Poredano po:

Broj dokumenata: 2626

1
Iznimka „privatnog reproduciranja” na temelju Direktive o autorskim pravima primjenjuje se na pohranu zaštićenog djela u oblaku (engl. cloud) u privatne svrhe · U središtu

Datum: 5.7.2022

Autorica se u članku osvrće na presudu Suda Europske unije kojom je utvrđeno kako se iznimka privatnog reproduciranja primjenjuje na reproduciranje djela na poslužitelju u prostoru za pohranu koji pružatelj usluge računalstva u oblaku stavlja korisniku na raspolaganje.

2
Naknada troškova nastalih zastupanjem po opunomoćeniku odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u slučaju kad je postupak okončan povoljno za stranku · U središtu

Datum: 4.7.2022

Autor u članku daje prikaz odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u vezi naknade troškova nastalih zastupanjem po opunomoćeniku odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u slučaju kad je postupak okončan povoljno za stranku.

3
Pravna zaštita HIV bolesnika · U središtu

Datum: 1.7.2022

Autor u članku prikazuje pravna pitanja s kojima se susreću osobe zaražene HIV-om a koja se najčešće vežu za područja zaštite osobnog dostojanstva pacijenta, prava na zaštitu osobnih informacija i zaštitu njihovih temeljnih ljudskih prava kao i pravo na dobivanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.

4
Elektronički račun u javnoj nabavi · U središtu

Datum: 30.6.2022

Važan korak u realizaciji javne uprave bez papira predstavlja elektronička razmjena računa u postupcima javne nabave, koja omogućuje međusobno povezivanje gospodarstvenika, kao i tijela javne vlasti. Elektronički račun ili eRačun je okosnica elektroničkog poslovanja i automatizacije poslovnih proce...

5
Promet na cesti – jeste li znali? (ograničenje brzine kretanja vozila) · U središtu

Datum: 29.6.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?...

6
Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama · U središtu

Datum: 27.6.2022

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)  propisana su posebna pravila za strane pravne i fizičke osobe za stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj...

7
Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva · U središtu

Datum: 24.6.2022

Republika Hrvatska je uspostavila pravni okvir za korištenje alternativne energije u prometu donošenjem Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva koji je objavljen u NN br. 120/16 a stupio je na snagu 29. prosinca 2016. godine. Predmetnim zakonom implementirana je Direktiva 2014/9...

8
Citiranje pravnih normi: jednostavačni članci · U središtu

Datum: 23.6.2022

Kada se članak nekog zakona ili drugog propisa sastoji od jednog stavka, broj tog stavka se ne citira (navodi). To vrijedi i kada se stavak dalje dijeli na podstavke, točke i dr.

9
Naplata poreza na kupnju prve nekretnine koja nije korištena za stanovanje · U središtu

Datum: 21.6.2022

Autorica se u članku kroz relevantnu sudsku praksu osvrće na aktualno pitanje oslobođenja od naplate poreza na kupnju prve nekretnine koja nije korištena za stanovanje. 

10
Zaštita osobnih podataka u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma · U središtu

Datum: 20.6.2022

Dana 20. srpnja 2021. usvojen je zakonodavni paket koji se sastoji od četiri zakonska prijedloga Europske komisije („Zakonodavni prijedlozi protiv pranja novca“) s ciljem jačanja djelovanja EU-a u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma (dalje u tekstu: SPN/FT).

11
Sud EU-a: Mogućnost suđenja i osude optuženika u odsutnosti i njegovo pravo na ponovno pokretanje postupka s ispitivanjem merituma predmeta u njegovoj prisutnosti · U središtu

Datum: 17.6.2022

U slučaju da se optuženik ne može locirati, može mu se suditi ili ga se može osuditi u odsutnosti, ali on ima pravo naknadno ishoditi ponovno pokretanje postupka, s ispitivanjem merituma predmeta u njegovoj prisutnosti. Međutim, to mu se pravo može uskratiti ako je namjerno izbjegao suđenje time što...

12
U očekivanju donošenja novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira · U središtu

Datum: 15.6.2022

Donošenje novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira važno je zbog toga što su prekršaji protiv javnog reda i mira bitan pokazatelj stanja sigurnosti i izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, a važeći Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira na snazi je gotovo 45 godina...

13
Odgovornost države za štetu počinjenu cijepljenjem · U središtu

Datum: 14.6.2022

Problematika cijepljenja je u Republici Hrvatskoj postala aktualna tijekom 2021. godine dolaskom cjepiva protiv COVID-19, bolesti zbog koje je Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) proglasila pandemiju dana 13. ožujka 2020. te zbog koje su gotovo sve svjetske vlade donosile u barem dva navrata tij...

14
Tko ima pravo na isplatu regresa za godišnji odmor u 2022. godini? · U središtu

Datum: 13.6.2022

U svrhu podmirivanja povećanih troškova radnika, a koji mogu nastati prilikom korištenja godišnjih odmora, poslodavci mogu sukladno poreznim propisima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se u praksi naziva “regres za godišnji odmor”. Tko ima pravo na isplatu regresa? Koliko se može maksimaln...

15
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju potiče suradnju poslodavaca i strukovnih škola · U središtu

Datum: 10.6.2022

Predložena zakonska rješenja trebala bi poboljšati provedbu praktične nastave u strukovnim školama, posebno za učenike određenih zanimanja. Zakonodavac očekuje da će učenje temeljeno na radu doprinijeti boljoj usklađenosti obrazovnog sustava s tržištem rada te osigurati dovoljan broj kvalificirane ...

16
Promet na cesti – jeste li znali? (zaustavljanje i parkiranje vozila) · U središtu

Datum: 9.6.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prek...

17
Primjeri iz prakse društveno odgovorne javne nabave kod usluga čišćenja · U središtu

Datum: 8.6.2022

Društveno odgovorna javna nabava usmjerena je na sagledavanje učinka koji roba, usluge i radovi koje nabavlja javni sektor imaju na društvo. U njoj se priznaje da naručitelji nisu samo zainteresirani za kupnju po najnižoj cijeni ili najboljoj vrijednosti za novac, nego nastoje osigurati da se javno...

18
Definicija službene osobe u kaznenom pravu i primjeri iz sudske prakse · U središtu

Datum: 7.6.2022

Definiranjem posebnog tretmana protupravnih radnji koje počine službene osobe, a i onih u kojima se službene osobe nađu u poziciji žrtava kaznenih djela, kazneno zakonodavstvo i praksa nastoje osigurati zaštitu osoba koje su u svojem radu posebno izložene ugrozi od kriminalnog ponašanja, ali i njiho...

19
Obveza donošenja rasporeda (kalendara) godišnjih odmora od strane poslodavca za 2022. godinu · U središtu

Datum: 6.6.2022

Kada su u pitanju obveze poslodavaca, a u svezi s ostvarivanjem prava radnika na godišnji odmor, možemo reći kako je upravo ta problematika radnih odnosa jedna od najaktualnijih i za sobom često vuče razne nedoumice i dileme. Nerijetko, radi neznanja poslodavca,  pojedini radnici ostanu zakinuti u ...

20
Usmeno privremeno rješenje u upravnom postupku · U središtu

Datum: 3.6.2022

Ne samo da nema zapreke za donošenje privremenog rješenja u usmenom obliku, već postoje situacije koje opravdavaju kombiniranje ovih dvaju instituta. Pritom je bitno da u dotičnom slučaju budu ispunjene i pretpostavke za donošenje rješenja u usmenom obliku i pretpostavke za privremeno rješavanje.

21
Intervencija države u slobodu udruživanja u sindikate (Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Vlahov protiv Hrvatske) · U središtu

Datum: 2.6.2022

Autor u članku obrađuje tematiku intervencije države u slobodu udruživanja u sindikate kroz presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Vlahov protiv Hrvatske .

22
Troškovi ustavnosudskog postupka · U središtu

Datum: 1.6.2022

Troškovi svih vrsta sudskih postupaka koji obuhvaćaju cijeli niz radnji čiju vrijednost treba podmiriti, kao što su troškovi samog suda, vještačenja, prijevoda ili prijevoza sudionika postupka te odvjetničkog zastupanja, spomenuti su i u članku 23. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske...

23
O izvođenju dokaza psihijatrijskim vještačenjem u tzv. medijskim sporovima i općenito o načinima utvrđivanja povrede prava osobnosti · U središtu

Datum: 31.5.2022

U praksi nije rijedak slučaj da u tzv. medijskim sporovima, koji se vode radi naknade štete učinjene objavom informacije u medijima, oštećenici ili njihovi punomoćnici predlažu i izvođenje dokaza psihijatrijskim vještačenjem u cilju dokazivanja duševnih boli.

24
Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba · U središtu

Datum: 27.5.2022

Sve je više građana RH koji ostvaruju dohotke u inozemstvu, točnije žive i rade u nekoj drugoj državi a imaju prebivalište u RH ili im obitelj živi u RH. Zbog toga je bitno utvrditi poreznu rezidentnost radi određivanja u kojoj je državi fizička osoba obvezna prijavljivati svoje dohotke, odnosno ko...

25
Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine · U središtu

Datum: 26.5.2022

Dana 24. veljače 2022. godine započela je otvorena ruska agresija na Ukrajinu. Logična posljedica je i porast izbjeglica u okolne zemlje poput Poljske, Slovačke, Mađarske. Hrvatska tu nije iznimka. Prema nekim procjenama s početka travnja, u Hrvatsku bi moglo doći oko 50.000 ukrajinskih izbjeglica,...

26
Ispunjenje pretpostavke da je nacionalni zakonodavac konverzijom uspostavio ravnotežu između svih prava i obveza stranaka u ugovornom odnosu oboriva je presumpcija koju treba ispitati nacionalni sud · U središtu

Datum: 25.5.2022

Predmet zahtjeva za prethodnu odluku povodom kojeg je pred Sudom EU-a donesena presuda C-567/20 od 05. svibnja 2021.  (vidi t.48)  jeste treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13 tumačiti na način da mu se protive odredbe nacionalnog prava koje sprečavaju sud pred kojim se vodi postupak da pr...

27
Nakon 46 godina ukida se matični broj građana · U središtu

Datum: 24.5.2022

Od 15. travnja 2022. godine do 4. svibnja 2022. godine, na portalu https://esavjetovanja.gov.hr/ , javno se raspravljalo o Prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, pokrenutom na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova.

28
Prikaz odluke Ustavnog suda RH o dopunskom radu odvjetnika · U središtu

Datum: 23.5.2022

Je li odvjetnik u određenim okolnostima također osoba koja obavlja rad i ima svojstva radnika te može li, unatoč tome što je osiguran na mirovinsko osiguranje po osnovi samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti (odvjetništva), istodobno biti osiguran i po osnovi radnog odnosa koji obavlja ko...

29
Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti · U središtu

Datum: 20.5.2022

U javnosti je bilo dosta kritika na nedavno donesen Kodeks ponašanja dužnosnika u tijelima izvršne vlasti pa ćemo u nastavku teksta ukratko istaknuti najvažnije odredbe koje su njime propisane.

30
Pravna narav komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave · U središtu

Datum: 19.5.2022

Kada govorimo o  prihodima općina i gradova pitanje naplate komunalne naknade se svakako pojavljuje kao fiskalno najveći prihod. U Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 144/12., 137/15., 123/17.,...

31
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 5/2022.: profesionalna odgovornost · U središtu

Datum: 18.5.2022

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja profesionalne odgovornosti.

32
Promet na cesti – jeste li znali? (vuča priključnih i zaprežnih vozila) · U središtu

Datum: 17.5.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekr...

33
Što donosi Nacrt prijedloga Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela · U središtu

Datum: 16.5.2022

U zadnjih nekoliko tjedana burnu raspravu u javnosti izazvao je Zakonski prijedlog kojim se utvrđuju tijela koja će imati izravan pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinstvenom registru računa, a radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona ...

34
Razvoj i ograničenja prava na priziv savjesti · U središtu

Datum: 13.5.2022

Priziv savjesti je pozivanje osobe na slobodu savjesti, pravo osobe da odbije postupati na propisani način ili kad se traži izuzeće od te obveze zbog svojih moralnih ili vjerskih uvjerenja. Po naravi prava, priziv savjesti nije pravno nego moralno pravo. Priziv savjesti se najviše veže za medicinu,...

35
Izgon stranaca zbog prijetnje za javni poredak s osvrtom na zaštitu obiteljskog života · U središtu

Datum: 12.5.2022

Zaštita jamstva zaštite i štovanja obiteljskog života iz članka 35. Ustava posebno je značajna u predmetima odobravanja privremenog boravka stranim državljanima koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi spajanja obitelji. U tim upravnim postupcima koje provode policijska tijela moguća su različita rj...

36
Kriteriji za utvrđivanje prikrivenog zapošljavanja kod paušalnih obrta · U središtu

Datum: 11.5.2022

Pod prikrivenim zapošljavanjem smatraju se situacije kada vlasnik paušalnog obrta koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona. Odnosno, umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu, potiče se osnivanje obrta koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. U tom slučaju, naknade za obavljeni posao,...

37
Sud EU-a: Stečaj i prava zaposlenika · U središtu

Datum: 10.5.2022

Stečaj i prava zaposlenika: u slučaju prijenosa imovine u okviru postupka pre-packa preuzimatelj ima pravo odstupiti od zaštite prava zaposlenika ako je taj postupak uređen zakonskim ili regulatornim odredbama.

38
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju · U središtu

Datum: 9.5.2022

Ugovor o doživotnom uzdržavanju bio je reguliran ranije važećim Zakonom o nasljeđivanju („Narodne novine“ br. 52/71., 48/78., 56/00.), a ugovor o dosmrtnom uzdržavanju po prvi puta zakonski je reguliran 2006. godine Zakonom o obveznim odnosima. Njihova materija, danas je uređena člancima 579. – 5...

39
Zaštita imovine djece – Cooganov zakon · U središtu

Datum: 6.5.2022

Zaštita imovine koju su djeca stekla svojim radom uvijek je bilo zanimljivo pravno pitanje. Kako omogućiti zaštitu osobi koja još nije dovoljno zrela da savjesno i legalno raspolaže imovinom a opet je dovoljno sposobna i zrela da sama tu imovinu stekne? Obiteljsko pravo diljem svijeta je tom pitanj...

40
Promet na cesti – jeste li znali? (upotreba zvučnih i svjetlosnih znakova upozorenja) · U središtu

Datum: 5.5.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat. U nastavku teksta ćemo ukratko dati prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem: Jeste li znali za takav prek...

41
Ustavnost ograničenja okupljanja u četvrtom i petom valu bolesti COVID-19 · U središtu

Datum: 4.5.2022

Ustavni sud je rješenjem broj: U-II-6267/2021 i dr. od 12. travnja 2022. odbio prijedloge 114. osoba koji su bili podneseni u vezi dijela ograničenja okupljanja nametnutih Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuk...

42
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 4/2022. Zračno pravo · U središtu

Datum: 3.5.2022

Autor u četvrtom dijelu članka donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja zračnog prava.

43
Nove izmjene Zakona o kaznenom postupku · U središtu

Datum: 2.5.2022

Posljednjim izmjenama i dopunama iz 2019. godine domaće kazneno procesno zakonodavstvo usklađeno je s Direktivom 2016/1919/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju eu...

44
Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje · U središtu

Datum: 29.4.2022

U Hrvatski sabor poslan je u ožujku 2022. godine Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje . Prema postojećem zakonodavnom okviru koji je prvenstveno definiran Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga , kao i na osnovi toga Zakona donesenog Popisa droga, psihotropnih tvari i bilj...

45
Upravni postupak: (ne)pravodobnost žalbe i (ne)mogućnost pouzdanog utvrđivanja nadnevka dostave prvostupanjskog rješenja ili nadnevka predaje žalbe · U središtu

Datum: 28.4.2022

Postoje slučajevi u kojima žalba može biti odbačena kao nepravodobna i ako nije nedvojbeno utvrđen dan dostave prvostupanjskog rješenja, ili, pak, dan predaje žalbe.  

46
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću · U središtu

Datum: 27.4.2022

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću , a u tijeku je i e-savjetovanje. Autor u članku daje pregled najvažnijih prijedloga promjena i daje kritički osvrt na neke od predloženih promjena.  

47
Pomilovanje – Ustavna prerogativa predsjednika · U središtu

Datum: 26.4.2022

Pomilovanje, kao ovlast predsjednika Republike Hrvatske, propisano je člankom 98. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90., 135/97., 08/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.), dok je sam institut pomilovanja reguliran Zakonom o pomilovanju („Narodn...

48
Novosti u Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti · U središtu

Datum: 25.4.2022

15. travnja 2022. u „Narodnim novinama“ je objavljen novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti . Autor donosi pregled svih izmjena i novosti koje novi Zakon, popularno zvan „Zakon o zviždačima“ donosi.

49
Vršnjačko nasilje u školi s osvrtom na Izvješće pravobraniteljice za djecu · U središtu

Datum: 22.4.2022

Vršnjačko nasilje je u hrvatskim školama najčešći prijavljivani oblik nasilja u odnosu na djecu. Prisutan je trend pada prijava i kontinuitet pritužbi na online nasilje u školskoj skupini što je očekivano zbog veće razine interakcija među djecom u online okruženju uslijed pandemije i održavanja nas...

50
Može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja · U središtu

Datum: 21.4.2022

Autor u članku ističe relevantno zakonodavstvo i praksu upravnih sudova vezanu uz odgovor na pitanje može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta