Poredano po:

Broj dokumenata: 3356

1
Brisanje hipoteke uslijed stjecanja prava vlasništva · Izbor dana

Datum: 6.2.2023

Predlagatelj osiguranja je ovlašten tražiti brisanje hipoteke ukoliko je postao vlasnikom nekretnine na kojoj je upisana hipoteka radi osiguranja njegove tražbine.

2
Šutnja uprave · Izbor dana

Datum: 3.2.2023

Tužitelj nema pravo na naknadu troškova spora jer je u postupku radi šutnje uprave tuženik naknadno donio rješenje i tužitelj je imao mogućnost proširiti tužbeni zahtjev i na to rješenje koje pravo nije iskoristio, već je podnio posebnu upravnu tužbu protiv tog rješenja. Stoga traženi trošak nije op...

3
Dospijeće naknade radi povećanja vrijednosti nekretnine zbog tužiteljevog ulaganja u tuženikovu nekretninu · Izbor dana

Datum: 2.2.2023

Zastara potraživanja na ime stjecanja bez osnove do kojeg je došlo ulaganjem tuđeg rada i sredstava, počinje teći od prestanka korištenja tog rada i sredstava, odnosno od dana kada je neosnovano obogaćen, dakle tuženik, stekao mogućnost ubirati koristi od izvršenih ulaganja. Dok je posjednik koji je...

4
Uredna odjava RTV prijamnika · Izbor dana

Datum: 1.2.2023

Vlastoručno potpisan zahtjev za odjavu prijamnika, u kojem pretplatnik jasno izražava svoju volju da odjavi RTV prijamnik ima se smatrati urednom odjavom prijamnika, neovisno o tome što taj zahtjev nije sastavljan na službenom obrascu.

5
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – metodologija i legislativa · Izbor dana

Datum: 30.1.2023

S 1. siječnjem 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Na  IUS-INFO pravnom praktikumu  3. veljače 2023. u Hotelu Sheraton, osim o samoj metodologiji pranja novca i financiranja terorizma, saznat ćete i sve o izmjenama koje t...

6
Nepošten posjednik · Izbor dana

Datum: 27.1.2023

Nepošten posjednik određene nekretnine ima pravo samo na naknadu troškova ako su oni bili nužni vlasniku te nekretnine.

7
Uvjetno povlačenje prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 26.1.2023

Zakonom nije predviđeno uvjetno povlačenje prijedloga za ovrhu, tj. ovrhovoditelj nije ovlašten povući prijedlog za ovrhu uz dodatno postavljanje uvjeta.

8
Ugovor o radu na određeno vrijeme u svjetlu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu · Izbor dana

Datum: 25.1.2023

Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika započeti prije stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu dovršavaju se po odredbama prethodnog Zakona o radu. No u pogledu ugovora o radu na određeno vrijeme situacija je dosta složenija. Autorica u stručnom članku analizira temu pri...

9
Utvrđivanje staža s povećanim trajanjem · Izbor dana

Datum: 18.1.2023

Tužitelj nije dokazao da je obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca, što bi bio razlog da mu se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem, jer je utvrđeno da je bio na radnom mjestu operatera specijalista koji bi samo u izvanrednim okolnostima djelovao kao procesni vatrogasac.

10
VIII. savjetovanje: Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava · Izbor dana

Datum: 17.1.2023

Iskusni predavači i praktičari na dvodnevnom savjetovanju pod nazivom Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava  19. i 20. siječnja 2023. godine donose novosti iz sudskih postupaka i postupaka pred Financijskom agencijom te druge zanimljivosti vezane uz ovršni, stečajni i predstečajni postupak...

11
Sklapanje ugovora o radu s članom uprave · Izbor dana

Datum: 16.1.2023

Ugovor o radu će u ime poslodavca sklopiti nadzorni odbor, odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću, u slučaju kada je druga ugovorna strana član uprave.

12
Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora - prešutno sklapanje · Izbor dana

Datum: 13.1.2023

Nakon što zakupnik poslovnog prostora nastavi koristiti isti nakon isteka ugovor o zakupu ne dolazi do prešutnog obnavljanja ugovora o zakupu već je potrebno sklapanje novog pisanog ugovora o zakupu poslovnog prostora.

13
Isključenje vozila iz prometa - usluga prijevoza · Izbor dana

Datum: 12.1.2023

Ostvareni prijevoz putem mobilne aplikacije ima obilježja javnog autotaksi prijevoza, jer se putem te aplikacije naručuje i plaća usluga prijevoza.

14
Uputa u parnicu radi dokazivanja činjenice podmirenja predmetne tražbine · Izbor dana

Datum: 11.1.2023

U povodu spora između stranaka ovršnog postupka o tome da li je ovršenik već podmirio svoju tražbinu ovrhovoditelju - ovršni sud će zaključkom uputiti ovršenika u parnicu radi dokazivanja iznesene tvrdnje kako je predmetnu tražbinu podmirio.

15
Zabilježba spora · Izbor dana

Datum: 10.1.2023

Kad odlučuje o osnovanosti prijedloga za upis zabilježbe spora, zemljišnoknjižni sud ne ispituje osnovanost tužbenog zahtjeva iz tužbe na temelju koje se predlaže ta zabilježba, već samo utvrđuje postojanje pretpostavki za zatraženi upis zabilježbe spora.

16
Zakon o radu: što donose izmjene i dopune od 1. siječnja 2023.? · Izbor dana

Datum: 9.1.2023

1. siječnja 2023. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o radu. Na  IUS-INFO pravnom praktikumu  naši iskusni predavači će izložiti sve aktualne teme vezane uz izmjenu zakonodavnog okvira, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova, stručno komenti...

17
Provedba prijavnog lista radi upisa nerazvrstane ceste · Izbor dana

Datum: 5.1.2023

Zakonsko uređenje iz čl. 133. Zakona o cestama ne predstavlja oduzimanje vlasništva građanima na nekretninama koje su u naravi ceste, jer su Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne samouprave, na nerazvrstanim cestama stekle pravo vlasništva na temelju zakona.

18
Starosna mirovina - numeričke procjene · Izbor dana

Datum: 4.1.2023

Stranke mogu predlagati koje činjenice treba utvrditi te dokaze kojima se one mogu utvrditi, pa proizlazi da stranke rukovode postupkom, dok sud ne može samoinicijativno sugerirati stranci koje dokaze treba predlagati. Stoga tužiteljica ne može od suda tražiti da imenuje stalnog sudskog vještaka za ...

19
Motorno vozilo - tramvaj · Izbor dana

Datum: 3.1.2023

Tramvaj je motorno vozilo. Vlasnik mora za njega sklopiti ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja. Vlasnik tramvaja odgovara trećim osobama za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više motornih vozila solidarno s ostalim vlasnicima motornih vozila koji su sudjelovali u prometnoj n...

20
Troškovi zastupanja uslijed priznanja tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Datum: 2.1.2023

Nije se raspravljalo na ročištu o meritumu u slučaju kada je tuženik odmah priznao tužbeni zahtjev, pa stoga tužitelju pripada tek 50% nagrade za zastupanje na tom ročištu.

21
Predaja u posjed nekretnine stečene ex lege · Izbor dana

Datum: 30.12.2022

Upis stečenog prava vlasništva na nekretnini temeljem zakona u zemljišne knjige je deklaratoran. Neposredni posjednik nema pravo odbiti predaju stvari u posjed vlasniku koji je stekao vlasništvo ex lege iako je neposredni posjednik stekao posjed od posrednog posjednika i to temeljem ugovora o zaku...

22
Proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim · Izbor dana

Datum: 29.12.2022

Ukoliko je ovršenik podnio sudu zahtjev za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim istaknuvši prigovor zastare, a ovrhovoditelj se o istom nije očitovao, sud će ovršenika zaključkom uputiti na pokretanje parnice radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim iz žalbenog razloga iz čl. 50...

23
Zakon o radu: što donose izmjene i dopune od 1. siječnja 2023.? · Izbor dana

Datum: 28.12.2022

U "Narodnim novinama" br. 151/22. objavljen je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu . Na  IUS-INFO pravnom praktikumu  naši iskusni predavači će izložiti sve aktualne teme vezane uz izmjenu zakonodavnog okvira, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova,...

24
VIII. savjetovanje: Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava · Izbor dana

Datum: 27.12.2022

Iskusni predavači i praktičari na dvodnevnom savjetovanju pod nazivom  Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava  19. i 20. siječnja 2023. godine donose novosti iz sudskih postupaka i postupaka pred Financijskom agencijom te druge zanimljivosti vezane uz ovršni, stečajni i predstečajni postupak...

25
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 23.12.2022

IUS-INFO vam želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2023. godinu!

26
Odricanje od zastare · Izbor dana

Datum: 22.12.2022

Priznanjem obveza po računima nakon što je nastupila zastara i to potpisivanjem Izvoda otvorenih stavki vjerovnika nakon nastupa zastare, dužnik se odrekao zastare pa više ne može isticati prigovor zastare.

27
Procjena imovine u postupku pretvorbe · Izbor dana

Datum: 21.12.2022

U ovom postupku se utvrđuje da je sporni poslovni prostor procijenjen u vrijednost društvenog kapitala u ranijem postupku pretvorbe, ali se ne procjenjuje je li ta nekretnina trebala ili nije trebala biti procijenjena u vrijednost društvenog kapitala.

28
Nastavak parničnog postupka prekinutog uslijed prestanka postojanja stranke · Izbor dana

Datum: 20.12.2022

Sud će odrediti nastavak prekinutog parničnog postupka kada pravni slijednici pravne osobe preuzmu postupak, tj. kada stečajna masa dotadašnje stranke bude upisana u sudski registar i kada bude određen zastupnik stečajne mase.

29
Pravo na plaćeni godišnji odmor: Prikaz dosadašnje i najnovije prakse Suda Europske unije · Izbor dana

Datum: 19.12.2022

Iz prakse luksemburškog suda jasno proizlazi da radnik ima uvijek pravo na novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa i da nacionalni propis koji ograničava to pravo i traži aktivnu ulogu radnika kako bi stvarno i pravovremeno ostvario to pravo nije u skladu s ...

30
Spor između korisnika i operatora · Izbor dana

Datum: 16.12.2022

Tužitelj je sa zainteresiranom osobom sklopio pretplatnički odnos za više brojeva u studenom 2016. godine koji je produžen za dvije godine, a tužitelj je prije isteka toga roka prenio navedene brojeve u drugu mrežu. S obzirom na to da su navedenim ugovorima ugovorene naknade za prijevremeni raskid o...

31
Zakon o radu: što donose izmjene i dopune od 1. siječnja 2023.? · Izbor dana

Datum: 14.12.2022

1. siječnja 2023. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o radu. Na IUS-INFO pravnom praktikumu naši iskusni predavači će izložiti sve aktualne teme vezane uz izmjenu zakonodavnog okvira, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova, stručno komentirat...

32
Rok kao bitan sastojak ugovora · Izbor dana

Datum: 13.12.2022

Rok kao bitan sastojak ugovora mora biti izričito ugovoren odnosno mora biti ugovorena raskidna klauzula - odredba ugovora kojom se ugovara raskid kao posljedica neispunjenja obveze u ugovorenom roku. Rok je bitan sastojak ugovora i kad nije ugovoren ako je ispunjenje ugovora u određenom roku bitan ...

33
Troškovi parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 12.12.2022

Ukoliko odvjetnik pristupi na ročište za objavu presude zakazano po odluci suda, tada on ima pravo na nagradu za pristup na to ročište temeljem Tbr. 9. toč. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

34
Povreda načela raspravljanja pred sudom · Izbor dana

Datum: 9.12.2022

Ukoliko zemljišnoknjižni sud ne dostavi predlagatelju prigovor protustranke na odgovor, smatra se da je time predlagatelju onemogućio raspravljanje pred sudom.

35
Porez na promet nekretnina · Izbor dana

Datum: 8.12.2022

Porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine razvrgnućem suvlasništva do iznosa vrijednosti njihovog udjela prije razvrgnuća. Međutim tužiteljica je stekla nakon razvrgnuća više, pa je za tu razliku dužna platiti porez.

36
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora · Izbor dana

Datum: 7.12.2022

Objava fotografije na internetu bez označavanja da se radi o autorskom dijelu ne podrazumijeva pravo na korištenje bez odobrenja autora. Okolnost da je određena osoba na temelju pravnog posla s autorom objavila fotografiju na web stranicama ne znači da je ta fotografija slobodna za daljnje komercija...

37
Sudski raskid radnog odnosa · Izbor dana

Datum: 6.12.2022

Ukoliko tuženik tijekom postupka istakne zahtjev za sudski raskid ugovora, u okolnostima konkretnog spora radi se o protutužbenom zahtjevu.

38
Provjera navoda stranke o nevaljanoj dostavi · Izbor dana

Datum: 5.12.2022

Prije nego što sud donese rješenje kojim odbacuje nepravovremenu žalbu biti će nužno provjeriti tvrdnje stranke kako joj dostava nije izvršena na valjan način, odnosno kako dostavnica sadrži netočne podatke o datumu uručenja pismena stranci.

39
Izdavanje rješenja o ovrsi otiskivanjem štambilja · Izbor dana

Datum: 2.12.2022

Rješenje o ovrsi doneseno temeljem prijedloga za promjenu predmeta i sredstva ovrhe izdano otiskivanjem štambilja na taj prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe ne mora biti obrazloženo.

40
Što donosi novela Zakona o zemljišnim knjigama? · Izbor dana

Datum: 1.12.2022

Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama su stupile na snagu 10. studenoga ove godine, a detaljnije o tome što one donose saznajte 2. prosinca na  IUS-INFO pravnom praktikumu !

41
Pisani postupak i diskrecijsko odlučivanje u sporovima male vrijednosti · Izbor dana

Datum: 30.11.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 19. srpnja 2022. je u hrvatski pravni sustav uvedena mogućnost donošenja presude bez održavanja usmene rasprave u sporovima male vrijednosti. Kako procijeniti koji predmet je pogodan za odlučivanje bez održavanja usmene rasprave i kako sm...

42
Redoslijed rješavanja spornih pitanja u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 29.11.2022

U povodu više spornih pitanja, prvo je nužno odlučiti o pitanju valjanosti oporuke ostavitelja i ugovora o doživotnom uzdržavanju, pa tek poslije će sud riješiti pitanje da li je pojedini nasljednik namiren u svom nužnom dijelu.

43
Način izračuna preplaćenih kamata · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

Potrošaču pripada pravo na povrat plaćenog po osnovi nepoštene ugovorne odredbe kojom je ugovorena promjenjivost kamatne stope prema odluci kreditora, u visini utvrđene razlike između plaćenih kamata i kamata obračunatih na temelju kamatne stope utvrđene ugovorom u dijelu koji nije oglašen ništetnim...

44
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 25.11.2022

U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarat...

45
Privremene mjere sukladno Zakonu o trgovačkim društvima · Izbor dana

Datum: 24.11.2022

Svrha osiguranja privremenom mjerom kojom se zaustavlja primjena odluke skupštine je zaštititi društvo od štete koju kasnije neće biti moguće popraviti. Radi se o šteti koja prijeti društvu, a ne članu društva (dioničarima).

46
Obiteljska mirovina - razlozi za obnovu postupka · Izbor dana

Datum: 23.11.2022

Okolnost da je tužitelj naknadno saznao da bi za njega bilo povoljnije da je ostvario osobnu starosnu mirovinu uz isplatu naslijeđenih sredstava iz drugog stupa mirovinskog osiguranja pokojne supruge, nije nova činjenica niti dokaz koja bi bila razlog za obnovu postupka određivanja obiteljske mirovi...

47
Visina tražbine kao bitna činjenica pri utvrđenju pravične ravnoteže interesa stranaka · Izbor dana

Datum: 22.11.2022

Nije narušena pravična ravnoteža interesa stranaka u slučaju kada je ovrhovoditelj predložio ovrhu na nekretnini ovršenika, a da pri tome uopće nije ponudio dokaz o tome da je pokušao ovrhu na drugim predmetima, sve iz razloga što je tražbina ovrhovoditelja utvrđena u izrazito visokom iznosu, pa je ...

48
Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku · Izbor dana

Datum: 21.11.2022

U Zakonu o parničnom postupku fotografije, video i zvučne snimke uopće se ne spominju u kontekstu dokazivanja. U članku pronađite odgovore na pitanja koja je dokazna vrijednost takvih dokaza, što je pojam nezakonitog dokaza nedavno uvedenog u parnični postupak te kako će sud opravdavati njihovo kori...

49
Obračun i naplata carinskog duga · Izbor dana

Datum: 17.11.2022

Tužitelj kao porezni jamac, osoba ovlaštena za zastupanje i član društva, dužan je platiti utvrđeni carinski dug jer je kao odgovorna osoba znao ili morao znati da će izuzimanje robe iz carinskog skladišta bez obračuna carine, za posljedicu imati obvezu plaćanja carinskog duga.

50
Od 1. siječnja obaveza elektroničkog uredskog poslovanja · Izbor dana

Datum: 16.11.2022

Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023. Svi koji se u svom poslovanju susreću s potrebom vođenja dokumentacije sukladno pravilima nove Uredbe o uredskom poslovanju , na IUS-INFO pravnom praktikumu ...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta