c S
U središtu

Postupak izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja u Republici Hrvatskoj za deficitarna zanimanja

18.08.2021 Navedenim tekstom dajemo prikaz promjene u postupku izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja za deficitarna zanimanja koje donosi novi Zakon o strancima ("Narodne novine" br. 133/20.) koji je u primjeni od 1. siječnja 2021. godine.

Uvjeti boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj bili su do trenutka donošenja novog Zakona o strancima regulirani odredbama dosadašnjeg Zakona o strancima ("Narodne novine" br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/80. i 53/20.) koji se je primjenjivao od 1. siječnja 2012. godine.

Stupanjem na snagu novog Zakona o strancima došlo je do značajnih promjena, te je umjesto dotadašnjeg kvotnog sustava zapošljavanja stranaca za određene kategorije zanimanja uveden test tržišta rada (skraćeno: TTR), što u konkretnom slučaju podrazumijeva da onaj poslodavac koji namjerava zaposliti stranog radnika, prije nego zatraži za njega zatraži dozvolu za boravak i rad mora provjeriti ima li mogućnost zaposliti radnika s tržišta rada u Republici Hrvatskoj.

Dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i bez mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Sukladno članku 97. stavku 5. i članku 110. Zakona o strancima ("Narodne novine" br. 133/20.) je izričito propisano u kojim slučajevima Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje može samostalno izdavati dozvole za boravak i rad odnosno u kojim slučajevima nije potrebno provođenje testa tržišta rada i dobivanje prethodnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjevi za izdavanjem dozvole boravak i rad za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti prethodno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnose se isključivo na:
• produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje,
• sezonsko zapošljavanje državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine,
• dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta za visokokvalificiranu radnu snagu, osobe premještene unutar društva itd.)
Nadalje, za gore navedene kategorije dozvola, zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad može osobno podnijeti državljanin treće zemlje ili poslodavac, neposredno ili putem e-maila pri nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i to prema:
• mjestu namjeravanog boravka stranog državljanina
• rada državljanina treće zemlje ili
• sjedištu poslodavca.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za državljane trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Dozvola za boravak i rad može se izdati državljaninu treće zemlje kada isti ispunjava uvjete koji su propisani odredbama novog Zakona o strancima, odnosno koji priloži:

1. ugovor o radu
2. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji.

Naime, uz dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji zahtjevu se prilaže i rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine" br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) i to kada se radi o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju prema popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Baza reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj dostupna je na mrežnim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje putem slijedećeg linka: http://reguliraneprofesije.azvo.hr/hr/profesije/.

Nadalje, dokaze o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, zadruge, udruge ili ustanove registriranim u Republici Hrvatskoj policijska uprava odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske pribavit će po službenoj dužnosti ili od poslodavca ili državljanina treće zemlje.

Izuzetak od provedbe Testa tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Test tržišta rada nije potreban u slučaju produljenja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, u slučaju deficitarnih zanimanja sukladno listi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zapošljavanja državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine i u slučaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.).

Stoga je novi Zakon o strancima omogućio da za određena zanimanja nije potrebno provoditi test tržišta rada pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, jer se poglavito radi o zanimanjima za koja postoji trajna i povećana potražnja i koja se ne mogu nadomjestiti na lokalnom tržištu rada u Republici Hrvatskoj kao niti ni migracijama radnika unutar Republike Hrvatske.

Naime, odredbom članka 101. novog Zakona o strancima propisano je da Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju stanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom tržištu rada u pogledu broja i strukture nezaposlenih osoba te potreba pojedinih gospodarskih djelatnosti donosi Odluku kojom propisuje zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada.

Nadalje, navedena procjena stanja i potreba utvrđuje se na temelju kriterija koji se odnose na:

1. zanimanja koja nedostaju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom tržištu rada, a ne mogu se nadomjestiti migracijama u zemlji
2. provedbu strateških i investicijskih projekata i
3. druge okolnosti važne za gospodarski rast i održivi razvoj.

Lista zanimanja za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada

Međutim, što se tiče liste zanimanja za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, ona obuhvaća niže navedena deficitarna zanimanja, i to:

zidar
tesar
armirač
betonirac
zavarivač
fasader
monter građevinskih elemenata
rukovatelj građevinskim strojevima
klesar
rukovatelj kranom
stolar
radnik visokogradnje
radnik niskogradnje
monter cjevovoda
soboslikar i ličilac
krovopokrivač
vodoinstalater
elektroinstalater
instalater grijanja i klimatizacije
hidroizolater
monter metalnih konstrukcija
polagač keramičkih pločica
podopolagač
izolater
limar
bravar
elektromonter
električar održavanja
vozač teretnog vozila
vozač teretnog vozila s prikolicom
automehaničar
autolakirer
autolimar
kožarski radnik
krojitelj krzna i kože
kuhar nacionalne kuhinje
slastičar
pekar
mesar
programer
dizajner korisničkog sučelja
sistemski administrator

Nadopuna liste zanimanja za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine donijelo Odluku o dopuni liste zanimanja za koja se ne mora provoditi test tržišta rada radi zapošljavanja državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, time da je predmetna odluka donesena radi osiguravanja potrebne radne snage u djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Imajući u vidu nepobitnu činjenicu da je djelatnost turizma i ugostiteljstva vezana uz jadranske županije i toplički turizam te Grad Zagreb lista zanimanja dopunjena je samo u onim županijama u kojima postoji manjak tražene radne snage dok se za ostala područja u slučaju potrebe zapošljavanja stranih radnika provedi test tržišta rada.

Stoga je navedena lista zanimanja za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj nadopunjena sa slijedećim zanimanjima, a to su:
konobar i kuhar za: Istarsku županiju, Primorsko - goransku županiju, Zadarsku županiju, Ličko - senjsku županiju, Šibensko - kninsku županiju, Splitsko - dalmatinsku županiju, Dubrovačko - neretvansku županiju, Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Međimursku županiju, Krapinsko - zagorsku županiju i Varaždinsku županiju.

Također je naveden lista nadopunjena i zanimanjima u sezonskim poslovima za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, time da su to sljedeća zanimanja:
sobar, čistač, pomoćni kuhar i pomoćni konobar za: Istarsku županiju, Primorsko - goransku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko - kninsku županiju, Splitsko - dalmatinsku županiju, Dubrovačko - neretvansku županiju, Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Alan Vajda, mag. iur.