslovom "Zeleni žigovi Europske unije - ažuriranje 2022.“, s podacima do prosinca 2021. Izvještaj definira zelene žigove kao one žigove koje u svom opisu roba i usluga sadrže barem jedan „zeleni” pojam koji je povezan sa zaštitom okoliša i održivim razvojem. Popis zelenih pojmova sadrži približno 900 izraza razvrstanih u ukupno 35 kategorija koje su organizirane u devet skupina1.

Predmetni izvještaj „Zeleni žigovi Europske unije - ažuriranje 2023.“ sadrži podatke o zelenim žigovima Europske unije za 2022. godinu.

Zaključci izvještaja

Kako iz zaključaka samog izvještaja proizlazi, udio zelenih EUTM-ova u 2022. povećao se, dosegnuvši 14,5 % svih prijava žigova pri EUIPO-u te su u odnosu na porast broja prijava, zeleni EUTM-ovi imali bolje rezultate od  „ne-zelenih“ EUTM prijava. Iako podnositelji zahtjeva za registraciju žigova izvan Europske unije i dalje pokazuju veći udio zelenih EUTM-ova nego podnositelji zahtjeva iz Europske unije: 15,4 % odnosno 13,9 % u odnosu na ukupan broj prijava, u odnosu na 2021. zeleni EUTM-ovi prijavitelja iz EU-a pokazali su veći porast postotnog udjela od podnositelja zahtjeva izvan EU-a.

Glavni zaključci:

  • broj zelenih EUTM-ova izražen kao udio svih EUTM prijava, znatno je povećan u 2022. godini, sa 13,3 % u 2021. na 14,5 %, što se može objasniti i kao rezultat pada ukupnog broja EUTM prijava (-15 % godišnja stopa), koji je dvostruko veći od smanjenja zelenih EUTM-ova.
  • broj prijava zelenih EUTM-ova koje su podnijela poduzeća iz EU-a pokazao je bolje rezultate u odnosu na prijave zelenih EUTM-ova poduzeća izvan zemalja EU-a, s porastom u apsolutnom i relativnom iznosu.
  • u 12 država članica udio zelenih EUTM-ova veći je od prosjeka EU-a (13,9%), a Slovenija je pokazala najveći porast sa 12% u 2021. do gotovo 20% u 2022.  te je time dosegla prvo mjesto na ljestvici zelenih žigova među državama članicama EU-a
  • jedna četvrtina svih zelenih pojmova korištenih u prijavama EUTM-a odnosi se na kategoriju očuvanja energije, 18% na kategoriju proizvodnje energije, 15% na kategoriju prijevoza a 14% spada u kategoriji kontrole onečišćenja

Podaci za Republiku Hrvatsku

Kako proizlazi iz samog izvještaja, u 2022. udio zelenih prijava za registraciju žigova u odnosu na ukupan broj prijava EUTM-ova iz Republike Hrvatske, iznosio je 9,1%  što u odnosu na 2021. čini povećanje od 0,9%. Prema udjelu u ukupnom broju prijava zelenih EUTM-ova u 2022. godini, Hrvatska je na 21. mjestu od 27. država Europske unije.

Maja Bilić Paulić, mag. iur.

Izvori:

  • Cjeloviti tekst izvještaja „ZELENI ŽIGOVI EUROPSKE UNIJE - AŽURIRANJE 2023.“ na engleskom jeziku dostupan je na sljedećoj poveznici.
  • Sažetak izvještaja „ZELENI ŽIGOVI EUROPSKE UNIJE - AŽURIRANJE 2023.“ na hrvatskom jeziku dostupan je na sljedećoj poveznici.
  • Priopćenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod nazivom „Objavljen izvještaj Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) o zelenim žigovima Europske unije“ od 29. travnja 2024., dostupno na sljedećoj poveznici.

^ 1 Popis zelenih pojmova u Harmoniziranoj bazi podataka dostupan je na sljedećoj poveznici.