c S
U središtu
Troškovi parničnog postupka 09.09.2016 Naknadu troškova u parničnom postupku protiv tuženika u stečaju tužitelj ostvaruje kao stečajni vjerovnik do prekida tog parničnog postupka, a kao vjerovnik stečajne mase nakon prekida istog postupka.