Poredano po:

Broj dokumenata: 2981

1
Bjanko zadužnica · U središtu

Datum: 21.2.2024

Zadužnice predstavljaju jedan od instrumenata osiguranja novčanih tražbina u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Zadužnica predstavlja privatnu ispravu dužnika potvrđenu od strane javnog bilježnika kojom taj dužnik daje dopuštenje vjerovniku da u slučaju neispunjenja obveza iz ugovornog odnosa koji ...

2
Pravo na kamate na iznos više plaćenog poreza · U središtu

Datum: 19.2.2024

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. prosinca 2023. donio je odluku 1  kojom je usvojio ustavnu tužbu jednog nizozemskog trgovačkog društva te ukinuo presudu Visokog upravnoga suda 2  kojom je odbijena žalba tog trgovačkog društva, podnositelja ustavne tužbe (dalje: pod...

3
Ograničenje prava na štrajk – Ustavni sud ukinuo odredbu Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji · U središtu

Datum: 16.2.2024

Ustavni sud je odlukom broj: U-I-1621/2023 od 6. veljače 2024. ukinuo članak 43. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine" broj 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18., 114/22. i 20/23.; dalje: ZoHRT) koji je uređivao ograničenje prava na štrajk na Hrvatskoj radiotele...

4
Uvođenje eura i načelo primjene blažeg propisa · U središtu

Datum: 15.2.2024

Uz sve ostale posljedice, uvođenje eura kao službene valute u RH imalo je za posljedicu i primjenu načela primjene blažeg propisa u određenim prekršajnim predmetima, a što ćemo nastojati prikazati, između ostalog, kroz jednu noviju odluku Vrhovnog suda RH.

5
Promjene kod uvjeta za ostvarivanje prava na dječji doplatak · U središtu

Datum: 14.2.2024

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena  Zakonom o doplatku za djecu , radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Hrvatski sabor je 15. prosinca 2023. godine jednoglasno sa 116 glasova za donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu . Zak...

6
Prekovremeni rad · U središtu

Datum: 12.2.2024

U poslovnoj praksi prekovremeni rad postaje sve zastupljeniji, a posebice to dolazi do izražaja u sektoru trgovine i ugostiteljstva. Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja.

7
Neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika u kontekstu prava na obranu · U središtu

Datum: 9.2.2024

U pojedinim situacijama neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika može implicirati povredu prava na obranu, a što u konačnici može rezultirati i bitnom povredom odredba prekršajnog postupka, pa ćemo u ovom članku prikazati takvu situaciju kroz relevantne odluke Vrhovnog suda RH.

8
Sankcijski režim u Republici Hrvatskoj (Zakon o mjerama ograničavanja) · U središtu

Datum: 7.2.2024

Mjere ograničavanja ili sankcije predstavljaju instrument kojima se nastoje promijeniti aktivnosti ili politike koje krše demokratska načela, ljudska prava ili politiku koja ne poštuje vladavinu prava. 1

9
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 3./2024. · U središtu

Datum: 6.2.2024

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja europskog digitalnog zakonodavstva i povezane prakse Suda Europske unije, europskog prava kojim se uređuje problematika neispravnog proizvoda i prava na popravak te noviteta u vezi europske regulacije umjetne inte...

10
Uloga državnog odvjetništva prema Zakonu o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom · U središtu

Datum: 5.2.2024

Ovlasti državnog odvjetništva prije svega uređuje Ustav Republike Hrvatske , a iza toga Zakon o državnom odvjetništvu . Državna odvjetništva sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu ex lege , kao zastupnici temeljem zakona, zastupaju Republiku Hrvatsku u građanskom postupku, a temeljem punomoći...

11
Postupak prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 2.2.2024

Ovim člankom prikazujemo postupanje kod nastanka i postupka prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj.

12
Dužnost upravnih sudova da u pojedinim predmetima odluče i o stvarima koje spadaju u nadležnost redovnih sudova · U središtu

Datum: 1.2.2024

Spornim se nametnulo pitanje je li radniku/državnom službeniku u okolnostima konkretnog slučaju trebalo rješenjem odrediti korištenje godišnjeg odmora ili isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Sporna je i nadležnost upravnog suda za odlučivanje o isplati naknade za neiskorišteni godišn...

13
DATA ACT: Novi GDPR? · U središtu

Datum: 31.1.2024

Europska strategija za podatke Europske komisije (dalje u tekstu: „Europska strategija za podatke“) ima za cilj stvaranje jedinstvenog tržišta za podatke.

14
EUIPO objavio studiju „ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj uniji“ · U središtu

Datum: 30.1.2024

U ovom članku autorica će prikazati najvažnije zaključke studije pod izvornim nazivom „ Economic impact of counterfeiting in the clothing, cosmetics, and toy sectors in the EU “ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „Ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj ...

15
Zaštita potrošača u kontekstu posebnih oblika prodaje · U središtu

Datum: 29.1.2024

Zakon o zaštiti potrošača (dalje: ZZP) je temeljni Zakon u Republici Hrvatskoj koji propisuje široku tematiku zaštite potrošačkih prava još otkako je 2003. godine zamijenio relevantne (i šture) odredbe Zakona o trgovini (1990).

16
Definicija pojma „radnika“ kroz praksu Suda Europske unije i ograničenja slobode kretanja radnika · U središtu

Datum: 26.1.2024

Sloboda kretanja radnika predstavlja jednu od četiri sloboda na kojem se zasniva unutrašnje tržište Europske unije, područje koje pruža pristup radnim mjestima, uslugama, robi i poslovnim mogućnostima. Radi ostvarivanja cilja jedinstvenog tržišta Europske unije, s gospodarskog i ekonomskog stajališt...

17
Upravljanje privremeno oduzetom imovinom u Zakonu o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom · U središtu

Datum: 24.1.2024

Iako se radi o kaznenopravnom kontekstu, doktrina naznačuje kako materiju upravljanje privremeno oduzetom imovinom karakterizira i to što se u samom postupku pojavljuje potreba za primjenom velikog broja pravnih instituta, odnosno propisa i procedura koji su izvan kaznenog karaktera.

18
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 2/2024. · U središtu

Datum: 23.1.2024

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja zaštite osobnih podataka.

19
(Ne)potpunost izreke rješenja (upravnog akta) · U središtu

Datum: 22.1.2024

Razmotreno je pitanje kada se izreka rješenja donesenog u upravnom postupku može smatrati potpunom, u smislu standarda određenosti izreke, propisanom člankom 98. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku .

20
Intervencije Vlade Republike Hrvatske u stečajnim postupcima Orljava d.o.o. i Dalmacijavino d.d. · U središtu

Datum: 19.1.2024

Čl. 146. st. 2. Stečajnog zakona sadrži odredbe o otuđenju prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika nakon otvaranja stečajnog postupka. U stečajevima nad stečajnim dužnicima Orljava d.o.o. u stečaju iz Požege i Dalmacijavino d.d. u stečaju iz Splita, Republika Hrvatska je sklapanjem ugovora o u...

21
1. siječnja 2024. godine na snagu je stupio Zakon o inkluzivnom dodatku · U središtu

Datum: 17.1.2024

Sa svrhom aktivnog promicanja i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom dana 15. prosinca 2023. godine Sabor je donio Zakon o inkluzivnom dodatku („Narodne novine“ broj: 156/23.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine.

22
Vuča neispravnih vozila · U središtu

Datum: 16.1.2024

Vuča neispravnih vozila uređena je u odredbama članka 94. do 100. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC).

23
Strane subvencije - nova regulativa · U središtu

Datum: 15.1.2024

U suvremenom globaliziranom gospodarstvu, fenomen stranih subvencija sve više postaje predmetom rasprava u kontekstu očuvanja stabilnosti unutarnjeg tržišta. Subvencije koje dolaze iz stranih izvora, iako ponekad dobrodošle kao poticaj za razvoj, mogu istovremeno narušiti konkurenciju na postojećem...

24
Novela Obiteljskog zakona · U središtu

Datum: 12.1.2024

U Republici Hrvatskoj Obiteljski zakon je temeljni propis kojim se uređuju obiteljski odnosi. Obiteljski zakon sadrži pravila kojima je uređen brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, ob...

25
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 1/2024. · U središtu

Datum: 10.1.2024

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja cestovnog prava, prava osiguranja, prava zaštite osobnih podataka i prava na popravak.

26
Ukinuto ograničenje iseljenja tijekom zimskih mjeseci · U središtu

Datum: 8.1.2024

Ustavni sud je odlukom i rješenjem broj: U-I-331/2021 i dr. od 19. prosinca 2023. ukinuo članke 46. stavak 3. i 72. stavak 3. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20. i 114/22.). Ovim člankom dat ćemo prikaz odluke u dijelu kojim su prihvaćeni p...

27
Regulatorni temelji održivosti na financijskom tržištu – pregled postojeće regulative s naglaskom na SFDR Uredbu · U središtu

Datum: 5.1.2024

Ususret nadolazećem regulatornom tsunamiju u pogledu pitanja održivosti na financijskom tržištu, ovaj rad predstavlja sveobuhvatan kronološki pregled postojeće zakonske regulative temeljene na Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama 1 , a sukladno Europskom zelenom planu 2  s naglaskom na p...

28
Novi Zakon o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom: kvalitetn(ij)a norma i nedostatna operativa · U središtu

Datum: 4.1.2024

Državna imovina, iako je to oblik vlasništva koji je po svojoj strukturi sličan građanskopravnom privatnom vlasništvu, predstavlja poseban pravni koncept te, iz toga razloga, uživa poseban status.

29
>> Stope godišnjeg poreza na dohodak · U središtu

Datum: 3.1.2024

Porezne stope godišnjeg poreza na dohodak utvrđuju jedinice lokalne samouprave prema limitima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 114/23.). Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave objavljuje se u „Narodnim novinama“ najkasnije...

30
Najvažnije promjene u zakonodavstvu: što nas čeka u 2024.? · U središtu

Datum: 2.1.2024

Kao i svake godine, prvi dani u novoj 2024. godini donose nam brojne novosti u zakonodavstvu. Donosimo vam pregled pročišćenih tekstova najbitnijih novih objavljenih zakona i propisa, s kratkim sažetkom pojedinih izmjena, grupiranih po pravnim područjima.

31
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 11/2023.: autorsko pravo, umjetna inteligencija i zaštita osobnih podataka · U središtu

Datum: 29.12.2023

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja autorskog prava, umjetne inteligencije i zaštite osobnih podataka.

32
Prikaz i analiza nove Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika · U središtu

Datum: 27.12.2023

Nedostaci postojeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donesene prije više od deset godina bili su uzrokom izrade nove Tarife . Brojnost adresata koji je primjenjuju i na koje se ona odnosi čini revidiranje Tarife vrlo složenom i zahtjevnom zadaćom. U ovom radu autor detaljn...

33
Sud Europske unije: određene zabrane putovanja, obveze testiranja i karantene tijekom zdravstvene krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 su bile valjane · U središtu

Datum: 22.12.2023

Dana 05. prosinca 2023., Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud) objavio je priopćenje za medije broj 185/23 u svezi presude donesene u predmetu C-128/22   povodom zahtjeva za prethodnu odluku 1 koji je na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (skr. UFEU...

34
Nezakoniti dokaz – ispitivanje svjedoka u prekršajnom postupku · U središtu

Datum: 20.12.2023

Prekršajni zakon ne sadrži posebne postupovne odredbe u odnosu na dokaznu radnju ispitivanja svjedoka, pa tako niti odredbe u odnosu na nezakonitost takvog dokaza, no člankom 173. stavkom 1. Prekršajni zakon u odnosu na sva postupanja u vezi ispitivanja svjedoka (osim određenih iznimki), upućuj...

35
Privremeno gospodarsko korištenje pomorskog dobra u praksi - slučaj luka nautičkog turizma Marina Zadar · U središtu

Datum: 19.12.2023

Na  257. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 19. listopada 2023., donesena je Odluka o davanju Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k. o. Zadar , a Odluka je objavljen...

36
Izjašnjavanje protivne stranke u višestranačkim upravnim stvarima · U središtu

Datum: 18.12.2023

U višestranačkim upravnim stvarima svakoj stranci treba omogućiti izjašnjenje o podnesku ili usmenom navodu protivne stranke čiji sadržaj može biti bitan za rješavanje upravne stvari. Pravo na obavješćivanja o tijeku postupka i razgledavanje spisa ne može nadomjestiti ostale elemente prava na sudjel...

37
Pravna regulacija sudjelovanja djece u umjetničkim, audiovizualnim, promidžbenim aktivnostima i oglašavanju na internetu · U središtu

Datum: 15.12.2023

Danas je sve više djece koja se bave umjetničkim, scenskim i audiovizualnim aktivnostima, odnosno glume, plešu ili nastupaju u kazališnim predstavama, filmovima ili reklamama, kako uz naplatu tako i bez naplate. Međutim, za razliku od naplatnog sudjelovanja djece u spomenutim aktivnostima za postupa...

38
Presuda iznenađenja – zakonodavna rješenja · U središtu

Datum: 14.12.2023

Parnični postupak, kao kontradiktorni postupak dvije, nominalno ravnopravne strane, ima za cilj postići da sud utvrdi je li građanskopravni tužbeni zahtjev koji jedna strana, tužitelj, ima prema drugoj osnovan ili nije. U tome kontekstu, parnični postupak se okončava presudom koja je u svojoj srži ...

39
Postupci protiv Facebooka i Instagrama: najnovija kretanja u području zaštite osobnih podataka · U središtu

Datum: 12.12.2023

Krajem listopada ove godine, koncern Meta, koji upravlja društvenim mrežama Facebook i Instagram, odlučio je uvesti nove uvjete poslovanja. Novi pretplatnički model uveden je kako bi korisnici navedenih mreža mogli isključiti reklame prilikom njihovog korištenja.

40
Nova Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu · U središtu

Datum: 11.12.2023

Izjednačavanje prava državnih službenika i radnika prema Zakonu o radu je sada usklađeno i s obvezujućim pravilima Europske Unije te se Uredbom o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada s nepunim radnim vremenom koju je Vlada Republike Hrvatske donije...

41
Zamolba za odgodu ročišta u kontekstu prava na obranu · U središtu

Datum: 8.12.2023

U pojedinim situacijama neprihvaćanje zamolbe okrivljenika za odgodu ročišta može implicirati povredu prava na obranu, a što u konačnici može rezultirati i bitnom povredom odredba prekršajnog postupka, pa ćemo u ovom članku prikazati takvu situaciju kroz jednu noviju odluku Vrhovnog suda RH.

42
Kratki prikaz novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima · U središtu

Datum: 7.12.2023

Trenutno se u proceduri u Hrvatskom saboru nalazi novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima . Autorica u članku ukratko izlaže najvažnije novosti koje bi Zakon trebao donijeti s posebnim osvrtom na obvezu javne objave svih sudskih odluka kojima se završava postupak.  

43
Pomorski redari - novi nadzornici pomorskog dobra · U središtu

Datum: 6.12.2023

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama bitno je drugačije uredio pitanje nadzora reda na pomorskom dobru. Osim službenika ministarstva i lučkih kapetanija koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora pomorskog dobra, uvedeni su pomorski redari lokalnih samouprava.

44
Agencija za zaštitu osobnih podataka: objava fotografije s privatnog Facebook profila na portalu · U središtu

Datum: 5.12.2023

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: AZOP) 1  je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva ističe kako je dana 14. ožujka 2023. na određenoj internetskoj stranici (portalu) te na stranici društvene mreže Facebook ob...

45
Ocjenjivanje i vrednovanje rada državnih službenika u RH · U središtu

Datum: 4.12.2023

U kontekstu Prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama , u članku se analizira reguliranje instituta vrednovanja rada državnih službenika te sustav ocjenjivanja koji se provodi u Republici Hrvatskoj.

46
Jača zaštita građana kroz novu zakonsku regulativu doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja · U središtu

Datum: 1.12.2023

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o doživotnom uzdržavanju, iako vrlo sličnih naziva i karakteristika, sklapanjem proizvode istu pravnu posljedicu, ali s različitim vremenom nastupa pravnog učinka.

47
Kratki pregled Prijedloga Zakona o humanitarnoj pomoći · U središtu

Datum: 30.11.2023

18. kolovoza 2023. u saborsku proceduru upućen je Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći (dalje u tekstu: Prijedlog Zakona) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na 18. sjednici, 17. listopada 2023. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog Zakona. Autorica ovog članka ...

48
Nova pravila o potrošačkim kreditima · U središtu

Datum: 29.11.2023

Područje kreditnog odnosa u hrvatskom zakonodavstvu regulirano je Zakonom o potrošačkom kreditiranju 1 kojim su uređeni ugovori o potrošačkom kreditu, informacije i prava o ugovoru o kreditu, pristup bazi podataka, nadzor i zaštita prava potrošača, a u kojima kao korisnik kredita nastupa potro...

49
Sud Europske unije: obveza potrošača da plati prekomjerne nekamatne troškove može biti nepoštena odredba · U središtu

Datum: 28.11.2023

Dana 23. studenog 2023., Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud) objavio je priopćenje za medije broj 177/23 u svezi presude donesene u predmetu C-321/22  povodom zahtjeva za prethodnu odluku 1  koji je 05. svibnja 2022. uputio poljski Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w W...

50
Prikaz Prijedloga novog Zakona o upravnim sporovima · U središtu

Datum: 27.11.2023

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-Savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima kojim bi se upravni sporovi trebali ubrzati, a i ojačati pravna zaštita.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta